Pressmeddelande
Från Miljösekretariatet
2011-10-20 09:30


Kemibranschen startar utfasning av fossila råvaror


En blomstrande och hållbar kemiindustri 2030? Nu vill branschen tillsammans med Västra Götalandsregionen och en rad västsvenska aktörer starta omställningen till oberoende av fossila råvaror enligt sin vision Hållbar Kemi 2030.

Den mesta petrokemiska industrin finns i Västsverige. För att nå målet i klimatstrategi för Västra Götaland om att bli oberoende av fossil energi till 2030, inleder nu en rad stora kemiföretag i Stenungsund en satsning för att ställa om från petrokemi till förnybara råvaror.

Miljönämnden beslutade på sitt sammanträde på tisdagen att bevilja medel under tre år för projektet Samverkan för Hållbar Kemi för förnybara och mer långsiktigt hållbara lösningar. Utfasningen av petroleumprodukter kommer att kräva långtgående samarbete mellan företagen, och mellan företag och forskning och myndigheter som tillsammans lägger 7 miljoner kronor i projektet. Även av EU-medel ingår.

- Det behövs stora insatser både på forskning och teknikutveckling, betydande investeringar och tydlig politisk vilja. Men om visionen om Hållbar Kemi blir verklighet, kommer kemiföretagen och Västra Götaland att ligga i framkant även internationellt, menar miljönämndens ordförande Sören Kviberg.

Deltagare i Samverkan för Hållbar Kemi är Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Lysekils och Stenungsunds kommuner, Chalmers Tekniska Högskola, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Invest Sweden, och företagen Akzo, Borealis, Ineos, Perstorp Kemi, Preem, Swedegas, Hogia och Göteborg Energi.

Läs mer om miljönämndens arbete för miljödriven företagsutveckling

Lista på miljönämndens beslut i korthetKontaktperson: Tomas Österlund, 0702-22 12 19


Läs meddelandet som PDF