Skapa pressmeddelande http://nyheter.vgregion.se Fortsätt prenumerera på pressmeddelanden och nyheter från VGR http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=39029&epslanguage=sv I början i oktober påbörjade Västra Götalandsregionen, VGR, bytet av leverantör för distribution av pressmeddelanden och nyheter till Cision news. Vill du som prenumerant fortsätta att få pressinformation och nyheter från VGR behöver du anmäla din prenumeration på nytt i något av våra nya pressrum. En samlad lista med pressrummen hittar du på www.vgregion.se/press . Behöver du hjälp att förnya... 2015-11-16T12:53+01:00 2015-11-16T02:00+01:00 2015-11-16T01:42+01:00 2015-11-16T01:42+01:00 Överskott väntas för Västra Götalandsregionen för 2015 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=39006&epslanguage=sv Vid ett extrainsatt sammanträde på måndagen beslutade regionstyrelsen att godkänna den senaste delårsrapporten. Enligt prognosen kommer Västra Götalandsregionens resultat bli ett överskott på 200 miljoner kronor för 2015 men resultatet är inte helt säkert. Arbetet för att uppnå balans i verksamheten måste fortsätta året ut. Ekonomi i balans trots hög kostnadsutveckling Som helhet är Västra... 2015-11-09T03:20+01:00 2015-11-09T03:00+01:00 2015-11-09T03:22+01:00 2015-11-09T03:22+01:00 Utbrott av magtarminfektion orsakat av shigella efter restaurangbesök http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38997&epslanguage=sv Åtta personer har insjuknat i shigellainfektion efter besök på restaurang i Göteborg i slutet av oktober månad. Ytterligare några personer är under utredning och har provtagits. Utredningen pågår i samarbete mellan Smittskydd Västra Götaland och Miljöförvaltningen i Göteborg, som nu arbetar med att spåra smittkällan genom provtagning av både personer och livsmedel. Shigellainfektion är en... 2015-11-05T12:20+01:00 2015-11-05T01:08+01:00 2015-11-05T01:06+01:00 2015-11-05T01:06+01:00 Ingen presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 5 november http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38991&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder torsdag den 5 november. Det blir ingen presskonferens efter sammanträdet. Journalister som vill ha kommentarer runt besluten kan ringa hälso- och sjuvårdsstyrelsens ordförande, vice ordförande eller hälso- och sjukvårdsdirektören efter sammanträdet.  Kontaktuppgifter: Jonas Andersson (FP), ordförande, 0708-37 78 53. Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande... 2015-11-04T08:42+01:00 2015-11-04T09:00+01:00 2015-11-04T08:47+01:00 2015-11-04T08:47+01:00 Regionstyrelsen 3 november http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38984&epslanguage=sv Specialistsjukhus byggs i Högsbo Regionstyrelsen beslutade idag att det nya specialistsjukhuset i västra Göteborg ska placeras vid Högsbo sjukhus, utöver det som tidigare beslutats om i Frihamnen. I anslutning till specialistsjukhuset i Frihamnen byggs ett dagkirurgiskt centrum. Regionstyrelsen vill också utreda förutsättningarna för att bygga ett dagkirurgiskt centrum även vid Högsbo. Bakgrund... 2015-11-02T11:45+01:00 2015-11-03T02:02+01:00 2015-11-02T11:47+01:00 2015-11-02T11:47+01:00 Överenskommelser om sjukhussjukvård, primärvård, habilitering och tandvård godkändes http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38979&epslanguage=sv Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände vid sitt sammanträde den 29 oktober vårdöverenskommelser för 2016 med styrelsen för NU-sjukvården, styrelsen för beställd primärvård, styrelsen för Habilitering & Hälsa och tandvårdsstyrelsen. Överenskommelse med styrelsen för NU-sjukvården Överenskommelsen reglerar 2016 års inriktning, volymer, åtagande och ersättning för sjukvård vid NU-sjukvårdens... 2015-10-29T11:05+01:00 2015-10-29T05:20+01:00 2015-10-29T05:17+01:00 2015-10-29T05:17+01:00 Dags för influensavaccination http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38965&epslanguage=sv Du som är över 65 år, har en kronisk sjukdom eller är gravid riskerar att bli allvarligt sjuk av en vanlig influensa. Bästa sättet att minska den risken är vaccination. Från och med den 3 november kan du vaccinera dig på din vårdcentral. - Vaccinationen hjälper immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset, säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland.... 2015-10-27T10:35+01:00 2015-10-27T10:30+01:00 2015-10-27T10:38+01:00 2015-10-27T10:38+01:00 Från södra hälso- och sjukvårdsnämnden http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38958&epslanguage=sv Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fattade idag beslut om vårdöverenskommelser med styrelserna för Södra Älvsborgs Sjukhus, Beställd Primärvård, Habilitering & Hälsa samt Tandvårdsstyrelsen. Överenskommelserna beskriver vilken vård som ska bedrivas under nästa år, eventuella extra satsningar och förändringar i uppdraget i förhållande till förra året. Överenskommelserna utgår från regionfullmäkti... 2015-10-27T10:21+01:00 2015-10-27T03:50+01:00 2015-10-27T10:27+01:00 2015-10-27T10:27+01:00 Nya pressrum för Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38952&epslanguage=sv Med början i oktober byter Västra Götalandsregionen, VGR, leverantör för distribution av pressmeddelanden och nyheter till Cision news. Vill du som prenumerant fortsätta att få pressinformation och nyheter från VGR:s verksamheter behöver du anmäla din prenumeration på nytt i något av våra nya pressrum. Observera att oktober är starten för arbetet och att verksamheterna kommer att börja skicka... 2015-10-27T08:18+01:00 2015-10-27T09:00+01:00 2015-10-27T08:32+01:00 2015-10-27T08:32+01:00 Folkhälsopris Skaraborg till Connect Falköping http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38946&epslanguage=sv Connect Falköping får Skaraborgs folkhälsopris 2015 av östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Connect Falköping får priset för sitt arbete med att öka tryggheten och minska segregationen. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden delar ut ett folkhälsopris om 30 000 kronor för att stimulera en aktiv samverkan inom folkhälsoområdet och verka för en positiv hälsoutveckling. Årets pris går till Connect... 2015-10-26T11:37+01:00 2015-10-27T04:00+01:00 2015-10-26T11:41+01:00 2015-10-26T11:41+01:00 Lars Ny blir verksamhetschef för Gothia Forum http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38919&epslanguage=sv I takt med att Gothia Forum för klinisk forskning går in på sitt sjunde år tar Lars Ny över uppdraget som verksamhetschef den 1 januari 2016. Detta är en del i satsningen för att främja klinisk forskning i Västra Götaland.   -           Lars har en bred erfarenhet av klinisk forskning både inom akademin, sjukvården och industrin och har därmed goda förutsättningar att leda Gothia Forum in i näs... 2015-10-20T11:50+01:00 2015-10-20T12:00+01:00 2015-10-20T11:54+01:00 2015-10-20T11:54+01:00 Regionfullmäktige den 19-20 oktober http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38918&epslanguage=sv Regionfullmäktiges sammanträde den 19-20 oktober 2015 är slut. Den 19 oktober var en temadag om Västra Götalandsregionens bolag och frågor där Västra Götalandsregionen vill påverka staten och EU. Vid sammanträdesdagen den 20 oktober behandlades åtta ärenden, tre interpellationer och fyra enkla frågor. Fem motioner lämnades in. Under mötet fattade fullmäktige bland annat beslut om: Västra... 2015-10-20T10:11+01:00 2015-10-20T02:40+01:00 2015-10-20T02:37+01:00 2015-10-20T02:37+01:00 Klarar flyktingsituationens ökade belastning, än så länge http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38910&epslanguage=sv I nuläget är det ingen nämnvärd ökad belastning på sjukhusen men det är ett ökat tryck på vårdcentraler och akut tandvård. Vissa mödravårdscentraler och ungdomsmottagningar har fått ett kraftigt ökat tryck men detta är mycket ojämnt mellan orter och enheter.   För vårdcentralerna har det handlat om en stor ökning av hälsoundersökningar och hantering av psykisk ohälsa men nu märks även en ökning... 2015-10-15T02:47+01:00 2015-10-15T02:55+01:00 2015-10-15T02:50+01:00 2015-10-15T02:50+01:00 150 miljoner extra till akutsjukvården nästa år http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38907&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde att satsa 150 miljoner kronor under 2016 på fortsatt utveckling och förbättring av akutsjukvården i Västra Götaland. 100 miljoner satsades under 2015 och dagens beslut innebär en fördelning av ytterligare 50 miljoner kronor nästa år. Vid en jämförelse med andra akutmottagningar i landet framgår att flera mottagningar i Västra Götaland... 2015-10-15T02:37+01:00 2015-10-15T03:00+01:00 2015-10-15T02:45+01:00 2015-10-15T02:45+01:00 Påbörjar ny upphandling efter kritik från IVO http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38901&epslanguage=sv Västra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att påbörja en ny upphandling av diagnostisering av fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom för Västra Götalandsregionen. Utifrån en granskning från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av befintlig vårdgivare skärper nu nämnden kraven inför kommande upphandling. Kraven för kommande upphandling ska bland annat säkerställa evidensbaserad diagnostiser... 2015-10-14T04:04+01:00 2015-10-14T04:45+01:00 2015-10-14T04:43+01:00 2015-10-14T04:43+01:00 Ingen presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 15 oktober http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38895&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder torsdag den 15 oktober. Det blir ingen presskonferens efter sammanträdet. Journalister som vill ha kommentarer runt besluten kan ringa hälso- och sjuvårdsstyrelsens ordförande, vice ordförande eller hälso- och sjukvårdsdirektören efter sammanträdet.  Kontaktuppgifter: Jonas Andersson (FP), ordförande, 0708-37 78 53. Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande... 2015-10-13T06:18+01:00 2015-10-13T06:30+01:00 2015-10-13T06:22+01:00 2015-10-13T06:22+01:00 Västra Götalandsregionen fortsätter framgångsrikt program för utlandsutbildade läkare. http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38886&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens personalutskott, PU, beslutade idag om att fortsätta det framgångsrika arbetet med utbildningsprogrammet PLUS, ett introduktionsprogram i Svensk hälso- och sjukvård. Sen starten 2013 har 115 utländska läkare genomgått programmet och i september startade ytterligare 32 läkare sin utbildning. Programmet är unikt i sitt slag i Sverige.   Bakgrunden till den 1,5 åriga... 2015-10-09T02:19+01:00 2015-10-09T02:30+01:00 2015-10-09T02:23+01:00 2015-10-09T02:23+01:00 Regionstyrelsen 6 oktober http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38875&epslanguage=sv Fortsatta förhandlingar med SOS Alarm om prioritering och dirigering av ambulanser Regionstyrelsen vill fortsätta förhandlingarna med SOS Alarm om prioritering och dirigering av ambulanser. Avsikten är att nå en förlängning av det avtal som finns idag. SOS Alarm ansvarar på statens uppdrag för larmnumret 112 i hela landet. På uppdrag av Västra Götalandsregionen sköter SOS Alarm också prioriteri... 2015-10-02T06:27+01:00 2015-10-06T04:25+01:00 2015-10-02T06:31+01:00 2015-10-02T06:31+01:00 Diagnostiska centrum för att upptäcka allvarlig sjukdom http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38861&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att inrätta diagnostiska centrum vid fem sjukhus i Västra Götalandsregionen. Enheterna ska utreda patienter med diffusa symptom som kan bero på cancer eller annan allvarlig sjukdom. Vid sitt sammanträde på onsdagen beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen om att avsätta åtta miljoner kronor per år, under två år, som en introduktionsfinansiering av fem... 2015-09-29T01:11+01:00 2015-09-30T02:45+01:00 2015-09-29T01:18+01:00 2015-09-29T01:18+01:00 Presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 30 september http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38858&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 september i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet välkomnas media till presskonferens. Tid: Onsdag den 30 september, klockan 14.30. Plats: Residenset, Torget 1 i Vänersborg. Lokal: Dalsland. Media kan delta i presskonferensen, antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens i Regionens Hus i Skövde, Mariestad eller Borås.... 2015-09-29T01:01+01:00 2015-09-29T01:30+01:00 2015-09-29T01:07+01:00 2015-09-29T01:07+01:00 Ökad satsning på Skövdes behandlingscenter för krigsskadade http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38853&epslanguage=sv Utökad satsning på Röda Korsets behandlingscenter i Skövde för krigsskadade och torterade och ny databas för att följa barns hälsa var två av östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslut vid dagens sammanträde. Vid Röda Korsets behandlingscenter i Skövde behandlas personer som lider av sviterna efter tortyr och krig. Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan tidigare en överenskommelse inom ramen för... 2015-09-28T10:54+01:00 2015-09-29T02:30+01:00 2015-09-28T11:01+01:00 2015-09-28T11:01+01:00 Västra Götalandsregionen storsatsar för bättre cancervård http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38836&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen (VGR) ska som första region i landet inrätta ett samordnat och heltäckande digitalt verksamhetsstöd för sin patologiverksamhet. Syftet är att digitalisera och effektivisera diagnostik av cancersjukdomar, kvalitetssäkra analyser och att väsentligt förkorta väntetider - från remiss till svar. Satsningen går ut på att digitalisera hela patologiprocessen och leverera en... 2015-09-24T11:04+01:00 2015-09-24T12:00+01:00 2015-09-24T11:12+01:00 2015-09-24T11:12+01:00 Psykiatrisk öppenvård i Lysekil, Munkedal och Sotenäs upphandlas http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38835&epslanguage=sv En upphandling av psykiatrisk öppenvård för vuxna ska göras för kommunerna Lysekil, Munkedal och Sotenäs. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde vid sitt sammanträde den 24 september det så kallade förfrågningsunderlaget för upphandlingen. Nämnden fattade bland annat också beslut gällande nya folkhälsosavtal med kommunerna, uppbyggnad av en regional elevhälsodatabas, kontrakt med ny... 2015-09-24T09:30+01:00 2015-09-24T05:15+01:00 2015-09-24T05:09+01:00 2015-09-24T05:09+01:00 Beslut om naturbruksgymnasierna - tre skolor kvar http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38819&epslanguage=sv Naturbruksskolorna Uddetorp, Svenljunga och Sötåsen blir kvar och får fortsätta verksamheten medan Dingle, Nuntorp och Strömma avvecklas. Regionfullmäktige fattade beslutet på tisdagen efter en flera timmar lång debatt med två avbrott för partiöverläggningar. Beslutet är detsamma som i regionstyrelsen den 15 september men med tillägget om att Dingle, Nuntorp och Strömma får fortsätta verksamhet... 2015-09-22T04:54+01:00 2015-09-22T05:15+01:00 2015-09-22T04:57+01:00 2015-09-22T04:57+01:00 Utökade satsningar på psykologer i Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38796&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens personalutskott PU, beslutade idag om en utökad satsning på psykologer med 16 miljoner kronor årligen.   Pengarna ska gå till praktikplatser och en regiongemensam utbildning. En psykologutbildning omfattar idag fem års högskola och en obligatorisk praktiktjänstgöring om ett år. På grund av stora pensionsavgångar och stor efterfrågan på psykologer vill personalutskottet... 2015-09-16T03:39+01:00 2015-09-16T04:00+01:00 2015-09-16T03:50+01:00 2015-09-16T03:50+01:00 Strategidag om vikten av fullföljda studier 25 september http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38777&epslanguage=sv Media är välkommen till en strategidag om fullföljda studier - en social investering för stärkt tillväxt i Skaraborg. Fullföljda studier är den enskilt viktigaste faktorn för barns möjligheter till ett gott liv. Datum: Fredagen den 25 september 2015 Tid: 08.30-15.00 Plats: Insikten i Portalen, Gothia Science Park, Skövde I Skaraborgs arbete med sociala investeringar har det tydligt framkommit a... 2015-09-15T08:28+01:00 2015-09-17T09:00+01:00 2015-09-15T08:34+01:00 2015-09-15T08:34+01:00 Regionstyrelsen 15 september http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38774&epslanguage=sv Fortsatt verksamhet föreslås vid tre naturbruksskolor i Västra Götaland Regionstyrelsen föreslår fortsatt verksamhet vid tre av sex naturbruksgymnasier i Västra Götaland. Det gäller Sötåsen med inriktningarna lantbruk, djur samt gymnasiesärskola, Svenljunga med inriktning skog och Uddetorp med inriktning lantbruk. De tre skolorna i Dingle, Nuntorp och Strömma kommer enligt förslaget att... 2015-09-14T05:34+01:00 2015-09-15T03:15+01:00 2015-09-14T05:36+01:00 2015-09-14T05:36+01:00 Beslut hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2 september http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38756&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen höll ordinarie sammanträde i Vänersborg idag den 2 september. Styrelsen tog bland annat flera beslut om yttranden över remisser, betänkanden och motioner. Snabbinformation om beslut i HSS 2 september   För frågor från medias representanter om dagens beslut hänvisas till tidigare pressmeddelande med kontaktuppgifter till ledamöter i presidiet eller hälso- och... 2015-09-02T10:07+01:00 2015-09-02T02:00+01:00 2015-09-02T01:50+01:00 2015-09-02T01:50+01:00 Ingen presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2 september http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38753&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder idag onsdagen den 2 september. Det blir ingen presskonferens efter sammanträdet. Journalister som vill ha kommentarer runt besluten kan ringa hälso- och sjuvårdsstyrelsens ordförande, vice ordförande eller hälso- och sjukvårdsdirektören efter sammanträdet.  