Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2011-05-19 14:49


Ballongsprängning på NÄL fyller 10 år


Den 21 maj 2001 betraktas som startdagen för PCI eller ballongsprängning vid NÄL. Årligen genomgår cirka 500 personer ballongsprängning vid Radiologen på NÄL. Många räddas direkt till livet efter att ha fått en stroke. Kort tid efter operationen är de åter på benen.

Idag genomför man ca 10 planerade operationer per dag och ofta ett antal oplanerade. Då kommer patienterna antingen med helikopter eller ambulans och på vägen till avdelningen har de förberetts för operationen.

Oftast går kardiologen in med ett millimetertunt rör via handleden och når hjärtats kranskärl via axeln. Alternativt går man in via ljumsken och stora kroppspulsådern.

På röret förs sedan den mycket lilla ballongen på en kateter fram till kärlförträngningen där den blåses upp. Kärlet förses därefter med ett finmaskigt nät som fortsättningsvis håller uppe kärlet.

En operation går med den här metoden relativt snabbt – vanligtvis under 30 minuter – och innebär att patienten inte behöver sövas och själv kan lämna ”labbet”.

Det har skett en kraftig ökning av antalet patienter och tyvärr svarar yngre personer i 35-40-årsåldern för större delen av ökningen. Tidigare var det mest äldre som drabbades av stroke.

Måndagar och fredagar är trycket hårdast på avdelningen. Liksom höst och vinter.

Verksamheten bedrivs för närvarande måndag till fredag med jour nattetid. Under helger hänvisas akutpatienter till Sahlgrenska i Göteborg.

-Vi skulle gärna se att vi hade mer resurser inom NU-sjukvården men det krävs åtminstone ytterligare en kardiologtjänst och en hjärtskötersketjänst för att ha verksamhet också på helgerna, säger kardiolog Jens Solem vid Radiologen på NÄL.Kontaktperson: Presstjänsten, tel 010-4738111


Läs meddelandet som PDF