Pressmeddelande
Från Habilitering och hälsa
2010-09-09 21:00


Hörsel- och dövverksamheten i FyrBoDal koncentrerar verksamheten


Under våren 2011 kommer Hörsel- och dövverksamheten att flytta viss verksamhet från NÄL och Uddevalla sjukhus till den befintliga verksamheten i Vänerparken i Vänersborg. Den diagnostiska verksamheten kommer som tidigare att finnas kvar på sjukhusen.

– Vi kommer att kunna samutnyttja personal- och lokalresurser på ett effektivare sätt och därigenom få en bättre verksamhet för våra patienter, säger Gunilla Jansson, verksamhetschef för Hörsel- och dövverksamheten i Västra Götalandsregionen.

Ökad service och helhet för patienten

Flytten till Vänersborg kommer att öka möjligheterna att ge patienterna god service, till exempel genom egen serviceverkstad och bättre tillgänglighet på både tal-, bild- och texttelefon.
I Vänersborg kommer följande yrkesgrupper att finnas samlade – audionomer, psykologer, kuratorer, pedagoger, teckenspråkslärare, ingenjörer och sekreterare.
– Som det är nu kan patienten behöva åka ena gången till NÄL och nästa gång till Vänersborg. Förändringen kommer att ge större helhet för våra patienter, säger Gunilla Jansson.  Dessutom blir det närmare till annan habiliterande/rehabiliterande verksamhet såsom Syncentral och Habilitering.

Nuvarande verksamhet på sjukhusen fortsätter

Trots att personalen blir placerad i Vänersborg, så kommer hörseldiagnostiken på NÄL och Uddevalla sjukhus att fortsätta. Detsamma gäller den verksamhet som finns i Strömstad, Lysekil och Bäckefors.
– Vi kommer inte att minska den verksamheten, utan snarare undersöka om vi kan utveckla eller utöka den, säger Gunilla Jansson.

Goda kommunikationer

Flytten av hörsel- och dövverksamheten rör sammanlagt 16 anställda i Uddevalla och 21 på NÄL.
Lokalerna i Vänerparken har nära till kollektivtrafik, såväl buss som tåg, och goda möjligheter till bilparkering.Kontaktperson: Verksamhetschef Gunilla Jansson 0705-16 23 80
Förvaltningschef Mikael Forslund 0705-91 89 48 Informationschef Mats Larsson 0703-41 95 00


Läs meddelandet som PDF