Pressmeddelanden http://nyheter.vgregion.se Fortsätt prenumerera på pressmeddelanden och nyheter från VGR http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=39025&epslanguage=sv I början i oktober påbörjade Västra Götalandsregionen, VGR, bytet av leverantör för distribution av pressmeddelanden och nyheter till Cision news. Vill du som prenumerant fortsätta att få pressinformation och nyheter från VGR behöver du anmäla din prenumeration på nytt i något av våra nya pressrum. En samlad lista med pressrummen hittar du på www.vgregion.se/press . Behöver du hjälp att förnya... 2015-11-16T12:53+01:00 2015-11-16T02:00+01:00 2015-11-16T01:41+01:00 2015-11-16T01:41+01:00 Många vill tycka till om framtidens kollektivtrafik http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38902&epslanguage=sv Exempel på högbanekoncept. Bilden är ett montage, plats och utseende på fordon är fiktiva. Nästan 5000 göteborgare, Mölndals- och Partillebor - så många har hittills tyckt till om hur framtidens kollektivtrafik ska se ut. Dessutom har nästan 300 sagt sig vara intresserade att delta i fokusgrupper. På lördag har ännu fler chansen att framföra sina tankar till politiker och tjänstemän. Då stannar... 2015-10-14T04:07+01:00 2015-10-14T04:35+01:00 2015-10-14T04:35+01:00 2015-10-14T04:35+01:00 Next Stop 2035 - medborgardialog om framtidens kollektivtrafik http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38865&epslanguage=sv Exempel på snabbusskoncept. Bilden är ett montage, plats och utseende på fordon är fiktiva. Just nu pågår en stor medborgardialog om hur kollektivtrafiken ska se ut i Göteborg, Mölndal och Partille om 20 år. Totalt genomförs drygt 30 fokusgrupper med medborgare, högstadieelever, näringsliv och de funktionsnedsattas organisationer. I dagarna startar dessutom en webbdialog. Och till helgen ges... 2015-09-29T01:46+01:00 2015-09-30T10:33+01:00 2015-09-30T11:07+01:00 2015-09-30T11:07+01:00 Enhetliga åldersgränser, rabatt för studenter och resurssvaga grupper samt prisjustering med 5% http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38807&epslanguage=sv Kollektivtrafiknämnden har beslutat att Västtrafik ska införa enhetliga åldersgränser för alla biljettslag, 25 procent rabatt på periodkort för studenter och resurssvaga grupper, att sänka priset på resor mellan Kungälvs tätort och Göteborg samt att justera priserna uppåt med i genomsnitt fem procent, från den 3 januari 2016. Åldersgränserna ändras så att ungdomsrabatten gäller alla biljettslag... 2015-09-18T01:34+01:00 2015-09-18T01:52+01:00 2015-09-18T01:52+01:00 2015-09-18T01:52+01:00 Västra Götalandsregionen rankas högst av Myndigheten för delaktighet http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38653&epslanguage=sv När Myndigheten för delaktighet jämför landets kollektivtrafikmyndigheter utifrån deras arbete med tillgänglighet och användbarhet, så rankas Västra Götalandsregionen högst. - Det är roligt att Västra Götalandsregionen ligger i topp i den här undersökningen. Tillsammans med Västtrafik och kommunerna, så arbetar vi hela tiden med de här frågorna. säger Linda Billberg, regionutvecklare på Västra... 2015-06-17T02:13+01:00 2015-06-17T02:40+01:00 2015-06-17T02:42+01:00 2015-06-17T02:42+01:00 Invånarna får möjlighet att tycka till om framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38566&epslanguage=sv Efter sommaren får boende i Mölndal, Partille och Göteborg chansen att berätta hur de tycker att kollektivtrafiken i deras område ska se ut i framtiden. Detta är ett led i kollektivtrafiknämndens och kommunernas arbete med att involvera invånarna. Sedan drygt ett år tillbaka pågår arbetet med att planera för hur kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille ska se ut år 2035. Då väntas upp... 2015-06-04T04:15+01:00 2015-06-04T04:24+01:00 2015-06-04T04:25+01:00 2015-06-04T04:25+01:00 Medborgardialog i Dalsland, om kollektivtrafikens roll i samhället http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38228&epslanguage=sv Karin Nodin, från pendlarföreningen, i sitt inledande anförande inför dialogen. Hur kan det bli enklare för människor att resa på ett hållbart sätt i Dalsland? Under två timmar den 16 april, diskuterades denna och liknande frågor av över 70 dalslandsbor och regionpolitiker. I samband med Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnds sammanträde i Ed, bjöd nämnden in invånare i Dalsland till... 2015-04-18T09:32+01:00 2015-04-18T10:11+01:00 2015-04-18T10:11+01:00 2015-04-18T10:11+01:00 Medborgardialog om kollektivtrafikens roll i samhället http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38193&epslanguage=sv Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har bjudit in till medborgardialog i Ed den 16 april. Omkring sjuttio personer är anmälda till dialogen, varav cirka 20 personer är politiker från kollektivtrafiknämnden. Dialogen arrangeras för att skapa en ömsesidig förståelse för de långsiktiga förutsättningar som finns för kollektivtrafiken och för resenärerna i Dalsland. Kollektivtrafiknämn... 