Kontaktuppgifter: Jonas Andersson (FP), ordförande, 0708-37 78 53. Jim Aleberg (S), 2:e vice... 2015-09-02T08:58+01:00 2015-09-02T09:20+01:00 2015-09-02T09:06+01:00 2015-09-02T09:06+01:00 Nämnden satsar fem miljoner på vård av krigs- och tortyrskadade http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38750&epslanguage=sv Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd satsar fem miljoner kronor årligen på Svenska Röda Korsets behandlingscentrum för krigs- och tortyrskadade. Svenska Röda Korset satsar nära 2,5 miljon och öppnar centret i Gamlestaden i Göteborg den 4 september. Media är välkomna till invigningen där bland annat ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, Johan Fält, och ordförande i Svenska Röda Korset... 2015-09-01T05:03+01:00 2015-09-02T07:30+01:00 2015-09-01T05:06+01:00 2015-09-01T05:06+01:00 Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38744&epslanguage=sv I Skaraborg finns sedan fem år målet att invånarna ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett nära samarbete med kommunerna för att nå målet. Under de år som gått sedan hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om målet har samarbetet fördjupats med kommunera i Skaraborg inom folkhälsoområdet. Folkhälsoarbete handlar både om att främja det som är friskt och att... 2015-09-01T03:33+01:00 2015-09-03T04:00+01:00 2015-09-01T03:33+01:00 2015-09-01T03:33+01:00 Regionstyrelsen 1 september http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38739&epslanguage=sv Nytt parkeringshus vid Mölndals sjukhus Det blir ett nytt parkeringshus vid Ågatan intill Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus. Det har regionstyrelsen beslutat. Det nya parkeringshuset får fyra våningar och kommer att innehålla drygt 300 parkeringsplatser. Huset ska främst fylla behovet av parkering för personalen men även ha plats för besökande till sjukhuset. Byggnationen är... 2015-09-01T09:35+01:00 2015-09-01T01:30+01:00 2015-09-01T09:41+01:00 2015-09-01T09:41+01:00 Utökad satsning på specialistutbildning för sjuksköterskor. http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38735&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen satsar ytterligare 60 miljoner kronor på specialistutbildningar på sjuksköterskor.  Det har personalutskottet, PU, beslutat. Sen några år tillbaka kan sjuksköterskor anställda i  Västra Götalands regionen att studera  på halvtid med full lön. Satsningen har varit uppskattad av de anställda och samtidigt som man tillgodoser sjukhusens efterfrågan på specialistutbildade... 2015-08-27T01:38+01:00 2015-08-27T01:45+01:00 2015-08-27T01:43+01:00 2015-08-27T01:43+01:00 Avtal om nattjour i Bäckefors förlängs för 2016 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38734&epslanguage=sv Avtalet om nattjour vid Dalslands sjukhus i Bäckefors förlängs att gälla även under 2016. Det beslutade norra hälso- och sjukvårdsnämnden vid sitt sammanträde den 27 augusti. Nämnden beslutade också bland annat om kommunikationsplan för mandatperioden 2015-2018. Nattjour i Bäckefors Hälso- och sjukvårdsnämnden har avtal med styrelsen för beställd primärvård om primärvårdsjour nattetid (kl.... 2015-08-27T11:22+01:00 2015-08-27T02:30+01:00 2015-08-27T02:23+01:00 2015-08-27T02:23+01:00 Ny servicedirektör i Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38721&epslanguage=sv Thomas Front har utsetts till ny servicedirektör och chef för Regionservice. Han kommer senast från Coor Service Management, där han innehaft olika chefsbefattningar sedan 2007. ­- Thomas Front har mångårig erfarenhet både som ledare och affärsutvecklare i olika organisationer. Han har ett starkt fokus på samarbete och att utveckla sina medarbetare, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Tidigare... 2015-08-14T01:19+01:00 2015-08-14T03:00+01:00 2015-08-14T01:29+01:00 2015-08-14T01:29+01:00 Beslut extra hälso- och sjukvårdsstyrelse 24 juni http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38688&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen höll under onsdagen den 24 juni ett extra sammanträde för att ta beslut om två tidigare bordlagda ärenden. Fler ST-läkare på vårdcentraler Hälso-och sjukvårdsstyrelsen beslutade föreslå att regionstyrelsen ska besluta om en utökning av antalet platser för ST-läkares primärvårdstjänstgöring på vårdcentralerna. Det finns idag finansiering för cirka 400 ST-tjänster i... 2015-06-24T09:21+01:00 2015-06-24T11:00+01:00 2015-06-24T09:25+01:00 2015-06-24T09:25+01:00 Ingen presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 24 juni http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38684&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har ett extra sammanträde onsdagen den 24 juni. Det blir ingen presskonferens efter sammanträdet men ett pressmeddelande kommer att skickas ut. Vid det extra sammanträdet kommer hälso- och sjukvårdsstyrelsen att behandla två ärenden som tidigare har bordlagts. Det är Särskild ersättning för ST i allmänmedicin och Revidering och utveckling av VG Primärvård inför 201... 2015-06-23T10:32+01:00 2015-06-23T11:00+01:00 2015-06-23T10:43+01:00 2015-06-23T10:43+01:00 Avtal om psykiatrisk öppenvård förlängs i avvaktan på upphandling http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38664&epslanguage=sv Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni att förlänga avtalet med Capio Psykiatri Sydväst AB om allmänpsykiatrisk öppenvård i Lysekil, Munkedal och Sotenäs . Nämnden har tidigare beslutat om upphandling av den vuxenpsykiatriska öppenvården i de tre kommunerna. För att säkerställa tillräcklig tid för denna process förlängs nuvarande avtal med Capio Psykiatri... 2015-06-18T10:53+01:00 2015-06-18T03:00+01:00 2015-06-18T02:58+01:00 2015-06-18T02:58+01:00 Samverkan social hållbarhet Skaraborg http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38648&epslanguage=sv Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade idag om samverkan med tre kommuner i Skaraborg kring social hållbarhet för barn och ungdomar. Nämnden beslutade också om mål och inriktning för 2016-2018. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har bjudit in kommunerna i Skaraborg till samverkan i folkhälsofrågor. Temat för satsningen är social hållbarhet och målgruppen är i första hand barn och ungdomar.... 2015-06-17T10:34+01:00 2015-06-18T01:40+01:00 2015-06-17T10:40+01:00 2015-06-17T10:40+01:00 Från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 18 juni http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38643&epslanguage=sv Ja till Barnahus Älvsborg Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har ställt sig bakom ett förslag om Barnahus Älvsborg. Barnahus ska vara en plats där polis, socialtjänst, barn- och ungdomsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatrin arbetar tillsammans med barn som blivit utsatta för brott, våld eller övergrepp. Specialistkunskaper ska samlas under ett tak, lokalerna ska vara barnanpassade och alla som... 2015-06-17T10:20+01:00 2015-06-18T01:40+01:00 2015-06-17T10:24+01:00 2015-06-17T10:24+01:00 100 miljoner satsas på bättre akutsjukvård http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38627&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde idag att fördela 100 miljoner kronor för 2015 till utveckling och förbättring av akutsjukvården till berörda sjukhusstyrelser i relation till förvaltningarna akuta volymer. Satsningen ska minska väntetider och på sikt ska akutläkare införas. Detta är första steget i en satsning som fortsätter 2016 och 2017 med ytterligare resurser.... 2015-06-16T09:14+01:00 2015-06-17T03:40+01:00 2015-06-16T09:22+01:00 2015-06-16T09:22+01:00 Presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 juni http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38624&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder onsdagen den 17 juni i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet välkomnas media till presskonferens. Tid: Onsdag den 17 juni, klockan 13.45. Plats: Residenset, Torget 1 i Vänersborg. Lokal: Dalsland. Media kan delta i presskonferensen, antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens i Regionens Hus i Skövde, Mariestad eller Borås. Dagordning... 2015-06-16T09:01+01:00 2015-06-16T09:20+01:00 2015-06-16T09:06+01:00 2015-06-16T09:06+01:00 Ökad tillgång till gråstarrsoperationer i Göteborgsområdet http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38619&epslanguage=sv Regionstyrelsen ställde sig bakom förslaget att upphandla 6000 gråstarroperationer i Göteborgsområdet under perioden 2016-2018. Syftet är att öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten genom att samla större volymer till ett fåtal platser. Västra Götalandsregionen planerar för att skriva avtal med två leverantörer för att minska sårbarheten och ändå ha en tillräckligt stor volym hos respekti... 2015-06-15T04:55+01:00 2015-06-16T01:00+01:00 2015-06-15T04:59+01:00 2015-06-15T04:59+01:00 Satsningen med språkutbildning för syriska läkare förlängs http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38575&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens personalutskott PU, beslutade idag att förlänga satsningen med språkutbildning för syriska läkare. Ett drygt 30-tal läkare har deltagit i utbildningen och målet är att de flesta ska klara språktesterna som, om man klarar dem, innebär mycket goda kunskaper i svenska språket. Projektet påbörjades i september 2014 med att personal från HR-strategiska avdelningen gick ut o... 2015-06-09T04:03+01:00 2015-06-10T12:00+01:00 2015-06-09T04:08+01:00 2015-06-09T04:08+01:00 Regionfullmäktige 8-9 juni http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38574&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens budget för 2016 Regionfullmäktiges sammanträde 8-9 juni är avslutat. Efter cirka 14 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budgetförslaget från GrönBlå samverkan (M, MP, FP, C och KD) som Västra Götalandsregionens budget för 2016. Budgeten har ett resultat på 89,2 miljoner kronor för 2016. Genom ett positivt resultat uppfyller Västra Götalandsregionen... 2015-06-09T02:54+01:00 2015-06-09T05:50+01:00 2015-06-09T05:46+01:00 2015-06-09T05:46+01:00 Regionstyrelsen 2 juni http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38544&epslanguage=sv Bidraget till stiftelsen Läckö slott ökas med en miljon per år Regionstyrelsen beslutade att öka det årliga bidraget till Stiftelsen Läckö slott med en miljon kronor. Västra Götalandsregionen vill med pengarna garantera den fortsatta utvecklingen av stiftelsens arbete för att bland annat i högre utsträckning också kunna attrahera internationella besökare. Besöken på Läckö slott har ökat sedan... 2015-05-29T03:50+01:00 2015-06-02T03:15+01:00 2015-06-02T02:11+01:00 2015-06-02T02:11+01:00 Beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen 27 maj http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38533&epslanguage=sv Utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin Regionfullmäktige beslutade 2007 om en regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att det nu är dags att ta fram en ny plan. En delrapportering ska redovisas till psykiatriberedningen i december och en handlingsplan med utvecklingsåtgärder ska redovisas till hälso- och sjukvårdsstyrelsen senas... 2015-05-27T01:06+01:00 2015-05-27T01:20+01:00 2015-05-27T01:15+01:00 2015-05-27T01:15+01:00 Ny sjukhusdirektör för Angereds Närsjukhus http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38531&epslanguage=sv Hans Svensson har idag utsetts till sjukhusdirektör för Angereds Närsjukhus. Han är idag divisionschef för division medicinsk service i Landstingen Sörmland och kommer att tillträda sin nya tjänst senast den 1 oktober. Hans Svensson har sen tidigare en lång karriär i Västra Götalandsregionen som verksamhetschef för ambulans och akutsjukvård både inom NU-sjukvården och i Göteborg.   -           ... 2015-05-27T10:04+01:00 2015-05-27T02:00+01:00 2015-05-27T10:06+01:00 2015-05-27T10:06+01:00 Förordar ny byggnad för vuxenpsykiatri i Skövde http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38511&epslanguage=sv Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus och östra hälso- och sjukvårdsnämnden förordar att Västra Götalandsregionen investerar i en ny byggnad för vuxen psykiatrisk slutenvård i Skövde. De besluten fattades vid sjukhusstyrelsens respektive östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde på tisdagen. Nybyggnation av ett psykiatrihus i Skövde innebär samlokalisering med den somatiska vården vilket ger go... 2015-05-26T12:59+01:00 2015-05-26T04:00+01:00 2015-05-26T12:59+01:00 2015-05-26T12:59+01:00 Ingen presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 27 maj http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38484&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj. Det blir ingen presskonferens efter sammanträdet men ett pressmeddelande kommer att skickas ut. Media som vill ha kommentarer runt besluten kan ringa hälso- och sjuvårdsstyrelsens ordförande, vice ordförande eller hälso- och sjukvårdsdirektören efter sammanträdet. Sammanträdet beräknas avslutas vid 13.00.   Kontaktuppgifter: Jonas... 2015-05-26T10:23+01:00 2015-05-26T12:40+01:00 2015-05-26T10:40+01:00 2015-05-26T10:40+01:00 Personalfrågorna viktiga i budgeten för nästa år http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38465&epslanguage=sv Inför regionfullmäktiges budgetsammanträde den 8-9 juni presenterar partierna nu sina budgetförslag och regionstyrelsen beslutade på tisdagen att godkänna och lämna det gemensamma budgetförslaget från GrönBlå Samverkan (M, MP, FP, C och KD) till regionfullmäktige. I sitt budgetförslag lyfter regionstyrelsen bland annat personalfrågorna och föreslår flera satsningar för att attrahera ny personal... 2015-05-25T10:49+01:00 2015-05-26T10:47+01:00 2015-05-26T11:04+01:00 2015-05-26T11:04+01:00 Ännu ett utbrott av smitta vid kosläpp http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38456&epslanguage=sv   Senaste månaden har två skilda utbrott av parasiten Cryptosporidium uppmärksammats. Båda utbrotten har koppling till kosläpp i Skaraborgsdelen av Västra Götaland. Ett 40-tal personer har insjuknat men sannolikt är det många fler som smittats eftersom kosläppen besökts av sammanlagt tusentals personer.   Parasiten är mycket motståndskraftig och klarar både handsprit och vanlig klorering.... 2015-05-21T02:17+01:00 2015-05-21T02:30+01:00 2015-05-21T02:22+01:00 2015-05-21T02:22+01:00 Västra Götalandsregionen satsar på uppgiftsväxling (workshifting) http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38454&epslanguage=sv Personalutskottet i Västra Götalandsregionen PU, beslutade på sitt möte under torsdagen att tillsätta en koordinator för att stödja arbetet med uppgiftsväxling inom vården.   -           Uppgiftsväxling innebär att man försöker att arbeta smartare inom framförallt vården. Idag har vi en situation där vi dras med långa köer och svårigheter att rekrytera inom vissa yrkesgrupper. Då måste vi som... 2015-05-21T12:05+01:00 2015-05-21T12:30+01:00 2015-05-21T12:07+01:00 2015-05-21T12:07+01:00 Inbjudan till presskonferens - psykiatri Skaraborg http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38445&epslanguage=sv Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus bjuder in till en gemensam presskonferens kring psykiatri Skaraborg. Tisdagen den 26 maj klockan 15.00 Regionens Hus, Mariestad. Lokal Vänern 369 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus kommer tidigare under dagen var för sig fatta beslut om utvecklingsarbete psykiatri med koppling mot... 2015-05-20T09:52+01:00 2015-05-20T11:30+01:00 2015-05-20T09:58+01:00 2015-05-20T09:58+01:00 Regionstyrelsen den 19 maj http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38427&epslanguage=sv Negativa trender för akutsjukhusen måste brytas - delårsrapport första kvartalet Läget för Västra Götalandsregionen som helhet är gott. Det är Koncernkontorets helhetsbedömning av läget för verksamhet och ekonomi under årets tre första månader. Det finns dock avvikelser. Det är framförallt akutsjukhusen som visar negativa resultat för första kvartalet. Årsprognosen för VGR som helhet 2015 är... 2015-05-18T04:47+01:00 2015-05-19T02:15+01:00 2015-05-18T04:52+01:00 2015-05-18T04:52+01:00 Satsning på psykiatrin ska korta väntetiderna http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38416&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppmanar sjukhusen i Västra Götaland att ansöka om extra pengar till att korta väntetiderna till neuropsykiatrisk utredning och behandling samt till att stärka vården för patienter med självskadebeteende. I regionfullmäktiges budget för 2015 finns 50 miljoner avsatta till att utveckla kompetensen och öka tillgängligheten inom psykiatrin. Hälso- och sjukvårdsstyrels... 2015-05-13T09:48+01:00 2015-05-13T02:15+01:00 2015-05-13T09:51+01:00 2015-05-13T09:51+01:00 Med anledning av Naturbruksstyrelsens beslut om att stänga intag i årskurs 1 vid två skolor: Dingle och Strömma. http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38406&epslanguage=sv -Naturbruksstyrelsen har regionledningens stöd för att där så få sökande finns att inte klasser kan bildas, låta bli att starta årskurs 1 vid berörda skolor. Den stora utmaningen sedan fler år är att få fler unga att se möjligheterna inom de gröna näringarna. Därtill måste vi få ordning på det avtal mellan regionen och de 49 kommunerna som reglerar regionens möjligheter att erbjuda kommunernas... 2015-05-12T11:01+01:00 2015-05-12T12:00+01:00 2015-05-12T11:04+01:00 2015-05-12T11:04+01:00 Presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 13 maj http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38401&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder onsdagen den 13 maj i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet välkomnas media till presskonferens. Tid: Onsdag den 13 maj, klockan 14.00. Plats: Residenset, Torget 1 i Vänersborg. Lokal: Dalsland. Media kan delta i presskonferensen, antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens i Regionens Hus i Skövde, Mariestad eller Borås. Dagordning o... 2015-05-11T02:15+01:00 2015-05-12T07:00+01:00 2015-05-11T02:23+01:00 2015-05-11T02:23+01:00 Erik Lagersten ny kommunikationsdirektör för VGR http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38393&epslanguage=sv Till ny kommunikationsdirektör för Västra Götalandsregionen har Erik Lagersten, 48 år, utsetts. Han har sedan 2008 varit informationsdirektör för Försvarsmakten. - Jag är glad över att hälsa Erik välkommen till VGR. Med sin erfarenhet av såväl strategisk kommunikation som verksamhetsledning från en stor myndighet kommer Erik kunna bidra för att utveckla vår kommunikation ytterligare, säger... 