Pressmeddelande
Från Miljösekretariatet
2011-10-20 10:00


Mer lokalt och regionalt fokus efterlyses för de nationella miljömålen


För att kunna nå miljömålen behöver miljömålssystemet fokusera mycket tydlligare på lokal och regional förankring. Det beslutade Västra Götalandsregionen att sända med i sitt svar på en remiss från Naturvårdsverket.

Västra Götalandsregionen tycker att flertalet av de förändringar är bra som föreslås i Naturvårdsverkets remiss om etappmål och om nya sätt att arbeta i miljömålssystemet.

Men många av åtgärderna som behöver göras för att nå målen måste genomföras på lokal och regional nivå. Därför är det viktigt att förankra besluten med dessa aktörer så att de blir delaktiga i arbetet. Det krävs samordning av alla handlingsplaner och strategier. 

I sitt yttrande beskriver man ett arbetssätt som är framgångsrikt i Västra Götaland. Genom sitt regionala politiska ansvar för utvecklingsfrågor samverkar Västra Götalandsregionen aktivt med näringsliv, högskolor organisationer, kommuner och andra myndigheter inom olika miljöfrågor som klimat- och livsmedel.

Smart Energi ett exempel

Ett exempel är klimatdialogen och den arbetsprocess som 2009 mynnade i en klimatstrategi för Västra Götaland. Arbetet för att göra den västsvenska ekonomin oberoende av fossil energi drivs nu vidare i Smart Energi genom konkreta överenskommelser om bland annat gemensamma kriterier för klimatsmart upphandling av fordon, livsmedel med mera och fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland.

Genom detta arbetssätt kan man både nå miljömålen och skapa nya arbetstillfällen inom dessa branscher. 

Prioriterade miljöområden Kontaktperson: Tomas Österlund, miljöstrateg 0702-22 12 19


Läs meddelandet som PDF