Pressmeddelande
Från Miljösekretariatet
2011-08-24 16:00


Nya webbtjänsten LÅGANbygg visar energieffektiva byggnader


För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns nu en ny sökbar webbsida med goda exempel. Västra Götalandsregionen driver frågan om energieffektiva byggnader och vill bidra till att öka takten ytterligare, och har därför varit en av finansiärerna och aktörerna bakom LåganBygg.

- LÅGANbygg är ett verktyg som kan vara till hjälp för att få fart på byggandet av energiefektiva byggnader. Här kan byggherrar och entreprenörer se andra goda exempel och själva redovisa sina byggprojekt med låg energianvändning, säger Peter Holmberg, miljöchef Västra Götalandsregionen.

LÅGANbygg kan idag presentera energiprestanda och teknik för över 75 byggnader och länkar till fler än 100 aktörer i hela landet som har deltagit aktivt i byggprojekten. 

LÅGANbygg är också viktig för uppföljningen av Energimyndighetens strategi för nära noll energibyggnader. Byggtakten för lågenergibostäder har under de senaste två åren ökat rejält. 2010 slogs alla rekord då andelen nybyggda lågenergilägenheter i flerbostadshus var hela 11 procent av det totala lägenhetsbyggandet. Västra Götaland tar täten med 24 procent lågenergilägenheter under 2010. För lokaler går det lite långsammare.

Webbtjänsten LÅGANbygg - Marknadsöversikt finns på www.laganbygg.se

Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Kontaktperson: Åsa Wahlström, koordinator för LÅGAN, 031-772 49 03


Läs meddelandet som PDF