2015-05-11T01:58+01:00 2015-05-11T02:30+01:00 2015-05-11T02:03+01:00 2015-05-11T02:03+01:00 Klarspråkskristallen till Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38369&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen har vunnit klarspråkskristallen, Språkrådets årliga pris för ett klart och begripligt myndighetsspråk. Priset delades ut av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunkhe på Språkrådsdagen den 6 maj. - Jag känner mig glad och stolt. Det här är ett mycket viktigt arbete, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin, projektägare och engagerad ambassadör för arbetet.   - Att skriv... 2015-05-06T01:48+01:00 2015-05-07T10:00+01:00 2015-05-06T01:52+01:00 2015-05-06T01:52+01:00 Regionstyrelsen 5 maj http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38352&epslanguage=sv Policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter Västra Götalandsregionen behöver en policy för att stärka organisationens kapacitet att respektera, skydda, uppfylla och bevaka hur de mänskliga rättigheterna efterlevs. Därför föreslår regionstyrelsen nu att fullmäktige antar en policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter. Grunden för policyn är de... 2015-05-04T04:35+01:00 2015-05-05T01:50+01:00 2015-05-04T04:43+01:00 2015-05-04T04:43+01:00 Sprututbytesprogram i Trollhättan ska utredas http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38321&epslanguage=sv Norra hälso- och sjukvårdsnämnden ska tillsammans med Trollhättans Stad genomföra en förstudie om förutsättningarna för att införa ett sprututbytesprogram i kommunen. Det beslutade nämnden vid sitt sammanträde 28 april. Nämnden beslutade också om att upphöra med finansiering av värdar/värdinnor på Ronden-bussarna i Dalsland, fastställde Mål och inriktning för 2016-2018, beslutade att teckna... 2015-04-28T01:35+01:00 2015-04-28T03:45+01:00 2015-04-28T02:02+01:00 2015-04-28T02:02+01:00 Finansierar mobilt behandlingsteam för traumatiserade http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38319&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att finansiera mobilt behandlingsteam för personer med traumatiserande upplevelser, i samverkan med Röda Korset. Det är ett ettårigt projekt till en kostnad av två miljoner kronor. Projektet ska tillgodose det akuta behovet av traumabehandling som finns hos boende på anläggningsboendet Restad Gård. Projektet ska också bidra till att utveckla former för ny... 2015-04-28T10:23+01:00 2015-04-29T03:15+01:00 2015-04-28T10:28+01:00 2015-04-28T10:28+01:00 Ingen presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 29 april http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38316&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 april. Det blir ingen presskonferens efter sammanträdet men ett pressmeddelande kommer att skickas ut. Media som vill ha kommentarer runt besluten kan ringa hälso- och sjuvårdsstyrelsens ordförande, vice ordförande eller hälso- och sjukvårdsdirektören efter sammanträdet.  Kontaktuppgifter: Jonas Andersson (FP), ordförande, 0708-37 78 53... 2015-04-28T10:13+01:00 2015-04-28T10:30+01:00 2015-04-28T10:19+01:00 2015-04-28T10:19+01:00 Under Cellprovsveckan sprids budskapet att Cellprov räddar liv. http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38305&epslanguage=sv Den 4 - 11 maj är Cellprovsveckan tillbaka. Initiativet till en återkommande cellprovsvecka startades för att sprida information om hur viktigt det är att ta cellprov när man blir kallad. Varför? För att cellprovtagning räddar liv. En cellprovsbuss åker på turné till olika platser i Västra Götaland och Halland under veckan och alla barnmorskemottagningar gör en särskild insats för att informera... 2015-04-27T03:54+01:00 2015-04-27T04:00+01:00 2015-04-27T03:57+01:00 2015-04-27T03:57+01:00 Sammanträde östra hälso- och sjukvårdsnämnden http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38291&epslanguage=sv Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fick vid sitt sammanträde idag information om psykiatrin i Skaraborg och beslutade även om bland annat delårsrapport för mars månad. Nämnden fick vid sammanträdet idag information om psykiatrin i Skaraborg kopplat till närsjukvårdskonceptet. För den psykiatriska slutenvården inklusive akutmottagning krävs nybyggnation och det finns olika alternativ till den... 2015-04-27T10:48+01:00 2015-04-28T03:00+01:00 2015-04-27T10:51+01:00 2015-04-27T10:51+01:00 Kvinnor och män medicineras olika - Ny rapport från Kunskapscentrum för Jämlik vård http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38259&epslanguage=sv Ungefär en tredjedel av Sveriges vuxna befolkning drabbas någon gång av högt blodtryck. En ny rapport från Kunskapscentrum för Jämlik vård visar dock på en tydligt snedvriden och ojämlik förskrivning av blodtrycksmedicin mellan kvinnor och män i Västra Götalandsregionen. - Detta är inget nytt fynd. En ojämlik förskrivning av blodtrycksmedicin har påvisats i tidigare studier. Men det är... 2015-04-23T10:53+01:00 2015-04-24T10:00+01:00 2015-04-23T11:11+01:00 2015-04-23T11:11+01:00 Stor satsning på psykiatrin http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38250&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen beslutade idag om en riktad satsning på psykiatrin genom att finansiera utbildning för 10 nya specialistläkare. - Just nu ser vi ett trendbrott när det gäller intresset för att utbilda sig till specialist inom psykiatrin och då passar vi på att möta det genom att skjuta till extra pengar. Efterfrågan på den här kompetensen är dessutom stor i hela regionen och vi har sen... 2015-04-22T03:02+01:00 2015-04-22T03:30+01:00 2015-04-22T03:04+01:00 2015-04-22T03:04+01:00 Donald Ribbentjärn ny vd för Sahlgrenska I.C. http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38244&epslanguage=sv Donald Ribbentjärn har utsetts till ny vd för Sahlgrenska International Care AB, som är ett av Västra Götalandsregionens helägda bolag. Han kommer senast från en tjänst som koncerndirektör och Nordenchef för Evidensia Djursjukvård AB.   -  Donald Ribbentjärn har en mångfacetterad bakgrund, med inslag både från företagsvärlden och sjukvården, som gör honom väl lämpad att leda Sahlgrenska I.C. Ha... 2015-04-22T09:47+01:00 2015-04-22T12:00+01:00 2015-04-22T09:54+01:00 2015-04-22T09:54+01:00 Sms-påminnelser ska minska uteblivna besök i vården http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38233&epslanguage=sv Regionstyrelsen vill utreda hur sms-påminnelser kan användas för att minska antalet uteblivna besök i sjukvården. Sjukhus och vårdcentraler ska också regelbundet redovisa antalet uteblivna besök och ta fram ytterligare åtgärder för att minska dessa. Det skriver regionstyrelsen i ett yttrande över en motion från Helena Holmberg (FP) som föreslagit att ett systematiskt arbete införs för att minsk... 2015-04-20T04:09+01:00 2015-04-21T12:30+01:00 2015-04-20T04:11+01:00 2015-04-20T04:11+01:00 Regionfullmäktige den 14 april http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38208&epslanguage=sv Regionfullmäktiges sammanträde den 14 april 2015 är slut. Vid sammanträdet behandlades 21 ärenden tre interpellationer och en enkel fråga. Sex motioner lämnades in. Under mötet fattade fullmäktige bland annat beslut om: Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2014 Årsredovisning och bokslutsdispositioner för 2014 Detaljbudget för 2015 Inriktning för den öppna specialiserade närsjukvården i... 2015-04-14T04:05+01:00 2015-04-14T04:30+01:00 2015-04-14T04:14+01:00 2015-04-14T04:14+01:00 Patienter ges möjlighet att läsa sin journal via nätet http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38206&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att föreslå regionstyrelsen att godkänna genomförandeplanen för införande av journalinformation via säkra e-tjänster till invånare i Västra Götaland. Syftet med att göra journalinformation tillgänglig via 1177 Vårdguidens e-tjänster är att stärka möjligheten för patienter att vara med i beslut och uppföljning av den egna vården. Forskning och erfarenheter... 2015-04-14T02:11+01:00 2015-04-16T02:00+01:00 2015-04-14T02:20+01:00 2015-04-14T02:20+01:00 Ingen presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 16 april http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38202&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder torsdagen den 16 april. Det blir ingen presskonferens efter sammanträdet men ett pressmeddelande kommer att skickas ut. Media som vill ha kommentarer runt besluten kan ringa hälso- och sjuvårdsstyrelsens ordförande, vice ordförande eller hälso- och sjukvårdsdirektören efter sammanträdet.  Kontaktuppgifter: Jonas Andersson (FP), ordförande, 0708-37 78 5... 2015-04-14T01:48+01:00 2015-04-14T02:15+01:00 2015-04-14T02:09+01:00 2015-04-14T02:09+01:00 Västra Götalandsregionen etablerar nytt centralt ledningskansli http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38198&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens centrala förvaltningar slås samman och bildar ett gemensamt koncernkontor. - Vi lägger nu grunderna för ett enat, samordnat och kraftfullt centralt ledningsstöd till Västra Götalandsregionens förtroendevalda och verksamheter, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör . Den 15 april bildar Västra Götalandsregionens centrala kanslier ett gemensamt koncernkontor. Här samlas... 2015-04-14T10:10+01:00 2015-04-14T10:30+01:00 2015-04-14T10:14+01:00 2015-04-14T10:14+01:00 Anders Ahlström ny förvaltningschef för folkhögskolorna http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38155&epslanguage=sv Anders Ahlström har utsetts till ny förvaltningschef för folkhögskolorna, där han varit tillförordnad sedan i februari 2013. -  Anders Ahlström har gedigen erfarenhet av lärande och ledarskap. Sedan 2008 arbetar han inom Västra Götalandsregionen, vilket gör att han är väl insatt i hur vår organisation fungerar. Öppen för nytänkande har Anders lett arbetet med att skapa en gemensam organisation... 2015-03-31T10:18+01:00 2015-04-01T12:00+01:00 2015-03-31T10:37+01:00 2015-03-31T10:37+01:00 Regionstyrelsen 31 mars http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38137&epslanguage=sv Specialistsjukvården byggs ut i Göteborgsområdet Om fem år kommer befolkningen i Göteborgsområdet att ha vuxit med 80 000 invånare. Det innebär ett ökat behov av vård bland annat när det gäller öppen specialistsjukvård. Regionstyrelsen förslog därför idag att bygga ett nytt specialistsjukhus och ett dagkirurgiskt centrum i Frihamnsområdet på Hisingen. Regionstyrelsen vill också utreda två försl... 2015-03-27T02:46+01:00 2015-03-31T11:30+01:00 2015-03-27T02:52+01:00 2015-03-27T02:52+01:00 Presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 25 mars http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38105&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder onsdagen den 25 mars i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet välkomnas media till presskonferens. Tid: Onsdag den 25 mars, klockan 14.30. Plats: Residenset, Torget 1 i Vänersborg. Lokal: Dalsland. Media kan delta i presskonferensen, antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens i Regionens Hus i Skövde, Mariestad eller Borås. Dagordning... 2015-03-24T09:54+01:00 2015-03-24T10:05+01:00 2015-03-24T09:58+01:00 2015-03-24T09:58+01:00 Regionen tar över prioriteringen av ambulanser i egen regi http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38102&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen ska överta ansvaret från SOS-alarm gällande prioritering och triagering av patienter som söker hjälp via 112. Funktionen skall fortsättningsvis drivas i egen regi. Styrelsen beslutade också att regionen tar över dirigeringen av liggande sjuktransporter under hela dygnet. SOS Alarm AB dirigerar ambulanserna i Västra Götaland.... 2015-03-24T09:11+01:00 2015-03-25T03:00+01:00 2015-03-24T09:19+01:00 2015-03-24T09:19+01:00 Regionstyrelsen den 17 mars - Årsredovisning 2014 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38031&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2014 är klar och redovisades för regionstyrelsen på tisdagen. Förra året uppnåddes hälften av budgetmålen och flera satsningar genomfördes för att anställa fler läkare och sjuksköterskor. Det ekonomiska resultatet för 2014 blev ett underskott på 175 miljoner kronor. Resultatet är 355 miljoner kronor bättre än budgeten. Satsningar på kompetensförsörjn... 2015-03-17T11:12+01:00 2015-03-17T12:50+01:00 2015-03-17T11:20+01:00 2015-03-17T11:20+01:00 Ingen presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 11 mars http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38008&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder onsdagen den 11 mars. Det blir ingen presskonferens efter sammanträdet men ett pressmeddelande kommer att skickas ut. Media som vill ha kommentarer runt besluten kan ringa hälso- och sjuvårdsstyrelsens ordförande, andre vice ordförande eller hälso- och sjukvårdsdirektören efter sammanträdet. Enligt tidplan beräknas sammanträdet vara färdigt omkring kl... 2015-03-10T03:51+01:00 2015-03-10T03:51+01:00 2015-03-10T04:07+01:00 2015-03-10T04:07+01:00 Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 11 mars http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=38005&epslanguage=sv 25 miljoner till utveckling av närsjukvården Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade avsätta 25 miljoner kronor till tre olika projekt som ska utveckla närsjukvården i södra Älvsborg, Uddevallaområdet och Kungälvsområdet. Västra Skaraborg får medel att fortsätta pågående projekt. I närsjukvård västra Skaraborg har man lyckats väl genom ett gott samarbete mellan primärvården, sjukhuset och den... 2015-03-10T03:15+01:00 2015-03-11T02:42+01:00 2015-03-10T03:18+01:00 2015-03-10T03:18+01:00 Här byggs nya Regionens hus i Skövde http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37996&epslanguage=sv I juni förra året fattade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen beslut om att bygga ett nytt Regionens hus i Skövde. Nu står det klart att det blir Serneke Bygg AB som kommer att uppföra det nya Regionens hus på kvarteret Mode. Idag har Västra Götalandsregionen sin administrativa personal utspridd på flera platser i Skövde. Genom att bygga ett nytt Regionens hus i Skövde kommer... 2015-03-09T03:24+01:00 2015-03-09T04:30+01:00 2015-03-09T04:15+01:00 2015-03-09T04:15+01:00 Trenden visar att patienterna är fortsatt nöjda med bemötandet http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37971&epslanguage=sv Under hösten 2014 mätte Västra Götalandsregionen för 6:e gången Primärvården inom Nationell patientenkät (NPE) och nu är resultaten klara. Mätningen var en så kallad mellanårsmätning inom NPE vilket innebär att alla landsting och regioner i landet inte var med. Totalt deltog 13 landsting/regioner av 21 i mätningen, som genomfördes både för läkarbesök och sjuksköterskebesök. Samtliga vårdcentral... 2015-03-03T02:37+01:00 2015-03-04T10:00+01:00 2015-03-03T02:48+01:00 2015-03-03T02:48+01:00 Söker dialog med kommuner om sprututbyte http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37946&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att undersöka möjligheterna till en fördjupad dialog med kommuner om vård för missbrukare. Dialogen ska sökas med samtliga relevanta kommuner i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska också rapportera vid styrelsens nästa sammanträde, 11 mars, om de senaste forskningsrönen avseende missbruksvårde... 2015-02-27T01:25+01:00 2015-02-27T03:10+01:00 2015-02-27T01:30+01:00 2015-02-27T01:30+01:00 Ingen presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 27 februari http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37926&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder fredagen den 27 februari. Sammanträdet hålls på Nya Varvet i Göteborg i samband med en konferens torsdag och fredag. Det finns inga tekniska möjligheter att hålla presskonferens via videokonferenssystemet då Nya Varvet Studios inte finns inom Västra Götalandsregionens nätverk. Ett pressmeddelande kommer att skickas ut efter sammanträdets slut. Media so... 2015-02-25T04:19+01:00 2015-02-26T08:00+01:00 2015-02-25T04:24+01:00 2015-02-25T04:24+01:00 Satsningar på sjukvård och kollektivtrafik i Västra Götalandsregionens detaljbudget http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37906&epslanguage=sv Regionstyrelsen beslutade under tisdagens sammanträde om detaljbudgeten 2015 för Västra Götalandsregionen. Detaljbudgeten innehåller bland annat satsningar på hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. I detaljbudgeten redovisas den slutliga fördelningen av medel till nämnder och styrelser för 2015. Det budgeterade resultatet för 2015 uppgår till 141 miljoner kronor, innan eventuella... 2015-02-23T05:48+01:00 2015-02-24T11:30+01:00 2015-02-23T05:50+01:00 2015-02-23T05:50+01:00 Magnus Bäckström ny förvaltningschef för Kultur i Väst http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37892&epslanguage=sv Magnus Bäckström har utsetts till ny förvaltningschef för Kultur i Väst, där han varit tillförordnad förvaltningschef sedan i maj 2014. - Magnus Bäckström har varit verksam som chef i flera politiskt styrda organisationer och har gedigen erfarenhet från kulturområdet, men också från affärsvärlden och internationellt arbete. Under sin tid som tillförordnad förvaltningschef har han skapat optimis... 