2015-04-13T04:16+01:00 2015-04-13T04:19+01:00 2015-04-13T04:20+01:00 2015-04-13T04:20+01:00 Lunchseminarium: Hur skapar vi smarta och hållbara städer? http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38176&epslanguage=sv På måndag, den 13 april kl 11.50-13.00, arrangerar Västra Götalandsregionen ett lunchseminarium om trender i stadsutveckling, i Älvrummet i Göteborg. Lars Backström, vd på Västtrafik, inleder med en beskrivning av kombinerad mobilitet (elcyklar, bilpooler, kollektivtrafik med mera), trender i omvärlden och det pågående arbetet i Västra Götaland. Patrik Höstmad från Chalmers talar om buller i... 2015-04-08T04:58+01:00 2015-04-08T05:25+01:00 2015-04-08T05:25+01:00 2015-04-08T05:25+01:00 Miljömålen nås, och fler än väntat reser med närtrafiken http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37789&epslanguage=sv Antalet resor med närtrafiken blev fler än förväntat under 2014, och de långsiktiga miljömålen ser ut att infrias. Samtidigt ligger antalet resor med kollektivtrafiken totalt sett på ungefär samma nivå som under 2013.   Förra året gjordes 278 miljoner resor med kollektivtrafiken i Västra Götaland. Det innebär att resandet har planat ut något efter de senaste årens ökning, men kollektivtrafiken... 2015-01-30T03:11+01:00 2015-01-30T03:22+01:00 2015-01-30T03:23+01:00 2015-01-30T03:23+01:00 Chatta om kollektivtrafik med din politiker, den 18 december! http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37589&epslanguage=sv Över tusen personer har deltagit i en webbdialog som ska utveckla kollektivtrafiken. Torsdag den 18 december, kl 11-13, avrundas dialogen med en chatt, i vilken alla invånare i Västra Götaland är välkomna delta. Tusentals förslag och hundratals kommentarer har hittills kommit in sedan dialogen startade i slutet av november. Många synpunkter har handlat om priser och zonindelning, andra om... 2014-12-16T12:55+01:00 2014-12-16T01:23+01:00 2014-12-16T01:23+01:00 2014-12-16T01:23+01:00 Utveckling av en tjänst för "kombinerad mobilitet" http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37490&epslanguage=sv Kollektivtrafiknämnden satsar fem miljoner kronor, för att Västtrafik ska kunna gå vidare i arbetet med att utveckla en tjänst för "kombinerad mobilitet". En tjänst som till exempel skulle kunna koppla taxiresor, bilpool och cykelpool till kollektivtrafiken. En sådan tjänst har hittills bara testats i projektform - den finns inte på marknaden. Nästa steg för Västtrafik blir därför att gå vidare... 2014-12-05T09:11+01:00 2014-12-05T09:27+01:00 2014-12-08T11:35+01:00 2014-12-08T11:35+01:00 Hur vill du ha det? Hela Västra Götaland bjuds in till en digital dialog om kollektivtrafiken. http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37347&epslanguage=sv Hur viktigt är biljettpriset, fordonens komfort och att turerna är täta? På måndag den 24 november startar en digital dialog om kollektivtrafiken, i vilken alla invånare i Västra Götaland är välkomna delta. Fram till årsskiftet ska dialogen pågå, och det är politiker från Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd som kommer att möta invånarna på webben, på sajten hurvillduhadet.nu. Tanken ... 2014-11-20T01:59+01:00 2014-11-24T11:18+01:00 2014-11-24T11:19+01:00 2014-11-24T11:19+01:00 System för passagerarräkning testas http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37299&epslanguage=sv Det är inte alldeles lätt att veta hur många som reser på en viss linje under en dag. Många avstår från att stämpla, och att manuellt räkna och intervjua passagerare är kostsamt. Därför testas nu alternativa sätt att räkna passagerare. Kollektivtrafiknämnden beslutade under sitt senaste sammanträde att delfinansiera en förstudie, där man utnyttjar de kameror som redan finns på fordonen till... 2014-11-10T12:02+01:00 2014-11-10T12:12+01:00 2014-11-10T12:13+01:00 2014-11-10T12:13+01:00 Kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille år 2035 diskuteras i Älvrummet http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37115&epslanguage=sv Hur skall kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille se ut år 2035? Besök Älvrummet tisdag den 14 oktober då några av visionerna presenteras. Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd, tillsammans med Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun, har samlat in allmänhetens tankar och idéer om hur kollektivtrafiken skall utvecklas fram till år 2035. Fem av dessa förslag... 2014-10-10T01:39+01:00 2014-10-10T01:52+01:00 2014-10-10T01:52+01:00 2014-10-10T01:52+01:00 Kollektivtrafiknämnden testar digital dialog om kollektivtrafiken http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37015&epslanguage=sv Hur viktigt är biljettpriset, fordonens komfort och att turerna är täta? Det är några av de frågor som Västra Götalandsregionens kollektivtrafikpolitiker vill föra dialog med medborgarna om, på webben. Kollektivtrafiknämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde, att under november och december genomföra en dialog med medborgarna i Västra Götaland. I ett webbverktyg kan deltagaren dra i reglag... 2014-09-19T02:15+01:00 2014-09-19T02:22+01:00 2014-09-19T02:23+01:00 2014-09-19T02:23+01:00 Efterlyser visioner för kollektivtrafiken http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36864&epslanguage=sv Kollektivtrafiken i Göteborg. Mölndal och Partille ska utvecklas för att möta behoven år 2035. Nu bjuds allmänheten in för att lämna sina förslag. Göteborg, Mölndal och Partille väntas ha 180 000 nya invånare år 2035, Resandet med tåg har samtidigt trefaldigats i Västra Götaland, och detta sammantaget ställer helt nya krav på framtidens kollektivtrafik. Tunnelbana, linbanor, extra långa... 2014-07-02T11:08+01:00 2014-07-02T11:22+01:00 2014-07-02T11:23+01:00 2014-07-02T11:23+01:00 Nya idéer ska utveckla kollektivtrafiken på landsbygd och i skärgård http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36825&epslanguage=sv Det finns väldigt många sätt att göra kollektivtrafiken på landsbygd och i skärgård bättre. Samåkningsappar och shoppingrundor är några av de idéer som kommit fram, när Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd efterlyst innovationsprojekt att fördela pengar till. Det behövs nya, smarta lösningar för kollektivtrafiken på landsbygden, både för att lösa vardagsresandet till arbete och studie... 2014-06-18T01:44+01:00 2014-06-18T02:10+01:00 2014-06-18T02:10+01:00 2014-06-18T02:10+01:00 Utökad giltighet för fritidskort i Västra Götaland http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36753&epslanguage=sv Kollektivtrafiknämnden beslutade att utöka giltigheten för skolelevernas fritidskort. Idag gäller korten från klockan 16 på vardagar, men när beslutet är genomfört kommer de att gälla från klockan 14. - Att utöka tiden har varit ett återkommande önskemål från eleverna vid de "demokratitorg" som Västra Götalandsregionen bjuder in till, säger Ulrika Frick kollektivtrafiknämndens ordförande. En... 2014-06-05T03:22+01:00 2014-06-05T03:28+01:00 2014-06-05T03:29+01:00 2014-06-05T03:29+01:00 Grundutbud för kollektivtrafik på landsbygden http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36455&epslanguage=sv Nu är det klart hur mycket kollektivtrafik du som minst kan förvänta dig, om du bor på landsbygden. Kollektivtrafiknämndens beslut om ett grundläggande utbud i Västra Götaland innebär att en del kan vänta sig mer kollektivtrafik än idag. Landsbygdsutredningen, som nu har beslutats, har tagits fram av kollektivtrafiknämnden i samråd med Västra Götalands kommuner. För första gången fastställs... 2014-04-24T03:54+01:00 2014-04-24T03:59+01:00 2014-04-24T04:00+01:00 2014-04-24T04:00+01:00 Klartecken för enklare resor med Västtrafik http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36055&epslanguage=sv Regionfullmäktige i Västra Götaland beslutade idag om en ny pris- och sortimentstrategi för kollektivtrafiken. Beslutet innebär att Västtrafik, i ett första steg, får i uppdrag att genomföra förenklingar av biljettsystemet och biljettsortimentet. - Efter förankring hos kommunerna och de politiska partierna, har vi nu tagit ett beslut i regionfullmäktige som gör att vi kan påbörja konkreta... 2014-02-11T10:43+01:00 2014-02-11T04:20+01:00 2014-02-11T04:09+01:00 2014-02-11T04:09+01:00 Satsning för att utveckla tillgängligheten på landsbygden och i skärgården http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=34720&epslanguage=sv Ibland behöver landsbygden och skärgårdsområden mer flexibla lösningar än vad linjelagd kollektivtrafik förmår att erbjuda. Nu ska byalag, kommuner och andra med goda idéer få möjlighet att förverkliga sina kreativa idéer, med ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen. Samtidigt testas nya upplägg för anropsstyrd trafik i delar av Västra Götaland. Kollektivtrafiken på landsbygden och i... 2013-04-18T05:08+01:00 2013-04-18T05:29+01:00 2013-04-18T05:29+01:00 2013-04-18T05:29+01:00