Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2011-05-03 08:00


Barnrättsdag i Skaraborg 5 maj


Media hälsas välkomna till

Barnrättsdag torsdagen den 5 maj

Klockan 8.50-16.15 i Odeon Skövde Kulturhus

 

Hur arbetar Skaraborgs kommuner och Västra Götalandsregionen med barnkonventionen? På vilket sätt är barn delaktiga i viktiga beslut? Hur långt har barnrättsarbetet egentligen kommit?

Studie kring barnrättsarbetet i Skaraborg presenteras

Vid Barnrättsdagen kommer studenter vid Göteborgs Universitet att presentera en studie kring hur kommuner och sjukvården arbetar med barnkonventionen i Skaraborg. Dessutom besöks dagen av representanter från Barnombudsmannen som kommer tala kring Barnets rättigheter - en självklarhet för alla? Läs programmet för hela dagen.

Är du beredd att lyssna på barn och ungdomar?

Barnrättsperspektiv innebär att ta hänsyn till de mänskliga rättigheter som barn har och att säkerställa barnets rättigheter vid åtgärder eller beslut som rör dem. Media är välkomna att vara med under hela eller delar av Barnrättsdagen. För intervju med föreläsarna kontakta Ann Wolmar, 0727-45 16 46

Utveckling för barn och ungas psykiska hälsa

Barnrättsdagen arrangeras av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund. Dagen är led i att förverkliga den utvecklingsplan för barns och ungas psykiska hälsa som tidigare tagits fram. Planen innehåller ett antal konkreta förbättringsområden för att stärka den psykiska hälsan hos barn och ungdomar.

Läs mer om Barnrättsdag 5 maj

barnrättsdag 5 maj 2011Kontaktperson: Ann Wolmar, planeringsledare, Hälso- och sjukvårdskansliet Mariestad 0727-45 16 46


Läs meddelandet som PDF