2015-02-18T10:57+01:00 2015-02-18T11:30+01:00 2015-02-18T11:13+01:00 2015-02-18T11:13+01:00 1177 Vårdguiden i Västra Götaland hamnar i topp http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37873&epslanguage=sv I förra veckan fick 1177.se pris som bästa mobila webbplats i Web Service Award . Nu visar en kundundersökning att webbplatsen också får utmärkta betyg i den senaste nöjd-kund-index-mätningen, så kallat NKI. Västra Götaland, Dalarna och Jämtland hamnar på en delad förstaplats med ett index på 82. Allt över 74 tolkas som "mycket nöjda användare". Trovärdigheten får högst betyg 7710 personer var... 2015-02-12T03:53+01:00 2015-02-12T04:15+01:00 2015-02-12T04:01+01:00 2015-02-12T04:01+01:00 Regionstyrelsen den 10 februari http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37855&epslanguage=sv Nya städrutiner ska minska vårdrelaterade infektioner Regionstyrelsen beslutade på tisdagen om en ny regiongemensam riktlinje för städningen i Västra Götalandsregionens vårdlokaler. Målet är förbättra städningens kvalitet och minska risken för vårdrelaterade infektioner. Både vård- och servicepersonal berörs av de nya riktlinjen. Bakgrunden till riktlinjen är Västra Götalandsregionens löpande... 2015-02-09T04:40+01:00 2015-02-10T01:50+01:00 2015-02-09T05:19+01:00 2015-02-09T05:19+01:00 Regionfullmäktige den 3 februari http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37801&epslanguage=sv På tisdagen den 3 februari samlades regionfullmäktige för sitt första sammanträde 2015. Under sammanträdet beslutade politikerna bland annat; att Västra Götalandsregionens ska bilda regionalt bredbandsbolag med kommunerna i Västra Götaland. att finansiera nya regionens hus i Göteborg och att Vänersborg även i fortsättningen ska vara Västra Götalandsregionens huvudsäte. att Västra Götalandsregio... 2015-02-03T02:50+01:00 2015-02-03T03:00+01:00 2015-02-03T02:59+01:00 2015-02-03T02:59+01:00 Regionstyrelsen 27 januari http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37712&epslanguage=sv Nytt Regionens hus vid Centralstationen i Göteborg Västra Götalandsregionens administrativa verksamheter i Göteborg ska samlas i ett nytt Regionens hus intill centralstationen. Regionstyrelsen fattade på tisdagen beslut om ett förslag till finansieringen av projektet som kan samla de verksamheter som idag finns på 15 olika adresser till ett ställe. Nya regionens hus kommer, när det är klart kri... 2015-01-26T02:44+01:00 2015-01-27T01:45+01:00 2015-01-26T02:46+01:00 2015-01-26T02:46+01:00 Regionstyrelsen 13 januari http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37673&epslanguage=sv Maritim strategi med fokus på land och vatten Västra Götalandsregionens maritima strategi ska uppdateras. Inriktningen är de områden där det i framtiden behövs särskilda satsningar i den maritima sektorn. Dessutom ska ett nytt maritimt handlingsprogram tas fram med tydliga prioriteringar för det regionala utvecklingsarbetet. Den maritima sektorn är ett av Västra Götalands styrkeområden. Cirka... 2015-01-08T01:39+01:00 2015-01-13T12:20+01:00 2015-01-08T01:43+01:00 2015-01-08T01:43+01:00 Susanne Hillberger ny tf kommunikationsdirektör för Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37647&epslanguage=sv   Susanne Hillberger tillträder från den 1 jan 2015 som tf kommunikationsdirektör för Västra Götalandsregionen. Hon efterträder Kerstin Einarsson som går vidare med nya arbetsuppgifter inom regionen. Susanne Hillberger har tidigare arbetat som informationschef på koncernstaben, och nu senast med extern och intern information för regiondirektören.   Tidigare har hon bland annat varit... 2014-12-19T04:40+01:00 2014-12-19T05:00+01:00 2014-12-19T04:45+01:00 2014-12-19T04:45+01:00 Ny personaldirektör för VGR http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37548&epslanguage=sv Till ny personaldirektör för Västra Götalandsregionen har Marina Olsson utsetts. Hon är sedan i oktober tillförordnad personaldirektör. - Marina Olsson har en bred erfarenhet av personalfrågor, både som linjechef, på personalavdelning och genom fackligt arbete. Hon har på kort tid kommit bra in i HR-frågorna och har genom sin bakgrund tillfört nya perspektiv. Hon har ett engagemang och en... 2014-12-10T09:33+01:00 2014-12-10T11:00+01:00 2014-12-10T09:49+01:00 2014-12-10T09:49+01:00 Hygienarbete lönar sig - Hyfs i förskolan har effekt http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37442&epslanguage=sv Hur många VAB-dagar en förälder måste ta ut och hur mycket antibiotika ett barn behöver kan bero på vilken förskola barnet går på. Hyfs (Hygiensjuksköterska i förskolan) arbete visar att förskolor med goda hygienrutiner integrerat i det pedagogiska arbetet ger friskare barn. Barnens sjukfrånvaro är upp till 7 % lägre på de förskolor som samarbetat med Hyfs - det visar en färsk rapport som... 2014-12-03T11:01+01:00 2014-12-03T11:30+01:00 2014-12-03T11:16+01:00 2014-12-03T11:16+01:00 Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2014 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37376&epslanguage=sv Ungdomsmottagningarna i Fyrbodal och Hälso- och sjukvårdskansliet i Uddevalla får tillsammans Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2014. Enligt juryns motivering delas priset ut för att verksamheterna på ett föredömligt sätt har arbetat för jämställda ungdomsmottagningar i Fyrbodal. Priset delades ut i samband med regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg på tisdagen. Mottagare av Väst... 2014-11-25T01:15+01:00 2014-11-25T04:10+01:00 2014-11-25T01:21+01:00 2014-11-25T01:21+01:00 Regionstyrelsen 11 november http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37295&epslanguage=sv Justerad budget för 2015 Västra Götalandsregionens budget för 2015 justeras med anledning av att Västra Götalandsregionen fått en ny politisk ledning. Grönblå samverkan bestående av M, MP, FP, C och KD, föreslog inför det slutgiltiga budgetbeslutet i fullmäktige i slutet av november, att budgeten för 2015 justeras på flera punkter. Bland förslagen finns mer pengar till sjukvård, kollektivtrafik... 2014-11-10T09:15+01:00 2014-11-11T01:00+01:00 2014-11-10T09:16+01:00 2014-11-10T09:16+01:00 112 eller 1177? http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37267&epslanguage=sv Vet du när du ska ringa nödnumret 112 och när du ska ringa 1177 Vårdguiden? Kunskapen och kännedomen om de nationella nöd- och hjälpnumren är generellt sett hög i Sverige. Trots det rings upp till ett par hundra tusen samtal till larmnumret 112 som borde gått till 1177 istället - och vice versa. Nödnumret 112 tar emot cirka 3,3 miljoner samtal per år. Ungefär en fjärdedel av dessa handlar om... 2014-11-03T04:32+01:00 2014-11-03T05:00+01:00 2014-11-03T04:43+01:00 2014-11-03T04:43+01:00 Ny regionstyrelse vald vid regionfullmäktige 21 oktober http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37186&epslanguage=sv På tisdagen samlades det nyvalda regionfullmäktige för första gången efter valet. Vid sammanträdet valdes ordföranden för fullmäktige, ledamöter och ersättare till regionstyrelsen samt valberedning och arvodesberedning. Fullmäktige fattade även beslut om fullmäktiges arbetsordning, om sammanträdestider för nästa år och reglemente för Samrehabnämnden Mark-Svenljunga. Fullmäktige biföll också en... 2014-10-21T09:50+01:00 2014-10-21T12:00+01:00 2014-10-21T11:31+01:00 2014-10-21T11:31+01:00 Inställd presskonferens efter regionstyrelsen den 14 oktober http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37133&epslanguage=sv Presskonferensen efter regionstyrelsens sammanträde den 14 oktober är inställd. Styrelsen träffas dock som planerat och mötet är det sista för mandatperioden. Vid mötet fattas bland annat beslut om delårsrapporten per augusti, att sälja fastigheten för Skara Museum och etableringskostnader för Regionalt Bild- och Interventionscentrum. Dagordning och handlingar till sammanträdet Från och med den... 2014-10-14T09:31+01:00 2014-10-14T09:45+01:00 2014-10-14T09:33+01:00 2014-10-14T09:33+01:00 Regionstyrelsen 14 oktober http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37120&epslanguage=sv Betydligt bättre än väntat - delårsrapport för Västra Götalandsregionen Prognostiserat nollresultat 2014 och betydligt bättre augustiresultat än väntat. Prognosen görs i delårsrapporten som nu redovisats för regionstyrelsen. Resultaten är en stor förbättring jämfört med den underbalanserade budgeten. Flera verksamheter har under årets första åtta månader bättrat på sina resultat men arbetet med... 2014-10-13T03:21+01:00 2014-10-14T12:45+01:00 2014-10-13T03:27+01:00 2014-10-13T03:27+01:00 Regionstyrelsen den 30 september http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=37082&epslanguage=sv   Nytt sjukhuskök på Sahlgrenska sjukhuset Nu kan ombyggnaden för ett nytt sjukhuskök på Sahlgrenska sjukhuset i centrala Göteborg sätta igång. Det beslutade regionstyrelsen på tisdagen. 107 miljoner avsätts till bygget och då ingår både byggkostnaden, 85 miljoner kronor, och utrustning för 22 miljoner. Köken inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset producerar dagligen ca 5 100 måltider till... 2014-09-30T08:58+01:00 2014-09-30T12:30+01:00 2014-09-30T09:03+01:00 2014-09-30T09:03+01:00 Bättre hygien ger friskare barn http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36979&epslanguage=sv God hygien ger friskare barn Med en bättre hygien i förskolan går det att minska barnens sjukfrånvaro med 7 %. Det visar resultatet av åtta års arbete med Hyfs - Hygiensjuksköterska i förskolan, som genomförts av Västra Götalandsregionen. För fjärde året i rad arrangeras, med start måndagen den 15 september, Hygienveckan för att sätta fokus på och förbättra hygienen . Under Hygienveckan, som... 2014-09-15T11:07+01:00 2014-09-15T11:28+01:00 2014-09-15T11:29+01:00 2014-09-15T11:29+01:00 Familjecentralen i Åmål satsar på jämlikt föräldraskap http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36972&epslanguage=sv Satsningen "En förälder blir till" anspelar på det möte som sker mellan personal och föräldrar. När föräldrarna besöker vården möter de normer och föreställningar om hur mammor och pappor bör vara och hur en familj ska se ut. Ibland krockar dessa normer och föreställningar med vad familjen behöver. Risken är då att behov och problem som föräldrar och barn har inte fångas upp på bästa sätt. För... 2014-09-15T09:03+01:00 2014-09-15T10:00+01:00 2014-09-15T09:13+01:00 2014-09-15T09:13+01:00 BVC och familjecentraler i Skaraborg satsar på jämlikt föräldraskap http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36975&epslanguage=sv Satsningen "En förälder blir till" anspelar på det möte som sker mellan personal och föräldrar. När föräldrarna besöker vården möter de normer och föreställningar om hur mammor och pappor bör vara och hur en familj ska se ut. Ibland krockar dessa normer och föreställningar med vad familjen behöver. Risken är då att behov och problem som föräldrar och barn har inte fångas upp på bästa sätt. För... 2014-09-15T09:03+01:00 2014-09-22T09:00+01:00 2014-09-15T09:26+01:00 2014-09-15T09:26+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen 26 augusti http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36920&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträdde tisdag 26 augusti i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet välkomnas media till presskonferens. Tid: Tisdag 26 augusti, klockan 13.30. Plats: Residenset, Torget 1 i Vänersborg. Lokal: Dalsland. Media kan delta i presskonferensen, antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens i Regionens Hus i Skövde och Borås eller i Mölndal (Bergfotsgatan 2A).... 2014-08-26T12:08+01:00 2014-08-26T12:00+01:00 2014-08-26T12:10+01:00 2014-08-26T12:10+01:00 Regionstyrelsen den 26 augusti http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36913&epslanguage=sv Barn kan erbjudas vaccination mot Hepatit B Föräldrar ska kunna erbjudas att vaccinera sina barn mot hepatit B samtidigt med de övriga vaccinationerna inom barnhälsovårdens barnvaccinationsprogram. Det vill regionstyrelsen och föreslår därför att regionfullmäktige beslutar detta. Erbjudandet gäller i väntan på ett regeringsbeslut om införande av hepatit B-vaccination i det nationella... 2014-08-25T05:04+01:00 2014-08-26T01:30+01:00 2014-08-25T05:07+01:00 2014-08-25T05:07+01:00 Välj rehabilitering inom Vårdval Rehab http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36907&epslanguage=sv Den 1 september införs det andra vårdvalet i Västra Götalandsregionen - Vårdval Rehab. Det innebär att den som behöver rehabilitering i form av arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik, själv kan välja vilken rehabenhet hen vill gå till. Man behöver ingen remiss och man ska erbjudas tid för bedömning inom sju dagar. Rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab ska erbjuda arbetsterapi och... 2014-08-25T04:08+01:00 2014-08-26T09:00+01:00 2014-08-25T04:12+01:00 2014-08-25T04:12+01:00 Regionstyrelsen 17 juni http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36815&epslanguage=sv Agnesbergs folkhögskola på väg att stå på egna ben. Nu är tiden mogen för Agnesbergs folkhögskola att bli en självständig romsk folkhögskola. Dagens huvudman, Västra Götalandsregionen, har därför beslutat att en sådan process ska inledas. Agnesbergs folkhögskola startade 2007 och drevs från början som en filialverksamhet till Göteborgs folkhögskola och är sedan 2010 en av Västra Götalandsregion... 2014-06-17T09:53+01:00 2014-06-17T02:00+01:00 2014-06-17T12:25+01:00 2014-06-17T12:25+01:00 Dina möjligheter och rättigheter i vården http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36801&epslanguage=sv Nu har du chansen att lära dig mer om möjligheter, rättigheter och olika e-tjänster inom hälso- och sjukvården!  Kom till Nordstan i Göteborg den 16-17 juni mellan kl 10-20 och träffa representanter för 1177 Vårdguiden, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Invigning av evenemanget sker kl 11.00 måndagen den 16 juni av Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsreg... 2014-06-12T08:50+01:00 2014-06-12T09:00+01:00 2014-06-12T08:52+01:00 2014-06-12T08:52+01:00 Regionfullmäktige den 9-10 juni http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36769&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens budget för 2015 Efter en 16 timmar lång debatt  fastslog regionfullmäktige Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma förslag till budget för 2015. I korthet innehåller budgetförslaget 500 miljoner kronor mer till sjukvården och ytterligare 275 miljoner till trafikförsörjningsprogrammet. I de 500 miljonerna till sjukvården ingår bland annat en... 2014-06-10T05:46+01:00 2014-06-10T07:45+01:00 2014-06-10T05:52+01:00 2014-06-10T05:52+01:00 Regionstyrelsen den 20 maj http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36611&epslanguage=sv Delårsrapport mars 2014 Västra Götalandsregionens första delårsrapport 2014 visar att det ekonomiska resultatet är bra, jämfört med budget. Samtidigt behövs ytterligare åtgärder dels för att några verksamheter visar på relativt stora underskott och dels för att personalkostnaderna fortsätter att öka. Delårsrapporten visar också att flera sjukhus under det första kvartalet har arbetat aktivt för... 2014-05-19T01:25+01:00 2014-05-20T02:00+01:00 2014-05-19T02:01+01:00 2014-05-19T02:01+01:00 Regionfullmäktige den 13 maj http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36599&epslanguage=sv Regionfullmäktiges sammanträde den 13 maj är slut. Under dagen debatterade och fattade fullmäktige beslut i 14 frågor. Bland besluten kan nämnas regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri och bifall till motioner om att utreda kulturskolor, att utreda EMCO-behandling till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, att volontärer får stötta patienter i livets slutskede, att ätstörningsvården ska... 2014-05-13T03:05+01:00 2014-05-13T05:20+01:00 2014-05-13T04:35+01:00 2014-05-13T04:35+01:00 Cellprovsbussen på turné genom Västra Götaland, Halland och Skåne http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36555&epslanguage=sv Under den 11-18 maj, genomförs den andra Cellprovsveckan i Västra Götalandsregionen och Region Halland och nytt för i år är att även Region Skåne är med och uppmärksammar vikten att ta cellprov.  Med hjälp av en särskild Cellprovsbuss kommer barnmorskor att erbjuda kvinnor att ta provet på flera olika platser. Med ett enkelt SMS eller mejl kan kvinnor också få reda på när de senast tog cellprov... 2014-05-06T10:59+01:00 2014-05-06T11:25+01:00 2014-05-06T11:17+01:00 2014-05-06T11:17+01:00 Förändringar i ledningen vid Kultur i Väst http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36443&epslanguage=sv Chefen för Kultur i Väst, Åsa Turesson, kommer att lämna sin tjänst inom kort. - Åsa Turesson har gjort ett gott jobb med att forma förvaltningen Kultur i Väst. Nu behöver verksamheten utvecklas vidare och då behövs också en annan typ av ledarskap, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Till tillförordnad chef det närmaste året har Magnus Bäckström utsetts. Uppdraget för Kultur i Väst är i korthe... 2014-04-24T08:28+01:00 2014-04-24T01:00+01:00 2014-04-24T08:33+01:00 2014-04-24T08:33+01:00 Regionfullmäktige den 15 april http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36417&epslanguage=sv Ändringar i den politiska organisationen 2015-2018 Det blir förändringar i Västra Götalandsregionens politiska organisation efter regionvalet. Det beslutade politikerna i regionfullmäktige när de samlades i Vänersborg på tisdagen. De största förändringarna är att det inrättas en ny hälso- och sjukvårdsstyrelse och att de tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna blir fem. Att beslutet om förändringarn... 2014-04-15T04:45+01:00 2014-04-15T05:20+01:00 2014-04-15T05:09+01:00 2014-04-15T05:09+01:00 Regionstyrelsen den 25 mars http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36260&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens årsredovisning 2013: Tufft år med patienter och verksamhet i fokus Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2013 är nu klar och behandlades av regionstyrelsen på tisdagen. Verksamhetens ekonomiska resultat blev ett överskott på 566 miljoner kronor, men på grund av att räntan sänktes för pensionerna, ökade kostnaderna så att det totala årsresultatet blev ett minus p... 2014-03-24T02:49+01:00 2014-03-25T02:00+01:00 2014-03-24T03:01+01:00 2014-03-24T03:01+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen 25 mars http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36259&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdag 25 mars i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet välkomnas media till presskonferens. Tid: Tisdag 25 mars, klockan 13.30. Plats: Residenset, Torget 1 i Vänersborg. Lokal: Dalsland. Media kan delta i presskonferensen, antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens i Regionens Hus i Skövde och Borås eller i Mölndal (Bergfotsgatan 2A). Välkomna!     