Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2008-12-09 16:55


Fullt på vårdavdelningarna i NU-sjukvården


Just nu finns ett större behov av vårdplatser än de som finns att tillgå på vårdavdelningarna i NU-sjukvården. Verksamhetschef Magnus Kronvall beklagar att vissa patienter får en lång väntan på akuten innan de får komma till en vårdavdelning.

Tre veckor efter att den medicinska akutverksamheten förändrades i NU-sjukvården är det fortfarande ofta ett högt tryck på akuten på Näl, framförallt i inledningen av veckan. När många patienter behöver läggas in, uppstår ett större behov av vårdplatser än det som finns att tillgå på vårdavdelningarna i NU-sjukvården. Ändrade rutiner som inte fungerat optimalt har också försvårat arbetet med att hitta en vårdplats på rätt avdelning för varje patient.

 

För att åtgärda bristen har bland annat extra vårdplatser öppnats upp tillfälligt. Ett mycket aktivt arbete bedrivs också för att kontinuerligt se över arbetssätt och rutiner såväl på akuten som på vårdavdelningarna, för att få vårdprocessen att fungera bättre för varje patient.

 

­– Det är en topp just nu med många svårt sjuka patienter och det ger en hög belastning på vårdavdelningarna. Vi arbetar hårt för att förbättra situationen, men allt för många patienter får idag en lång väntan på akuten innan de får plats på en vårdavdelning, säger Magnus Kronvall, verksamhetschef Medicinklinik 1, NU-sjukvården.

 

– Vi beklagar att vissa patienter kommer i kläm och är tacksamma för det tålamod och den förståelse de visar, fortsätter Magnus Kronvall.

 

Sedan den 17 november, i drygt tre veckor, har nu den medicinska akutverksamheten varit samlad på Näl. Samtidigt håller NU-sjukvården på att utveckla akutverksamheten och räknar med att en förändrad organisation på sikt kommer att öppna fler vägar in till den akuta sjukvården utan att man först måste passera akutmottagningen. De vägarna består till exempel av konceptet för medicinska äldrevårdsavdelningar (MÄVA) som startade 17 november och håller på att utveckla sin form, men även möjligheten till akuta öppenvårdsbesök via primärvården som startar efter årsskiftet.

 Kontaktperson: Magnus Kronvall, verksamhetschef Medicinklinik 1, tfn vxl 0520-91000.


Läs meddelandet som PDF