Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2009-09-16 16:00


Inbjudan till presseminarium om

Centrum för tumörsjukdomar


Inom Vård 2010-projektet startar nu delprojektet Centrum för tumörsjukdomar. Delprojektet tar sin utgångspunkt i en samordning och utveckling av tumörsjukvården inom NU-sjukvården. 

Medierna har tidigare visat ett stort intresse för delprojektet. Vi vill därför göra det möjligt för medierna att skaffa sig kunskap kring delprojektets medicinska och organisatoriska utgångspunkter. Ett särskilt sammanställt material från en intern hearing kommer att presenteras. Stort utrymme kommer att finnas för frågor kring Centrum för tumörsjukdomar.

Från NU-sjukvården deltar bl a chefläkare Lars Körner, projektledare för Vård 2010, chefläkare Peter Daneryd, ansvarig för delprojektets chefsgrupp samt delprojektledare Magnus Sandberg.

Tid: tisdag 22 september kl 10-11.30

Plats: Snäckan, Gamla Vårdskolan, Uddevalla sjukhus

 

 Kontaktperson: Ingegerd Hedén, informatör Vård 2010, tfn 070-255 12 11


Läs meddelandet som PDF