2014-03-24T02:20+01:00 2014-03-24T02:00+01:00 2014-03-24T03:08+01:00 2014-03-24T03:08+01:00 Ny sjukhusdirektör utsedd för NU-sjukvården http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36212&epslanguage=sv Till ny sjukhusdirektör för NU-sjukvården har Lars Wiklund utsetts. Han är idag områdeschef vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU. - NU-sjukvården är ett spännande sjukhus med stora tillgångar i sin verksamhet och personal. Jag ser fram emot att få leda den fortsatta utvecklingen för sjukhuset, säger Lars Wiklund. - Lars Wiklund har lång erfarenhet som läkare, chef och ledare och kan ge... 2014-03-17T10:57+01:00 2014-03-17T03:35+01:00 2014-03-17T03:35+01:00 2014-03-17T03:35+01:00 Skaraborgs Sjukhus får ny direktör http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36181&epslanguage=sv Lars Johansson heter den nye sjukhusdirektören för Skaraborgs Sjukhus. Han kommer närmast från tjänsten som direktör för den offentliga primärvården i Landstinget i Jönköpings län. - Jag har hört mycket gott om Skaraborgs Sjukhus och Västra Götalandsregionen. Det ska bli mycket spännande att få leda sjukhusets fortsatta utveckling, säger Lars Johansson. - Lars är en stark och utvecklingsinrikta... 2014-03-05T10:21+01:00 2014-03-05T04:00+01:00 2014-03-05T04:00+01:00 2014-03-05T04:00+01:00 Västra Götalandsregionens bolagsdag 2014 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36167&epslanguage=sv Tisdagen den 11 mars välkomnas massmedia till 2014 års bolagsdag för Västra Götalandsregionen. Under dagen hålls bolagsstämmor för de 7 helägda bolagen. I samband med respektive bolagsstämma redovisas bolagens verksamhet och det ekonomiska resultatet för 2013. Moderator under dagen är regionfullmäktiges ordförande Kjell Nordström. Bolagsdagen vänder sig till ledamöter i regionfullmäktige,... 2014-03-04T10:36+01:00 2014-03-04T12:00+01:00 2014-03-04T10:54+01:00 2014-03-04T10:54+01:00 Dags att söka feriepraktik i Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36132&epslanguage=sv För 16:e året i rad erbjuder Västra Götalandsregionen i sommar feriepraktik till gymnasieungdomar. Praktiken syftar till att ge ungdomarna kunskap om Västra Götalandsregionens verksamheter, öka intresset för bland annat hälso- och sjukvård och medverka till framtida yrkesval - Västra Götalandsregionen satsar återigen på att ungdomar ska få både arbetslivserfarenhet och kunskap om våra... 2014-02-26T01:54+01:00 2014-03-03T10:00+01:00 2014-03-03T10:00+01:00 2014-03-03T10:00+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen 18 februari http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36072&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdag 18 februari i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet välkomnas media till presskonferens. Tid: Tisdag 18 februari, klockan 13.30. Plats: Residenset, Torget 1 i Vänersborg. Lokal: Dalsland. Media kan delta i presskonferensen, antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens i Regionens Hus i Skövde och Borås eller i Mölndal (Bergfotsgatan 2A).... 2014-02-14T08:49+01:00 2014-02-14T09:00+01:00 2014-02-14T09:00+01:00 2014-02-14T09:00+01:00 Beslut om Vårdval Rehab med start den 1 september 2014 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36054&epslanguage=sv Regionfullmäktige har nu beslutat att införa ett vårdval inom rehabilitering med start den 1 september 2014. Då kan de vårdgivare som uppfyller Västra Götalandsregionens krav och villkor starta rehabiliteringsenheter. Patienterna ska sedan fritt kunna välja vilken rehabenhet de vill gå till. Rehabenheterna som ingår i Vårdval Rehab ska erbjuda sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå,... 2014-02-10T04:02+01:00 2014-02-11T02:50+01:00 2014-02-11T02:30+01:00 2014-02-11T02:30+01:00 Regionfullmäktige den 11 februari http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=36053&epslanguage=sv Beslut om Vårdval Rehab med start den 1 september 2014 Regionfullmäktige har nu beslutat att införa ett vårdval inom rehabilitering med start den 1 september 2014. Då kan de vårdgivare som uppfyller Västra Götalandsregionens krav och villkor starta rehabiliteringsenheter. Patienterna ska sedan fritt kunna välja vilken rehabenhet de vill gå till. Läs mer i pressmeddelande Vänsterpartiet... 2014-02-10T04:00+01:00 2014-02-11T05:10+01:00 2014-02-11T11:00+01:00 2014-02-11T11:00+01:00 Skärpta rutiner för bisysslor i Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=35189&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen skärper rutinerna för bisysslor. - Vi är i grunden positiva till att våra anställda på olika sätt är engagerade i föreningar och annat på sin fritid och även tar på sig uppdrag i tjänsten. Men det måste vara tydligt vad som är godkänt och inte och vi måste ha bättre koll på att hanteringen fungerar, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Med anledning av den granskning so... 2013-06-24T08:05+01:00 2013-06-24T10:32+01:00 2013-06-24T10:32+01:00 2013-06-24T10:32+01:00 Positivt resultat för flera av Västra Götalandsregionens verksamheter 2012 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=34303&epslanguage=sv Flera av Västra Götalandsregionens verksamheter kan räkna ihop ett ekonomiskt positivt resultat för förra året. Det visar bokslutskommunikén för 2012. - Både Sahlgrenska Universitetssjukhusets 136 miljoner och primärvårdens 132 miljoner får dessutom anses som stabila resultat, vilket är mycket glädjande, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Ännu ett gott tecken på att utvecklingen är på väg åt... 2013-02-12T08:34+01:00 2013-02-27T01:00+01:00 2013-02-27T11:16+01:00 2013-02-27T11:16+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33867&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 11 december i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet välkomnas media till presskonferens. Tid: Tisdag 11 december, klockan 13.30 (Observera tiden 13.30). Plats: Residenset, Torget 1 i Vänersborg. Lokal Dalsland. Media kan delta i presskonferensen antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens i Regionens hus i Skövde, Mariestad och Borås.... 2012-12-04T02:08+01:00 2012-12-07T01:00+01:00 2012-12-04T02:13+01:00 2012-12-04T02:13+01:00 Regionfullmäktige den 27 november http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33786&epslanguage=sv Regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg den 27 november är slut. Fullmäktige fattade bland annat beslut om tydligare ställningstagande om att E20 ska bli motorväg, höjda egenavgifter för ortopediska skor och bättre skydd för patienter med stora tandvårdsbehov. Under dagen delades Västra Götalandsregionens jämställdhetspris på 25 000 kronor ut till Torslanda BVC i Göteborg. Läs mer i... 2012-11-27T04:49+01:00 2012-11-27T06:00+01:00 2012-11-27T05:55+01:00 2012-11-27T05:55+01:00 Öppna jämförelser visar på bra resultat http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33783&epslanguage=sv I dag presenterade Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Socialstyrelsen för sjunde året i rad en jämförelse av vårdens kvalitet och effektivitet. I rapporten Öppna jämförelser redovisas jämförelser mellan olika landsting utifrån 169 olika indikatorer. Generellt har de flesta resultat som presenteras i rapporten förbättrats. Den årliga nationella rapporten gör indikatorbaserade... 2012-11-27T12:48+01:00 2012-11-27T12:48+01:00 2012-11-27T04:41+01:00 2012-11-27T04:41+01:00 Nya tjänster tillsatta i regiondirektörens stab http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33611&epslanguage=sv Tre tjänster har den senaste tiden tillsatts i regiondirektörens stab. Till direktör för ägarstyrning har Eva Arrdal utsetts, till affärsutvecklingsdirektör Johan Ström och till stabschef Boris Ståhl. De tre tillträder sina nya uppdrag i början av 2013. - Det känns skönt att det nu är klart med de tre tillsättningarna. Eva Arrdal, Boris Ståhl och Johan Ström kommer att vara en värdefull... 2012-11-13T09:41+01:00 2012-11-13T12:00+01:00 2012-11-13T11:09+01:00 2012-11-13T11:09+01:00 Regionstyrelsen 13 november http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33610&epslanguage=sv Patienter med stora tandvårdsbehov får bättre skydd Från och med 1 januari 2013 ändras ersättningsreglerna och prislistan för specialisttandvård. Det innebär bland annat att tandvårdsstödet utökas så att fler delar ingår i högkostnadsskyddet och patienter med stora tandvårdsbehov får bättre skydd mot höga kostnader. Dessutom införs ett särskilt tandvårdsbidrag för vissa patientgrupper. Bakgrund... 2012-11-13T09:34+01:00 2012-11-13T02:30+01:00 2012-11-13T12:42+01:00 2012-11-13T12:42+01:00 Regionfullmäktige 23 oktober http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33455&epslanguage=sv Regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg den 23 oktober är slut. Fullmäktige fattade bland annat beslut om att samla de centrala administrativa funktionerna i Vänersborg, Skövde och Göteborg, att fastställa kulturplanen 2013-2015, att inte införa personalbilar, att bifalla en motion om att vårdval inom sjukgymnastik ska införas samt att egenavgifter för stomiprodukter tas bort. Under dagen... 2012-10-23T05:30+01:00 2012-10-23T07:10+01:00 2012-10-23T06:55+01:00 2012-10-23T06:55+01:00 Ny rektor för Billströmska folkhögskolan - Peter Bäcklund http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33438&epslanguage=sv Peter Bäcklund har utsetts till ny rektor för Billströmska folkhögskolan. - Som tidigare folkbildare är det fantastiskt att få möjlighet att återvända till folkhögskolans värld. Utbildningsformen ligger mig mycket varmt om hjärtat, säger Peter Bäcklund. Peter Bäcklund är 43 år och har tidigare erfarenheter från Billströmska som lärare på skolan åren 1995-2006. Idag arbetar han som rektor för... 2012-10-22T12:58+01:00 2012-10-22T03:00+01:00 2012-10-22T01:05+01:00 2012-10-22T01:05+01:00 Felaktiga fakturor från Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33433&epslanguage=sv Under fredagen har Västra Götalandsregionen uppmärksammats på att felaktiga fakturor för patientbesök sänts till mottagare runt om i Västra Götaland. Flera patienter har på grund av ett tekniskt fel fått ytterligare avgifter, för en annan patients besök, på sin faktura. Hittills har ett trettiotal felaktiga fakturor hittats men totalt kan det handla om närmare ett hundratal fakturor. Västra... 2012-10-19T04:22+01:00 2012-10-19T04:30+01:00 2012-10-19T04:25+01:00 2012-10-19T04:25+01:00 Dags att vaccinera sig mot influensa http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33420&epslanguage=sv Du som är över 65 år eller har en kronisk sjukdom riskerar att bli allvarligt sjuk av en vanlig influensa. Bästa sättet att minska den risken är en vaccination. Från och med 22 oktober kan du vaccinera dig på din vårdcentral. - Vaccinationen hjälper immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset, säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare på Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen.... 2012-10-18T08:43+01:00 2012-10-18T09:00+01:00 2012-10-18T08:53+01:00 2012-10-18T08:53+01:00 NU-sjukvårdens styr- och ledningsmiljö analyseras http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33410&epslanguage=sv Vid sitt sammanträde på onsdagen beslutade Västra Götalandsregionens ägarutskott att göra en beskrivning och analys av styr- och ledningsmiljö i och kring NU-sjukvården. Syftet är att se vilka åtgärder som kan underlätta för sjukhuset att komma i ekonomisk balans. - Från ägarens sida har vi naturligtvis följt utvecklingen inom NU-sjukvården och ser att det behövs ytterligare åtgärder. Vi gör de... 2012-10-17T11:56+01:00 2012-10-17T12:30+01:00 2012-10-17T11:57+01:00 2012-10-17T11:57+01:00 Patienterna nöjda med vården i Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33339&epslanguage=sv Patienterna i Västra Götaland är i stort sett nöjda med vården. Bäst betyg får bemötandet. Det visar den senaste nationella patientenkäten. Under vintern-våren 2012 mättes, för andra gången, den specialiserade vården med nationell patientenkät och nu är resultaten från  mätningarna klara. Resultaten redovisas för öppenvård respektive slutenvård och för somatisk (kroppssjukvård) respektive... 2012-10-11T04:31+01:00 2012-10-12T10:00+01:00 2012-10-12T10:02+01:00 2012-10-12T10:02+01:00 Regionstyrelsen 9 oktober http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33288&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens ekonomiska resultat räddas av engångseffekter Västra Götalandsregionens ekonomiska resultat för årets första åtta månader visar ett plus på drygt 1,1 miljarder, jämfört med budget. Även årsprognosen för Västra Götalandsregionen har förbättrats markant jämfört med budget, från ett underskott på 560 miljoner till ett överskott på 400 miljoner. Läget har påverkats av fler... 2012-10-09T09:29+01:00 2012-10-09T03:00+01:00 2012-10-09T09:57+01:00 2012-10-09T09:57+01:00 Antibiotika i onödan - ett hot mot hälso- och sjukvården i Västsverige - Pressmaterial http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33271&epslanguage=sv   Antibiotika används för ofta och många gånger i onödan. De resistenta bakterierna är ett av de största hoten mot världshälsan. Nu agerar Västra Götalandsregionen för att minska förskrivningen av antalet recept. Pressmaterial om arbetet för att minska antibiotikaanvändningen, STRAMA-projektet, finns nu på Västra Götalandsregionens hemsida. På hemsidan finns artikelförslag, fakta om antibiotika... 2012-10-04T06:22+01:00 2012-10-05T08:00+01:00 2012-10-04T06:32+01:00 2012-10-04T06:32+01:00 Ny kulturchef för Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33214&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen kommer att få en ny kulturchef. På onsdagen blev det klart att Claes Rydberg lämnar tjänsten som kulturchef med omedelbar verkan. - Motivet är att jag inte ser några möjligheter till ett fortsatt samarbete. Mitt beslut kommer efter noga övervägande och efter avstämning med kulturnämndens presidium. Vi kan konstatera att vi saknar förtroende för Claes Rydberg, säger... 2012-09-26T11:35+01:00 2012-09-26T12:00+01:00 2012-09-26T11:56+01:00 2012-09-26T11:56+01:00 Från hälso- och sjukvårdsutskottet 26 september http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33210&epslanguage=sv Framtidens hälso- och sjukvård Det goda livet med Sveriges bästa hälso- och sjukvård 2025. Det är visionen om Framtidens hälso- och sjukvård som hälso- och sjukvårdsutskottet behandlade idag. Uppdraget var att ta fram en idéskiss som bland annat visar vägen till, en stärkt närsjukvård, lokalsjukhusen framtida roll, en säkrad vårdplatstillgång och ett förbättrat omhändertagande. I arbetet med... 2012-09-26T10:43+01:00 2012-09-26T12:00+01:00 2012-09-26T03:20+01:00 2012-09-26T03:20+01:00 Västra Götalandsregionen polisanmäler Panaxia http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33152&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen kommer att polisanmäla det konkursdrabbade värdetransportföretaget Panaxia. Anledningen är de misstänkta oegentligheter som ska ha begåtts inom bolaget och som har drabbat Västra Götalandsregionen. Panaxia har hanterat och transporterat kontanter för Västra Götalandsregionens räkning sedan 2011 och enligt finanschef Lars Hillerström visar en pågående inventering att det... 2012-09-21T02:04+01:00 2012-09-21T02:20+01:00 2012-09-21T02:18+01:00 2012-09-21T02:18+01:00 Ingen preskonferens efter regionstyrelsens informationsmöte http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33141&epslanguage=sv Den 25 september samlas regionstyrelsen till informationsmöte på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Efter mötet arrangeras ingen presskonferens då endast fem beslut om yttranden står på dagordningen. Handlingar till sammanträdet   Sedan våren 2012 har regionstyrelsen delat upp sina sammanträden i informationsmöten och beslutsmöten. Efter informationsmöten anordnas inga presskonferens... 2012-09-20T05:04+01:00 2012-09-21T10:00+01:00 2012-09-20T05:50+01:00 2012-09-20T05:50+01:00 Rapport från regionfullmäktige 18 september http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33085&epslanguage=sv Regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg den 18 september är slut. Fullmäktige fattade bland annat beslut om trafikförsörjningsprogram för länet, kulturstrategi för Västra Götaland, och om tydligare regler för Västra Götalandsregionens handikappidrottsstipendium. Fullmäktige beslutade även att återremittera frågan om självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken samt att avslå motionen om a... 2012-09-18T06:20+01:00 2012-09-18T07:10+01:00 2012-09-18T06:58+01:00 2012-09-18T06:58+01:00 Lekar, sånger, sagor lär barn tvätta händerna http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=33056&epslanguage=sv 200 förskolebarn lekte, sjöng, lyssnade på sagor, byggde bajskorv och deltog i hygienquiz när Hygienveckan drog igång för andra året i rad i Slottsskogen i Göteborg. Förskolebarn i Västra Götaland ska under de kommande dagarna få lära sig att rena händer och bättre hygien gör dem friskare. Under hygienveckan uppmanas barn på förskolor, personal och familjer att fokusera extra på hygienen för at... 2012-09-17T02:08+01:00 2012-09-17T02:45+01:00 2012-09-17T02:13+01:00 2012-09-17T02:13+01:00 Handtvätt ger friskare barn - På måndag startar hygienveckan http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32952&epslanguage=sv Bättre handhygien i förskolan ger friskare barn och högre produktivitet i Sverige. För andra året i rad arrangeras, med start måndagen den 17 september, Hygienveckan för att sätta fokus på och förbättra hygienen i förskolan. Årets tema är i år "rena händer och rent bord". Invigningen av Hygienveckan sker måndagen den 17 september på lekplatsen Plikta i Slottsskogen i Göteborg då det blir allsån... 