Pressmeddelande
Från Miljösekretariatet
2011-02-09 08:00


Skolmatsakademin växer vidare


Allt fler kommuner har upptäckt nyttan med att delta i Skolmatsakademin där ytterligare åtta kommuner har tillkommit 2011. Nu ingår 28 kommuner och sju av Göteborgs stadsdelsnämnder i det regionala kunskapsnätverket. Syftet är att stärka och utveckla skolmatens roll genom att inspirera och visa goda exempel.   

Västra Götalandsregionens miljönämnd beslutade vid sitt möte den 4 februari att avsätta 300 000 kronor för ytterligare ett verksamhetsår.

Utbildning om klimatsmart mat 

Under våren 2011 fokuserar Skolmatsakademin på klimatsmart mat i samarbete Karolinska Institutet och medverkande kommuner och stadsdelar i Västra Götaland. I februari hålls tre utbildningsdagar för kommunernas måltidspersonal, pedagoger, folkhälsofrämjare med flera. Ät S.M.A.R.T-materialet är utgångspunkt.

- Målet för Skolmatsakademins verksamhet under 2011 är att ytterligare stärka kunskapsutbytet kommuner och stadsdelar emellan. Vi ska också gemensamt söka EU-medel för ett projekt för kompetensutveckling av skolmåltidspersonal, säger projektledare Josefina Bodin.

För god hälsa och miljö, och goda matupplevelser

Skolmatsakademin ska främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan. Syftet är att förmedla en positiv attityd till skollunchen och öka kunskapen om hur valet av livsmedel påverkar vår hälsa och miljö.

Skolmatsakademin finansieras sedan 2007 av folkhälsokommittén och miljönämnden i Västra Götalandsregionen, tillsammans med deltagande kommuner och stadsdelar i Västra Götaland.

Skolmatsakademin

Lista på kommuner och stadsdelsnämder som deltar i Skolmatsakademin 2011

Ät S.M.A.R.T

Lista på miljönämndens beslut i korthetKontaktperson: Josefina Bodin projektledare, 031-63 06 77
Berit Mattsson, kontaktperson miljösekretariatet 033-17 48 22


Läs meddelandet som PDF