Pressmeddelande
Från Miljösekretariatet
2008-07-01 13:30


Legionellaprojekt i Västra Götaland


Projektet Miljösamverkan Västra Götaland har inventerat och funnit närmare 200 kyltorn och andra anläggningar. De kan innebära risk för spridning av legionellabakterier. Men med bra skötsel och kontroll är risken liten.

Inventeringen har gjorts genom kommunernas miljökontor inom ramen för Miljösamverkan Västra Götaland, där Västra Götalandsregionen är en av huvudmännen.

Kyltorn används för att kyla en industriprocess, fastighet eller annat objekt. Uppvärmt vatten kyls genom att sprayas i en mötande luftström i tornet.
Det är företagens skyldighet enligt miljöbalken att ha en effektiv egenkontroll för att undvika spridning av legionellabakterier.

Ett 50-tal av de nu funna kyltornen var inte kända tidigare. Och det kan finnas upp emot 100 ytterligare kyltorn i Västra Götaland.

– Arbetet med kartläggningen måste fortsätta, säger Lasse Lind, projektledare för Miljösamverkan Västra Götaland. Kyltornen behöver bli kända av myndigheterna för att säkerställa att de kontrolleras och sköts så att risker för spridning av smitta minimeras. Vi uppmanar verksamheter med kyltorn, som ännu inte haft kontakt med myndigheterna, att kontakta miljökontoret i sin kommun!

Lunginflammation orsakad av legionellabakterier kan vara mycket allvarlig, dödsfall förekommer. Flera utbrott av legionella genom spridning från kyltorn har rapporterats både i Sverige och utomlands, även i Västra Götaland.

Mer information
Resultatet av inventeringen redovisas i Rapport om inventering av kyltorn m.m. Sammanlagt har 186 anläggningar, varav 148 kyltorn, rapporterats i Västra Götaland. 87 procent av dessa omfattas av verksamhetens egenkontroll enligt miljöbalken. Kvaliteten på egenkontrollen kan dock variera.

Informationsbladet Minimera risken för legionellatillväxt - Råd om kontroll och skötsel av kyltorn m.m. ger företagen vägledning till att införa fullgoda skötsel- och kontrollrutiner.

Rapporten och informationsbladet finns på www.miljosamverkan.se/legionella.
I rapporten finns uppgifter om olika kommuners inventeringsresultat.

Miljösamverkan Västra Götaland – 49 gånger bättre tillsyn
Miljösamverkan Västra Götaland är ett projektsamarbete som syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet. Huvudmän är Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, kommunförbunden i länet och kommunernas miljökontor.

Alla övriga projekt, verksamhetsplan, handledningar och annat material i fulltext finns på www.miljosamverkan.se

 Kontaktperson: Ann Söderström, smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten Västra Götaland, 031-368 56 00,0730-77 11 77,
Lasse Lind, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland, 0703-78 74 39 eller Cecilia Lunder, projektledare MVG, 031-60 58 95


Läs meddelandet som PDF