2012-09-13T08:50+01:00 2012-09-13T11:00+01:00 2012-09-13T08:55+01:00 2012-09-13T08:55+01:00 Beslut i regionstyrelsen den 4 september http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32906&epslanguage=sv Ny kulturstrategi fick regionstyrelsens stöd En mötesplats i världen, så heter den nya kulturstrategin som regionstyrelsen behandlade vid tisdagens sammanträde. Dokumentet ska ersätta Västra Götalandsregionens vision för kulturpolitik från 2005 och pekar ut en ny övergripande inriktning för kulturpolitiken på regionnivå. Västra Götalandsregionen vill vidga deltagandet, utveckla kapaciteter, gyn... 2012-09-04T11:30+01:00 2012-09-04T03:10+01:00 2012-09-04T11:43+01:00 2012-09-04T11:43+01:00 "Crossing borders in primary care" - konferens om gränsöverskridande primärvård http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32901&epslanguage=sv Framtiden för primärvården i Europa diskuteras den 3-4 september då 300 svenska och internationella delegater möts på Världskulturmuséet i Göteborg. Temat för konferensen "Crossing borders in primary care" syftar på möjligheterna och värdet av samarbete över såväl nationella och regionala geografiska gränser som organisatoriska, professionella och kulturella gränser. Västra Götalandsregionen ha... 2012-08-31T03:04+01:00 2012-08-31T03:30+01:00 2012-08-31T03:18+01:00 2012-08-31T03:18+01:00 Barbro Fridén ny chef för Sahlgrenska Universitetssjukhuset http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32872&epslanguage=sv Barbro Fridén har utsetts till ny sjukhusdirektör och förvaltningschef för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Barbro Fridén är 56 år, läkare och medicine doktor. Hon kommer närmast från tjänsten som chef för Astrid Lindgrens Barnsjukhus Som förvaltningschef för Västra Götalandsregionens universitetssjukhus kommer hon att ansvara för drygt 16 000 medarbetare, drygt 2000 vårdplatser och en... 2012-08-16T02:32+01:00 2012-08-16T03:00+01:00 2012-08-16T02:52+01:00 2012-08-16T02:52+01:00 Aktiva medarbetare räddar liv i strokekampanjen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32851&epslanguage=sv Västra Götalands arbetsgivare ligger tvåa i Sverige på att aktivt jobba för att rädda liv. Medarbetare inom 21 företag, organisationer och kommuner har lärt sig hur man kan rädda personer som drabbas av stroke. Att känna till symtomen är viktigt, var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Att företagen just i Västra Götaland är aktiva framgår av nationella strokekampanjens företagssatsning för... 2012-08-01T01:12+01:00 2012-08-06T03:00+01:00 2012-08-01T01:18+01:00 2012-08-01T01:18+01:00 Västsverige och El Sistema inspirerar i Almedalen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32820&epslanguage=sv Inspiration var ordet för dagen när den Västsvenska Arenan presenterade sig i Almedalen. Tillsammans med barnen i orkestern El Sistema sparkade man igång en fartfylld vecka. Den Västsvenska Arenan är i Almedalen för att presentera regionala lösningar på nationella utmaningar - att inspirera andra genom goda exempel, men också för att låta sig inspireras. Barnen i kör- och orkesterskolan El... 2012-07-02T02:29+01:00 2012-07-02T04:30+01:00 2012-07-02T02:54+01:00 2012-07-02T02:54+01:00 Klamydiatest på nätet fortsätter http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32798&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen har slutit ett nytt avtal med internetföretaget som driver sajten Klamydia.se. Detta innebär att det även fortsättningsvis kommer att vara smidigt att beställa klamydiatest på nätet. Smittspridningen av klamydiainfektion är fortsatt hög bland ungdomar och unga vuxna. Jämfört med år 2000 har den rapporterade klamydiaincidensen fördubblats i Sverige. Efter en liten... 2012-06-25T04:37+01:00 2012-06-26T07:30+01:00 2012-06-25T04:44+01:00 2012-06-25T04:44+01:00 Detta är Västra Götalandsregionen i Almedalen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32796&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen kommer, som en del i den Västsvenska Arenan, att vara en av de största aktörerna under Almedalsveckan 2012 i Visby den 2 - 6 juli. Västra Götalandsregionen, Chalmers, Business Region Göteborg, Västsvenska Handelskammaren och Göteborgs universitet samlas under ett och samma tak - den Västsvenska Arenan - för att sätta fokus på frågor, sprungna ur Västsverige men angelägn... 2012-06-25T03:38+01:00 2012-06-25T04:30+01:00 2012-06-25T04:19+01:00 2012-06-25T04:19+01:00 Regionstyrelsens sammanträde den 19 juni 2012 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32773&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträdde i Vänersborg på tisdagen. Sammanträdet var det sista innan sommaren. Styrelsen fattade bland annat beslut om nytt namn på Västra Götalandsregionens egna vårdcentraler och ett program för social ekonomi. Styrelsen fick dessutom information från regiondirektören om nya villkor för Västra Götalandsregionens högsta chefer.   Regionens egen primärvård byter namn till... 2012-06-19T09:16+01:00 2012-06-19T03:00+01:00 2012-06-19T01:34+01:00 2012-06-19T01:34+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32771&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 19 juni i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet välkomnas media till presskonferens. Observera att tiden är ändrad. Vid tisdagens sammanträde behandlar regionstyrelsen bland annat namnfråga för primärvården och ett yttrande om en tvärförbindelse mellan E20 och väg 40. Tid : Tisdag 19 juni, klockan 14.00 (observera tiden 14.00) Plats : Residenset,... 2012-06-15T03:12+01:00 2012-06-18T07:30+01:00 2012-06-15T03:18+01:00 2012-06-15T03:18+01:00 Regionfullmäktiges beslut - Regionskatten höjs med 25 öre 2013 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32750&epslanguage=sv Regionskatten höjs med 25 öre 2013. Det beslutade regionfullmäktige under tisdagen. Höjningen motiveras främst av behovet att kompensera för vikande skatteunderlag och frysta statsbidrag samt att stabilisera sjukvården och utveckla kollektivtrafiken. Under tisdagens möte i regionfullmäktige antogs budget för Västra Götalandsregionen 2013 med flerårsplaner för 2014 och 2015. Beslutet om budgeten... 2012-06-12T07:47+01:00 2012-06-12T08:55+01:00 2012-06-12T08:10+01:00 2012-06-12T08:10+01:00 Ingen presskonferens efter regionstyrelsen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32710&epslanguage=sv Det blir ingen presskonferens efter regionstyrelsens sammanträde på tisdagen den 5 juni. Regionstyrelsen delar sedan våren 2012 upp sina sammanträden i informationsmöten och beslutsmöten. Mötet den 5 juni är ett informationsmöte. I samband med informationsmöten anordnas inga presskonferenser. Kommande beslutsmöten (presskonferens) 19 juni 4 september 9 oktober 13 november 11 december Kommande... 2012-06-04T10:51+01:00 2012-06-04T11:15+01:00 2012-06-04T11:05+01:00 2012-06-04T11:05+01:00 Hudcancer ökar mest - 80 procent av solskadorna uppkommer före 18 års ålder http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32699&epslanguage=sv Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige. Idag drabbas hela 40 000 svenskar varje år. Barn under 18 år är de som är både mest utsatta för solens strålar och mest känsliga för solexponering - hela 80 procent av våra solskador uppkommer före 18 års ålder. 1177.se lanserar nu "Sommarguiden" för att ge föräldrar viktiga råd vad gäller solvett för barn. - Riktigt små barn har nästan inget... 2012-05-31T12:50+01:00 2012-05-31T02:10+01:00 2012-05-31T01:45+01:00 2012-05-31T01:45+01:00 Glömmer vi barnens hälsa i förskolan? http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32670&epslanguage=sv Hur många VAB-dagar du som förälder tar ut och hur mycket antibiotika ditt barn behöver kan bero på vilken förskola ditt barn går i. Barn är mer sjuka på vissa förskolor än andra och standarden på förskolornas hygienarbete varierar stort. Under temadagen "En hälsofrämjande förskola" diskuteras bland annat alla barns rätt till en jämlik barnomsorg. Den 30 maj samlas förskolechefer, politiker,... 2012-05-29T04:37+01:00 2012-05-29T04:30+01:00 2012-05-29T04:42+01:00 2012-05-29T04:42+01:00 Vårdrelaterade infektioner minskar i regionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32622&epslanguage=sv De vårdrelaterade infektionerna minskar och hygienen har blivit bättre vid Västra Götalandsregionens sjukhus. Det visar resultatet från vårens mätningar av vårdrelaterade infektioner och följsamhet till hygienrutiner och klädregler vid de svenska sjukhusen som idag presenterades av Sveriges kommuner och Landsting, SKL. Vid Västra Götalandsregnens sjukhus har följsamheten till basala hygienrutin... 2012-05-22T04:27+01:00 2012-05-22T05:15+01:00 2012-05-22T05:02+01:00 2012-05-22T05:02+01:00 Delårsrapport för mars - resultat och årsprognos http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32604&epslanguage=sv Hög tillgänglighet till vården och bättre ekonomisk prognos än förväntat men fortfarande med ett beräknat minusresultat. Så kan Västra Götalandsregionens delårsrapport per mars månad sammanfattas. Trots en något mer positiv ekonomisk prognos, ges flera verksamheter i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att få ekonomin i balans. Den svenska tillväxten är till stor del beroende av... 2012-05-21T03:53+01:00 2012-05-22T02:30+01:00 2012-05-21T04:03+01:00 2012-05-21T04:03+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32590&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 22 maj i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet välkomnas media till presskonferens. Vid tisdagens sammanträde behandlar regionstyrelsen bland annat  Västra Götalandsregionens budget för 2013 och delårsrapport mars. Tid: Tisdag 22 maj, klockan 13.30 (Obervera tiden 13.30) Plats: Residenset, Torget 1 i Vänersborg. Lokal Dalsland. Media kan delta i... 2012-05-21T01:05+01:00 2012-05-21T01:20+01:00 2012-05-21T01:11+01:00 2012-05-21T01:11+01:00 Rapport från regionfullmäktige 15 maj http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32546&epslanguage=sv Regionfullmäktiges sammanträdde den 15 maj i Vänersborg är slut. På dagordningen stod bland annat Västra Götalandsregionens miljöredovisning 2011 och regiondirektör Ann-Sofi Lodin informerade om åtgärder och planer för att förbättra Västra Götalandsregionens ekonomi. För att läsa mer om arbetet med att få ekonomin i balans,  titta här . Här finns även regiondirektör Ann-Sofi Lodins presentation... 2012-05-15T01:22+01:00 2012-05-15T02:30+01:00 2012-05-15T01:33+01:00 2012-05-15T01:33+01:00 Ingen presskonferens efter regionstyrelsen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32485&epslanguage=sv Det blir ingen presskonferens efter regionstyrelsens sammanträde på tisdagen den 8 maj. Regionstyrelsen provar under våren ett nytt arbetssätt och delar upp sina sammanträden i beslutsmöten och informationsmöten. Med det nya arbetssättet vill styrelsen få mer tid för fördjupad information i olika frågor, till exempel inför beslut. Efter beslutsmötena planeras presskonferenser och pressmeddeland... 2012-05-07T09:20+01:00 2012-05-07T10:00+01:00 2012-05-07T09:24+01:00 2012-05-07T09:24+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32359&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 24 april i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet välkomnas media till presskonferens. Tid: Tisdag 24 april, klockan 13.30 (Obervera tiden 13.30) Plats: Residenset, Torget 1 i Vänersborg. Lokal Dalsland. Media kan delta i presskonferensen antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens i Regionens hus i Skövde och Borås. Länk till... 2012-04-23T10:33+01:00 2012-04-23T11:00+01:00 2012-04-23T10:39+01:00 2012-04-23T10:39+01:00 Miljöredovisning 2011 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32351&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens miljöredovisning för 2011 är klar. Rapporten visar att regionens verksamheter gjort flera förbättringar det gångna året men samtidigt att resultaten kan förbättras ytterligare inom flera områden. - Som stor aktör och arbetsgivare har vi ett stort ansvar för miljöutvecklingen i Västra Götaland. Vi vill vara en föregångare när det gäller att minska vår negativa... 2012-04-20T10:59+01:00 2012-04-24T02:30+01:00 2012-04-24T01:00+01:00 2012-04-24T01:00+01:00 Rapport från regionfullmäktiges sammanträde http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32331&epslanguage=sv Regionfullmäktige sammanträdde den 17 april i kommunhuset i Vänersborg. På dagordningen stod bland annat årsredovisning för Västra Götalandsregionen och förslag till högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården. Dessutom delades Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium ut. Regionfullmäktige tog sammanlagt åtta beslut. Fyra interpellationer avhandlades och sju nya motioner lämnades in.... 2012-04-17T06:09+01:00 2012-04-17T07:30+01:00 2012-04-17T06:20+01:00 2012-04-17T06:20+01:00 2012 års miljöstipendiater utsedda http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32324&epslanguage=sv Under regionfullmäktiges sammanträde på tisdagen delades Västra Götalandsregionens årliga miljöstipendium ut. Stipendiet delas ut för elfte året i rad. Fyra stipendiater delar på 50 000 kronor. Vinnarna är: Anestesikliniken vid Sjukhuset i Lidköping Anestesikliniken vid Sjukhuset i Lidköping, som ingår i Skaraborgs sjukhus, har genom en ny metod, så kallad lågflödesanestesi, blivit lustgasfria... 2012-04-17T11:57+01:00 2012-04-17T03:00+01:00 2012-04-17T02:48+01:00 2012-04-17T02:48+01:00 Yttrande till Trafikverket om infrastruktur http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32295&epslanguage=sv Järnvägen är den enskilt viktigaste infrastrukturfrågan för Västra Götaland, men även vägnätet behöver investeringar. Det anser Västra Götalandsregionen i ett yttrande till Trafikverket. Dessutom är det viktigt att nå klimatmålen samt att koppla ihop Västra Götaland med Norge och Danmark. Att modernisera järnvägsnätet och att utöka kapaciteten är enligt Västra Götalandsregionen den viktigaste... 2012-04-10T09:36+01:00 2012-04-10T02:15+01:00 2012-04-10T01:50+01:00 2012-04-10T01:50+01:00 Ingen presskonferens efter regionstyrelsen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32293&epslanguage=sv Det blir ingen presskonferens efter regionstyrelsens sammanträde på tisdagen den 10 april. Regionstyrelsen kommer under våren att prova ett nytt arbetssätt och dela upp sina sammanträden i beslutsmöten och informationsmöten. Med ett nytt arbetssätt vill styrelsen få mer tid för fördjupad information i olika frågor, till exempel inför beslut. Efter beslutsmötena planeras presskonferenser och... 2012-04-05T03:12+01:00 2012-04-05T04:00+01:00 2012-04-05T03:18+01:00 2012-04-05T03:18+01:00 Forum Västra Götaland - är det goda livet för alla? http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32173&epslanguage=sv Den 29 mars hålls Forum Västra Götaland på Svenska Mässan i Göteborg. Årets tema är socialt hållbar utveckling. Press bjuds in för att lyssna på spännande seminarier, viktiga föredragningar och diskussioner mellan ledare från politiken, näringslivet, utbildningssektorn och från ideella organisationer. Observera att ackreditering behövs. Forum Västra Götaland anordnas för tredje året. Det är en... 2012-03-26T09:43+01:00 2012-03-26T10:00+01:00 2012-03-26T09:51+01:00 2012-03-26T09:51+01:00 Pressmeddelande efter regionstyrelsen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32117&epslanguage=sv Åtgärder för en ekonomi i balans (Ärende 5) Västra Götalandsregionen står inför flera utmaningar. Därför genomförs nu en rad åtgärder för att uppnå ekonomisk balans under 2012 och 2013. Regionstyrelsen ställer sig bakom den föreslagna inriktningen. Västra Götalandsregionen måste uppnå ekonomisk balans för att kunna möta de utmaningar man står inför, både inom sjukvården och kollektivtrafiken. N... 2012-03-20T03:37+01:00 2012-03-27T04:15+01:00 2012-03-20T03:39+01:00 2012-03-20T03:39+01:00 Ändrad tid för presskonferens efter regionstyrelsen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32111&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 27 mars i Residenset i Vänersborg. På dagordningen står bland annat Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2011, Lägesrapport 2012 och förslag om högkostnadsskydd och patientavgifter. Media hälsas välkomna på presskonferens efter sammanträdet. Observera att presskonferensen är framskjuten. Detta på grund av att regionstyrelsens sammanträde är läng... 2012-03-20T03:18+01:00 2012-03-26T10:00+01:00 2012-03-20T03:27+01:00 2012-03-20T03:27+01:00 Tillförordnad sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32102&epslanguage=sv Det blir Lars Grip som tillfälligt ersätter Jan Eriksson som sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Han tillträder den 1 april. Lars Grip är i dag direktör för forskning, utveckling och utbildning vid SU och sitter i sjukhusets ledningsgrupp. - Det känns naturligt att välja någon som redan finns i ledningen och har en övergripande bild av verksamheten och vad som måste göra... 2012-03-19T02:12+01:00 2012-03-19T04:30+01:00 2012-03-19T02:21+01:00 2012-03-19T02:21+01:00 Västra Götalandsregionens bolagsdag 2012 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32098&epslanguage=sv Torsdagen den 22 mars välkomnas media till Västra Götalandsregionens bolagsdag 2012. Under dagen hålls bolagsstämmor för Västra Götalandsregionens 7 helägda bolag. I samband med respektive bolagsstämma redovisar bolagen verksamheten och det ekonomiska resultatet för 2011. Bolagsdagen vänder sig till ledamöter i Regionfullmäktige, bolagens styrelser, revisorer, berörda tjänstemän och massmedia.... 2012-03-19T10:41+01:00 2012-03-19T11:30+01:00 2012-03-19T11:27+01:00 2012-03-19T11:27+01:00 Ingen presskonferens efter regionstyrelsen 13 mars http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32051&epslanguage=sv Det blir ingen presskonferens efter regionstyrelsen den 13 februari. Regionstyrelsen kommer under våren att prova ett nytt arbetssätt och dela upp sina sammanträden i beslutsmöten och informationsmöten. Med ett nytt arbetssätt vill styrelsen få mer tid för fördjupad information i olika frågor, till exempel inför beslut. Efter beslutsmötena planeras presskonferenser och pressmeddelanden med... 2012-03-12T04:10+01:00 2012-03-12T04:00+01:00 2012-03-12T04:17+01:00 2012-03-12T04:17+01:00 Få nya perspektiv på ledarskap http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32048&epslanguage=sv Den 15 och 16 mars hålls konferensen Nya Perspektiv på konferenscentrum Wallenberg i Göteborg. Ni bjuds in att delta på intressanta föredragningar om ledning, styrning och chefskap i offentlig förvaltning. Dessutom ges möjlighet till frågestund med föredragshållarna. Observera att ackreditering behövs. Syftet med konferensen är ett kreativt möte mellan chefer inom vården och forskare och... 2012-03-12T08:48+01:00 2012-03-12T09:00+01:00 2012-03-12T09:02+01:00 2012-03-12T09:02+01:00 Västra Götalandsregionen vill genomföra fler kliniska studier http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32023&epslanguage=sv Nu finns ett samarbetsavtal mellan Västra Götalandsregionen och Sveriges största tjänsteföretag inom biofarmaci, Quintiles. Målet är att patienter i regionen skall ha möjlighet att delta i fler kliniska studier genom att skapa bättre forskningsvillkor för sjukhus och studieläkare. Avtalet innebär att det ska bli enklare och snabbare att komma igång med samarbetet mellan läkemedelsindustrin och... 2012-03-01T12:59+01:00 2012-03-05T08:30+01:00 2012-03-01T01:09+01:00 2012-03-01T01:09+01:00 Läkarutbildningen får bredare regional bas http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32016&epslanguage=sv Läkarutbildningen i Västra Götaland  kan få fler platser. Det innebär att fler sjukhus än Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) får ta emot läkarstudenter. En sådan utveckling är positiv, anser Västra Götalandsregionen. I dag sker den absolut största delen av den kliniska läkarutbildningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Göterborgs universitet (GU) planerar att ansöka om att utöka... 2012-02-28T10:01+01:00 2012-02-28T02:30+01:00 2012-02-28T10:13+01:00 2012-02-28T10:13+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=32006&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 28 februari i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet välkomnas media till presskonferens. Tid: Tisdag 28 februari, klockan 13.30 (Obervera tiden 13.30) Plats: Residenset, Torget 1 i Vänersborg. Lokal Dalsland. Media kan delta i presskonferensen antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens i Regionens hus i Skövde och Borås. Länk till... 2012-02-27T01:40+01:00 2012-02-27T02:00+01:00 2012-02-27T01:45+01:00 2012-02-27T01:45+01:00 Bättre resultat än väntat för Västra Götalandsregionen 2011 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31936&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens resultat för 2011, minus 858 miljoner kronor, blev bättre än väntat. Om man räknar bort engångskostnaden för sänkningen av kalkylräntan blir resultatet ett överskott på 124 miljoner kronor. Sänkningen av kalkylräntan har haft stor påverkan på resultatet för de flesta regioner, landsting och kommuner. För Västra Götalandsregionen ökade kostnaderna med 982 miljoner krono... 2012-02-15T12:23+01:00 2012-02-15T01:10+01:00 2012-02-15T01:03+01:00 2012-02-15T01:03+01:00 Ingen presskonferens efter regionstyrelsen 14 februari http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31922&epslanguage=sv Det blir ingen presskonferens efter regionstyrelsen den 14 februari. Regionstyrelsen kommer under våren att prova ett nytt arbetssätt och dela upp sina sammanträden i beslutsmöten och informationsmöten. Med ett nytt arbetssätt vill styrelsen få mer tid för fördjupad information i olika frågor, till exempel inför beslut. Efter beslutsmötena planeras presskonferenser och pressmeddelanden med... 2012-02-13T02:00+01:00 2012-02-13T02:30+01:00 2012-02-13T02:24+01:00 2012-02-13T02:24+01:00 Rapport från regionfullmäktiges sammanträde http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31893&epslanguage=sv Regionfullmäktige sammanträdde den 7 februari i kommunhuset i Vänersborg. Fullmäktige tog sammanlagt 19 beslut. Tre interpellationer avhandlades och tolv riktade frågor ställdes. Dessutom lämnades sju nya motioner in. Fullmäktiges ledamöter fick också ta del av en föredragning om framtidens hälso- och sjukvård av Jan Carlström på Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsavdelningen. Missad... 2012-02-07T03:45+01:00 2012-02-07T04:00+01:00 2012-02-07T03:53+01:00 2012-02-07T03:53+01:00 Nytt nummer till Västra Götalandsregionens pressjour http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31876&epslanguage=sv Pressjouren för Västra Götalandsregionen byter telefonnummer. Det nya numret är 010-441 40 00. Observera att det ändrade numret endast gäller regionkansliets pressjour. Sjukhusen och övriga verksamheter med pressjour behåller sina nuvarande telefonnummer. Det är presstjänsten vid regionkansliet, Västra Götalandsregionens centrala förvaltning, som tar emot samtalen. Niclas Samsioe och Jonathan... 2012-02-06T02:48+01:00 2012-02-07T07:30+01:00 2012-02-06T02:52+01:00 2012-02-06T02:52+01:00 Många fall av luftvägsinfektioner bröt positiv trend i minskad antibiotikaförbrukning - Västra Götalandsregionen satsar med ny Stramagrupp http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31805&epslanguage=sv Förskrivningen av antibiotika i Sverige minskade totalt under 2011 men det skedde en ökning sista kvartalet i alla åldersgrupper. Framför allt ökade användningen av de antibiotika som används vid luftvägsinfektioner orsakade av mykoplasma. Största ökningen sågs i åldersgrupperna 7-19 år. Jämfört med motsvarade period 2010 ökade förskrivningen av dessa preparat med 52,3 procent sista kvartalet... 2012-02-02T12:22+01:00 2012-02-02T12:40+01:00 2012-02-02T12:26+01:00 2012-02-02T12:26+01:00 Barnen blir sjuka på förskolan - ett nödvändigt ont? http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31754&epslanguage=sv Barn i förskolan riskerar dagligen att bli sjuka i en smittsam sjukdom. De flesta infektioner är relativt harmlösa men andra mer ovanliga och av allvarligare karaktär. Hur kan vi gemensamt göra förskolan till en hälsosam och säker miljö för barnen att vistas i? Torsdagen den 2 februari anordnar Smittskyddsenheten, Barnhälsovården och Göteborgs Stad en föreläsning om smittsamma sjukdomar i... 2012-02-01T10:03+01:00 2012-02-01T10:15+01:00 2012-02-01T10:05+01:00 2012-02-01T10:05+01:00 Tre prisalternativ för kollektivtrafiken utreds vidare http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31661&epslanguage=sv Vid kollektivtrafiknämndens möte igår, torsdag, redovisade arbetsgruppen sitt arbete med en ny pris- och sortimentsstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen.  Arbetsgruppen har kommit fram till tre prissättningsalternativ som nu ska utredas ytterligare och stämmas av med de delregionala kollektivtrafikråden. Kollektivtrafiknämnden gav i oktober Västtrafik i uppdrag att utreda en... 2012-01-27T09:41+01:00 2012-01-27T10:00+01:00 2012-01-27T10:03+01:00 2012-01-27T10:03+01:00 Pressmeddelande efter regionstyrelsen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31634&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens detaljbudget fastslagen Regionstyrelsen beslutade att godkänna detaljbudgeten för Västra Götalandsregionen 2012. Budgeten är en återrapportering till regionstyrelsen om hur verksamheterna fördelat sina pengar utifrån de ramar som beslutades av fullmäktige i september 2011. Västra Götalandsregionens budget omfattar totalt 50 miljarder kronor. Det är tio miljarder kronor... 2012-01-23T02:43+01:00 2012-01-24T02:00+01:00 2012-01-24T12:09+01:00 2012-01-24T12:09+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31632&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 24 januari i Residenset i Vänersborg. På dagordningen står bland annat Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2012. Dessutom ansöker Sahlgrenska Universitetssjukhuset om att få bedriva rikssjukvård. Efter sammanträdet blir det presskonferens. Tid: Tisdag 24 januari, klockan 13.00 Plats: Residenset, Torget 1 i Vänersborg Media kan delta i... 2012-01-23T02:30+01:00 2012-01-23T03:00+01:00 2012-01-23T02:39+01:00 2012-01-23T02:39+01:00 Regionala forsknings- och utvecklingsprojekt för 26 miljoner http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31603&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen satsar drygt 26 miljoner kronor på patientnära forsknings och utvecklingsprojekt under 2012. 25 miljoner satsas på 106 projekt i vetenskaplig forskningssamverkan mellan olika arbetsplatser inom Västra Götalandsregionen. Tre projekt får 1,2 miljoner kronor till forskning kring jämställd vård med syftet att studera köns- och genusrelaterade faktorers betydelse för kvinnor... 2012-01-17T02:40+01:00 2012-01-17T03:30+01:00 2012-01-17T03:15+01:00 2012-01-17T03:15+01:00 Klinisk forskning i världsklass kräver samarbete http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31598&epslanguage=sv Hur skapar vi samverkan mellan olika regioner i Sverige? Gynnas klinisk forskning av en nationell läkemedelsstrategi? Hur höjer vi kvaliteten på de nationella kvalitetsregistren? Dessa och många fler frågor kommer att diskuteras av cirka 300 kliniska forskare och beslutsfattare på Gothia Forums tredje konferens den 18-19 januari på Svenska Mässan.  - På konferensen möts alla de grupper som måst... 2012-01-17T09:30+01:00 2012-01-17T12:00+01:00 2012-01-17T09:33+01:00 2012-01-17T09:33+01:00 Ny fastighetsdirektör för Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31590&epslanguage=sv Lars Janson ( högupplöst bild ) Till ny fastighetsdirektör för Västra Götalandsregionen har Lars Janson utsetts. Han är idag chef inom Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning Västfastigheter och tillträder sitt nya jobb den 1 april. - I vår nya ledningsorganisation har Västfastigheter en tydligare strategisk roll och Lars Janson har de egenskaper som krävs för att driva utvecklingen i d... 2012-01-16T02:50+01:00 2012-01-16T05:00+01:00 2012-01-16T02:55+01:00 2012-01-16T02:55+01:00 Ökade pensionskostnader bakom Västra Götalandsregionens underskott http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31435&epslanguage=sv Ökade kostnader för pensionsskulden är främsta orsaken till att det ekonomiska resultatet för Västra Götalandsregionen 2011 väntas bli ett underskott på över en miljard kronor. Månadsrapporten per oktober visar ett underskott på drygt 630 miljoner. Månadsrapporten oktober för Västra Götalandsregionen innehåller två delar, dels resultatet för de tre första kvartalen, dels en helårsprognos.... 2011-12-13T12:34+01:00 2011-12-13T02:00+01:00 2011-12-13T12:51+01:00 2011-12-13T12:51+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31404&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 13 december i Residenset i Vänersborg. På dagordningen står bland annat månadsrapport oktober för Västra Götalandsregionen och nybyggnation av Angereds Närsjukhus samt igångsättandet av byggnation vid Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS. Efter sammanträdet blir det presskonferens. Tid: tisdag 13 december, klockan 13:00 Plats: Residenset, Torget 1, i Vänersborg... 2011-12-12T09:16+01:00 2011-12-12T01:00+01:00 2011-12-12T09:30+01:00 2011-12-12T09:30+01:00 Ny IS/IT-direktör för Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31330&epslanguage=sv Göran Ejbyfeldt Pressbild Till ny IS/IT-direktör för Västra Götalandsregionen har Göran Ejbyfeldt utsetts. Han är idag produktions-, kvalitets- och IT-chef vid Saab Automobile AB och tillträder sitt nya jobb den 1 mars. - Göran Ejbyfeldt har den erfarenhet och drivkraft som behövs för att Västra Götalandsregionen ytterligare ska kunna utveckla och stärka IT-områdets position i organisationen,... 2011-12-05T05:04+01:00 2011-12-05T05:30+01:00 2011-12-05T05:13+01:00 2011-12-05T05:13+01:00 Forskning och företagshälsovård går samman för bättre stöd till verksamheterna http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31328&epslanguage=sv Gunnar Ahlborg Pressbild Företagshälsovården Hälsan & Arbetslivet inom Västra Götalandsregionen, bildar från årsskiftet en gemensam förvaltning med Institutet för stressmedicin. - Sammanslagningen ökar förutsättningarna för att utveckla företagshälsovårdens tjänster till Västra Götalandsregionens verksamheter, framför allt inom stressrelaterad ohälsa, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.  Till... 2011-12-05T04:52+01:00 2011-12-05T04:30+01:00 2011-12-05T05:01+01:00 2011-12-05T05:01+01:00 Regionfullmäktige 29 november http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31291&epslanguage=sv Regionfullmäktige den 29 november är avslutat. Under dagen har fullmäktige bland annat fattat beslut om Västra Götalandsregionens styrdokument för 2012, avtal för en fastighet i Trollhättan, Handlingsplan kompetensplattform Västra Götaland, kommunalförbund för språktolkförmedling och utbyggnad av gång och cykelnätet. Fullmäktige beslutade även om reglementen, ledamöter och ersättare för de två... 2011-11-29T03:07+01:00 2011-11-29T03:45+01:00 2011-11-29T03:36+01:00 2011-11-29T03:36+01:00 Teater tar jämställdhetspris - igen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31287&epslanguage=sv Regionteater Väst blev vinnare av Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2011. Priset delades ut under regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg på tisdagen. Det är andra gången teatern får priset. Genus fortsätter att spela roll på teatern. Redan 2004 vann dåvarande Västsvenska Teater och Dans AB priset. Tre år senare, 2007, ändrade teatern namn till Regionteater Väst. Men arbetet med a... 2011-11-29T01:31+01:00 2011-11-29T02:00+01:00 2011-11-29T01:57+01:00 2011-11-29T01:57+01:00 Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet fortsätter att förbättras http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31261&epslanguage=sv Den svenska hälso- och sjukvården har förbättrats sedan 2006 och skillnaderna mellan landstingen har minskat på flera områden. Fortfarande finns det skillnader mellan landsting, vårdgivare och samhällsgrupper. Dessa skillnader kan vara en bra utgångspunkt för förbättringsarbete. Detta visar rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011. Rapporten innehålle... 2011-11-28T03:22+01:00 2011-11-28T03:45+01:00 2011-11-28T03:29+01:00 2011-11-28T03:29+01:00 Fortsatt hög investeringstakt för Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31027&epslanguage=sv Investeringstakten för Västra Götalandsregionen är fortsatt hög. De kommande tre åren ska 9,6 miljarder investeras vilket gör investeringsnivån till den högsta hittills för Västra Götalandsregionen. Investeringarna i bolagen ökar, framför allt i Västtrafik. Samtidigt saktar investeringstakten för övrig verksamhet in. Regionfullmäktige beslutade i september om ramarna för investeringarna nästa å... 2011-11-14T03:35+01:00 2011-11-15T02:00+01:00 2011-11-15T10:55+01:00 2011-11-15T10:55+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=31024&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 15 november i Residenset i Vänersborg. På dagordningen står bland annat Förslag till investeringsplan 2012-2014 samt fördelning av låneramar 2012 och Kompletterande utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Efter sammanträdet blir det presskonferens. Tid: tisdag 15 november, klockan 13:00 Plats: Residenset, Torget 1, i Vänersborg Media kan delta i... 2011-11-14T03:12+01:00 2011-11-14T03:30+01:00 2011-11-14T03:21+01:00 2011-11-14T03:21+01:00 Fusk med studiemedel upptäckt vid skola i Göteborg http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30979&epslanguage=sv Ledningen för Agnesbergs folkhögskola i Göteborg har efter en intern kontroll avslöjat omfattande fusk med studiemedel. En anställd har varslats om avsked från sin tjänst och är polisanmäld misstänkt för grovt bedrägeri och urkundsförfalskning. -Vi ser naturligtvis mycket allvarligt på det här .När vi avslöjade oegentligheterna lämnade vi omedelbart in en polisanmälan mot en av våra anställda.... 2011-11-04T09:07+01:00 2011-11-07T12:00+01:00 2011-11-07T08:17+01:00 2011-11-07T08:17+01:00 Kollektivtrafiknämndens första budget och beställning http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30972&epslanguage=sv Den nybildade kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen godkände idag ett förslag till detaljbudget för 2012, som nu kommer att översändas till regionstyrelsen. Nämnden har i uppdrag att ansvara för kollektivtrafiken i regionen och bereda ärenden inför beslut i regionfullmäktige. Samtidigt lade man sin första beställning till Västtrafik, med en ram på drygt 3 miljarder kronor.... 2011-11-03T03:46+01:00 2011-11-03T04:10+01:00 2011-11-03T03:59+01:00 2011-11-03T03:59+01:00 Kostnaderna måste minska i Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30902&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens verksamheter måste minska sina kostnader för att komma i ekonomisk balans. Däremot ska verksamhetens omfattning inte minska. - Framför allt måste vi ha fokus på kostnadskontrollen framöver. Vår kostnadsutveckling är för hög, i förhållande till andra landsting och regioner och i förhållande till vad vi har råd med. Men tillgängligheten till vården ska inte bli lidande,... 2011-11-01T12:22+01:00 2011-11-01T03:00+01:00 2011-11-01T12:46+01:00 2011-11-01T12:46+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30890&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 1 november i Residenset i Vänersborg. På dagordningen står bland annat Förslag till investeringsplan 2011-2012 och en motion om jämlik vård. Efter sammanträdet blir det presskonferens. Tid: tisdag 1 november, klockan 13:00 Plats: Residenset, Torget 1, i Vänersborg Media kan delta i presskonferensen antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens... 2011-10-31T01:31+01:00 2011-10-31T02:10+01:00 2011-10-31T02:02+01:00 2011-10-31T02:02+01:00 Stavros Louca från "Klass 9A" inspirerar naturbrukspersonal i Skövde http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30882&epslanguage=sv 1-2 november samlas närmare 400 personer ur Västra Götalandsregionens naturbruksförvaltning på Billingehus i Skövde för att diskutera aktuella och viktiga frågor. För att ge inspiration har Stavros Louca, känd från TV-serien "Klass 9A", bjudits in och inleder dagarna genom att prata om sin syn på bemötande i skolans värld. Tomas Gustafson, OS-guldmedaljör och deltagare i det populära... 2011-10-28T02:57+01:00 2011-10-28T03:30+01:00 2011-10-28T03:13+01:00 2011-10-28T03:13+01:00 Handikappidrottare och ledare prisas för sina insatser http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30830&epslanguage=sv En sportskytt i världstoppen från Skee och en 15-årig friidrottare som redan har erfarenhet av internationella tävlingar. De var två av stipendiaterna när Västra Götalandsregionen delade ut sitt årliga stipendium till handikappidrottare i Västra Götaland. Förutom sportskytten Håkan Gustafsson och friidrottaren Tobias Jonsson prisades Kristina Nordlander, rullstolsdans, Margareta Greneheim-Ohlss... 2011-10-25T03:22+01:00 2011-10-25T04:10+01:00 2011-10-25T03:57+01:00 2011-10-25T03:57+01:00 Nya primärvårdsdirektörer utsedda i Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30826&epslanguage=sv Marie-Louise Gefvert   Ann-Christine Jenvén Till ny primärvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen har Marie-Louise Gefvert utsetts. Biträdande primärvårdsdirektör blir Ann-Christine Jenvén. Utnämningen sker samtidigt med beslutet om en ny primärvårdsorganisation. - Den nya organisationen är ett sätt att ta tillvara de möjligheter bildandet av Västra Götalandsregionen innebär genom att använda ... 2011-10-25T03:03+01:00 2011-10-25T03:30+01:00 2011-10-25T03:22+01:00 2011-10-25T03:22+01:00 Inriktning för pris och sortiment inom Västtrafik utreds http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30703&epslanguage=sv Västtrafik har fått kollektivtrafiknämndens uppdrag att utreda en ny pris- och sortimentsstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Arbetet ska vara klart så att regionfullmäktige ska kunna fastställa strategin under våren 2012. Pris- och sortimentsstrategin kommer att ge underlag för ett nytt prissystem för Västtrafiks resenärer. Ett nytt sortiment ska bli enklare att hantera och förstå... 2011-10-13T04:26+01:00 2011-10-13T05:00+01:00 2011-10-13T04:32+01:00 2011-10-13T04:32+01:00 Delårsrapport augusti - nollresultat väntas för 2011 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30673&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen beräknas göra ett ekonomiskt nollresultat för 2011. Det visar prognosen i den senaste delårsrapporten. I jämförelse med årets underbalanserade budget är prognosen en förbättring med drygt en halv miljard kronor. Resultatprognosen är dock 100 miljoner sämre än föregående prognos från maj 2011. Delårsresultatet för augusti redovisar ett överskott på 634 miljoner kronor me... 2011-10-11T12:38+01:00 2011-10-11T02:00+01:00 2011-10-11T12:44+01:00 2011-10-11T12:44+01:00 Start för influensavaccinationer - riskgrupperna bör vaccineras http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30593&epslanguage=sv Tisdagen den 11 oktober börjar årets influensavaccinationskampanj. Kampanjen riktas till de grupper i samhället som har en ökad risk för allvarlig influensasjukdom, till exempel ålderspensionärer och personer med kroniska sjukdomar. Under årets influensasäsong förväntas viruset som orsakade svininfluensan spridas hos oss tillsammans med två vanliga influensavirus. Årets säsongsinfluensavaccin g... 2011-10-06T04:14+01:00 2011-10-07T07:00+01:00 2011-10-06T05:04+01:00 2011-10-06T05:04+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30591&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 11 oktober i Residenset i Vänersborg. På dagordningen står bland annat Delårsrapport augusti för Västra Götalandsregionen. Efter sammanträdet blir det presskonferens. Tid: tisdag 11 oktober, klockan 13:00 Plats: Residenset, Torget 1, i Vänersborg Media kan delta i presskonferensen antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens i Regionens Hus i... 2011-10-06T11:04+01:00 2011-10-07T08:00+01:00 2011-10-06T11:17+01:00 2011-10-06T11:17+01:00 Handikappidrottare och ledare prisas för sina insatser http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30569&epslanguage=sv Håkan Gustafsson, sportskytte i världstopp från Skee, är en av mottagarna av stipendiet inom handikappidrott från Västra Götalandsregionen. I år får sex stipendiater totalt dela på hundratusen kronor. Det årliga stipendiet på 100 000 kronor till handikappidrott i Västra Götaland går i år till Håkan Gustafsson, sportskytte, Tobias Jonsson, friidrott, Kristina Nordlander, rullstolsdans, Margareta... 2011-10-03T03:25+01:00 2011-10-03T06:00+01:00 2011-10-18T03:09+01:00 2011-10-18T03:09+01:00 Regionstyrelsen 27 september http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30525&epslanguage=sv   Regionen fokuserar på jämlik hälso- och sjukvård (Ärende 5) Regionstyrelsen beslutade under tisdagens sammanträde att godkänna ett styrkort för jämlik och jämställd hälso- och sjukvård. Styrkortet är ett verktyg och stöd för att utveckla hälso- och sjukvårdens jämlikhets- och jämställdhetsarbete med fokus på medborgarna och patienterna. Jämlik hälso- och sjukvård innebär att alla patienter sk... 2011-09-26T10:07+01:00 2011-09-27T03:50+01:00 2011-09-26T10:51+01:00 2011-09-26T10:51+01:00 Fler kvinnor får möjlighet att slippa livmoderhalscancer genom nytt bokningssystem http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30462&epslanguage=sv Cancer i livmoderhalsen är en allvarlig sjukdom, men den är ovanlig i Sverige. Genom att kvinnor sedan länge bjuds in till regelbundna provtagningar - så kallad cellprovskontroll - kan förstadier upptäckas och åtgärdas innan cancer hinner utvecklas. Nu ska ännu fler uppmuntras att delta i denna provtagning genom ett nytt, smidigare sätt att omboka tider. Nu införs ett nytt, smidigare sätt för... 2011-09-21T07:10+01:00 2011-09-22T12:15+01:00 2011-09-22T11:43+01:00 2011-09-22T11:43+01:00 Vårdplatssituationen i Västra Götalandsregionen kartlagd http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30460&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen presenterar idag en kartläggning av vårdplatssituationen vid sjukhusen i regionen. Kartläggningen innehåller även en rapport om överbeläggningarna samt en prognos över det framtida vårdbehovet. Materialet kommer att användas som underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård.   Bakgrunden till rapporten är att Västra... 2011-09-21T05:02+01:00 2011-09-22T04:15+01:00 2011-09-22T11:34+01:00 2011-09-22T11:34+01:00 Regionfullmäktige - budget för 2012 fastslagen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30444&epslanguage=sv Regionfullmäktiges tvådagarssammanträde den 19 och 20 är slut. Dagarna har främst präglats av den 13 timmar långa budgetdebatten som resulterade i att fullmäktige fastslog Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012. Förutom budgetbeslutet fattade fullmäktige även beslut om bland annat kompletteringar i krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård, en ny... 2011-09-20T07:11+01:00 2011-09-20T08:00+01:00 2011-09-20T07:55+01:00 2011-09-20T07:55+01:00 Birgitta Andersson får Västra Götalandsregionens kulturpris 2011 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30421&epslanguage=sv Birgitta Andersson Idag mottog Birgitta Andersson, en av Sveriges mest folkkära skådespelerskor, född och uppvuxen i Mariestad, Västra Götalandsregionens kulturpris 2011. Hennes karriär innehåller ett stort antal rollkaraktärer i filmer, TV-serier, revyer och kabaréeter som gått rakt in i publikens hjärtan. Utdelningen hölls traditionsenligt på regionfullmäktiges sammanträde i Vänersbo rg och... 2011-09-19T02:35+01:00 2011-09-19T03:20+01:00 2011-09-19T03:23+01:00 2011-09-19T03:23+01:00 Media hälsas välkommen till utdelningen av kulturpriset http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30413&epslanguage=sv Måndagen den 19 september delas Västra Götalandsregionens kulturpris på 100 000 kronor ut för åttonde gången. Årets pristagare är en nationellt folkkär skådespelare med rötter i Västra Götaland vars karriär är ett stycke svenskt kulturarv i ljud och bild, på scen och på duk. Media hälsas välkommen till prisutdelningen som sker i samband med regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg. Tid: Månd... 2011-09-16T03:41+01:00 2011-09-19T06:30+01:00 2011-09-16T03:46+01:00 2011-09-16T03:46+01:00 Hygienveckan 2011 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30404&epslanguage=sv Under vecka 38 uppmanas alla förskolor i Västra Götaland att delta i hygienveckan. Då kommer HYFS, hygiensjuksköterska i förskolan, att besöka ett antal förskolor i Göteborg. Målet är en friskare höst för alla. Att god hygien är en väg till en friskare tillvaro blev tydligt under hösten 2009, när den så kallade svininfluensan drog fram över världen. Information om goda hygienrutiner tros vara e... 2011-09-14T04:19+01:00 2011-09-15T06:30+01:00 2011-09-14T05:16+01:00 2011-09-14T05:16+01:00 Nationell och regional klamydiamåndag http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30362&epslanguage=sv Varje dag smittas 15 personer av klamydia i Västra Götaland och under sommaren är det ännu fler. Måndagen den 12 september anordnar återigen Västra Götaland i samverkan med Nationella Hivrådet Klamydiamåndagen för att uppmana till testning och kondomanvändning. Klamydiamåndagen kom till för att uppmärksamma och uppmuntra till testning av klamydia som är en av Sveriges vanligaste könssjukdomar.... 2011-09-09T04:24+01:00 2011-09-09T05:00+01:00 2011-09-09T04:43+01:00 2011-09-09T04:43+01:00 Regionstyrelsen 6 september http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30322&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens budget för 2012 (Ärende 1) Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att anta Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2012. Partierna, som utgör Västra Götalandsregionens politiska ledning, föreslår att skattesatsen på 10 kronor och 45 öre blir oförändrad 2012. En skatteväxling... 2011-09-05T02:58+01:00 2011-09-06T02:00+01:00 2011-09-05T03:07+01:00 2011-09-05T03:07+01:00 Värmland - Västra Götaland: Ingen ansökan om att bilda ny region - men fördjupat samarbete http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30278&epslanguage=sv Nej till en gemensam region. Men fortsatt och fördjupat samarbete i gemensamma frågor. Det blev beslutet när representanter för samtliga politiska partier i Värmland och Västra Götaland samlades på tisdagen, för att ta ställning till en gemensam ansökan om att bilda en ny region från 2014/2015. - Tiden är i nuläget inte mogen för att faktiskt gå samman. Däremot finns det förutsättningar att... 2011-08-23T05:58+01:00 2011-08-23T06:10+01:00 2011-08-29T07:00+01:00 2011-08-29T07:00+01:00 Regionstyrelsen - Fem primärvårdsstyrelser kan bli en vid årsskiftet http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30273&epslanguage=sv Dagens fem primärvårdsstyrelser i Västra Götalandsregionen, kan från och med 2012 bli en enda styrelse. Det beslutade regionstyrelsen på tisdagen att föreslå regionfullmäktige, som tar det slutliga beslutet. I juni beslutade regionfullmäktige att återremittera ärendet för ytterligare politisk beredning. Förändringen för styrningen av primärvården är en fortsättning på de förändringar i den... 2011-08-22T05:38+01:00 2011-08-23T01:30+01:00 2011-08-22T05:42+01:00 2011-08-22T05:42+01:00 Ingen presskonferens efter regionstyrelsen den 23 augusti http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30265&epslanguage=sv Det blir ingen presskonferens efter regionstyrelsens sammanträde den 23 augusti. Information om styrelsens beslut kommer att meddelas media efter styrelsemötet. Handlingar till sammanträdet --- Efter regionstyrelsens sammanträde träffas företrädare för Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland och Region Värmland i Vänersborg för samtal om en eventuellt fortsatt process för att bilda en ... 2011-08-22T03:58+01:00 2011-08-22T04:20+01:00 2011-08-22T04:12+01:00 2011-08-22T04:12+01:00 Beslut om nästa steg för eventuell ny regionbildning Värmland - Västra Götaland http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=30263&epslanguage=sv Vid sitt möte den 1 juli beslutade företrädarna för Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland och Region Värmland att ytterligare tid behövdes för att närmare analysera svaren från de politiska partierna om en fortsättning på processen att bilda en ny region. Till mötet den 23 augusti har förutom presidierna hos de tre huvudmännen, också gruppledarna för samtliga partier i respektive... 2011-08-22T03:31+01:00 2011-08-22T03:45+01:00 2011-08-22T03:39+01:00 2011-08-22T03:39+01:00 Västra Götalandsregionen är först i landet med en unik satsning för förverkligandet av mänskliga rättigheter http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29997&epslanguage=sv - Satsningen med bildandet av kommittén för rättighetsfrågor i Västra Götalandsregionen är unik i Sverige säger före detta folkpartiledaren Bengt Westerberg, som deltog i Västra Götalandsregionens paneldebatt i Almedalen. Västra Götalandsregionen vill förtydliga det ansvar man har för att skydda, tillgodose och främja invånarnas mänskliga rättigheter. Panelen var överens om att kunskap är en... 2011-07-08T01:15+01:00 2011-07-08T06:30+01:00 2011-07-08T05:39+01:00 2011-07-08T05:39+01:00 Mer aktivitet behövs för ett högt valdeltagande - ansvar för både politiker och media http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29984&epslanguage=sv Valrörelsen var för tam och ointressant och mediernas intresse inför regionvalet var för lågt för att väcka invånarnas lust att rösta. Dessutom bidrog ett bristande förtroende för valsystemet till att valdeltagandet i omvalet till regionfullmäktige i Västra Götaland den 15 maj stannade på 44 procent. Det visar den forskning som nu görs på omvalet och där de första resultaten presenterades vid e... 2011-07-07T01:07+01:00 2011-07-07T01:30+01:00 2011-07-07T01:13+01:00 2011-07-07T01:13+01:00 Valdeltagandet vid omvalet till Västra Götalandsregionen i maj stannade på 44 procent. Vilka slutsatser kan och behöver vi dra av detta? http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29966&epslanguage=sv Vid ett seminarium i Almedalen diskuteras valdeltagandet vid omvalet och bland annat kommer representanter för SCB och SOM-institutet vid Göteborgs universitet att för första gången presentera delar av resultatet i de undersökningar som gjordes i samband med omvalet. Det handlar bland annat om närmare granskning av vilka partier som vann respektive förlorade på omvalet och om vilka skäl som... 2011-07-04T10:04+01:00 2011-07-04T10:30+01:00 2011-07-04T10:07+01:00 2011-07-04T10:07+01:00 Ytterligare analys krävs för att ge besked i regionfrågan Värmland-Västra Götaland http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29947&epslanguage=sv Det behövs ytterligare tid för att närmare analysera partiernas svar på frågan om Värmland och Västra Götaland bör bilda en gemensam region från 2014. Ett slutligt avgörande kommer den 23 augusti. Det framkom när presidierna i Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland och Region Värmland samlades på fredagen. - Partiernas svar är helt enkelt inte entydigt "ja" eller "nej" och därför vill... 2011-07-01T01:14+01:00 2011-07-01T01:22+01:00 2011-07-01T01:19+01:00 2011-07-01T01:19+01:00 Nu tas första stegen mot en ny kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29938&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen blir från årsskiftet Sveriges näst största kollektivtrafikmyndighet. Då blir Västra Götalandsregionen ensam ägare till Västtrafik. Samtidigt träder en ny lag om kollektivtrafik i kraft - det ska bli ett tydligare politiskt ansvar för kollektivtrafikens strategiska inriktning. i varje län ska en regional kollektivtrafikmyndighet finnas. Som en följd av den nya lagen och ... 2011-07-01T11:48+01:00 2011-07-01T04:15+01:00 2011-07-01T12:12+01:00 2011-07-01T12:12+01:00 Avtal om tillverkning av läkemedel för Västra Götalandsregionen klart http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29904&epslanguage=sv Avtalet om tillverkning av läkemedel för Västra Götalandsregionens sjukvårdsenheter är nu klart. Det blir som tidigare beslutat, Apotek Produktion & Laboratorier AB, som får avtalet. Förvaltningsdomstolens beslut den 17 juni att avslå överklagandet från Apoteket Farmaci har nu vunnit laga kraft. Västra Götalandsregionen har beslutat att ta över försörjningen av läkemedel till sina sjukvårdsenhe... 2011-06-28T01:59+01:00 2011-06-29T10:20+01:00 2011-06-29T10:05+01:00 2011-06-29T10:05+01:00 Regionstyrelsen 28 juni http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29886&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträdde i Vänersborg på tisdagen. Det var det sista mötet innan sommaruppehållet. Styrelsen sammanträder nästa gång den 23 augusti. 400 miljoner avsätts till framtida pensioner (Ärende 2) Västra Götalandsregionen reserverar ytterligare 400 miljoner till framtida pensioner. Det beslutade regionstyrelsen vid tisdagens sammanträde. Sedan 2005 har Västra Götalandsregionen fatta... 2011-06-28T10:52+01:00 2011-06-28T02:00+01:00 2011-06-28T10:59+01:00 2011-06-28T10:59+01:00 Redovisning av partiernas svar om ny regionbildning Värmland - Västra Götaland http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29883&epslanguage=sv Den 30 juni är sista dagen för partierna i Värmland och Västra Götaland att lämna sina svar på frågan om Värmland och Västra Götaland ska bilda en ny region. Dagen därpå, den 1 juli, samlas presidierna i styrelserna för Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland och Region Värmland för att sammanställa svaren och diskutera hur en eventuell framtida process ska se ut. I samband med detta... 2011-06-28T09:48+01:00 2011-06-28T03:00+01:00 2011-06-28T09:52+01:00 2011-06-28T09:52+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen 28 juni http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29861&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 28 juni i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet blir det presskonferens. Tid: tisdag 28 juni, klockan 13:00 Plats: Residenset, Torget 1, i Vänersborg Media kan delta i presskonferensen antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens i Regionens Hus i Skövde och Borås. Länk till handlingar... Välkomna! 2011-06-27T03:11+01:00 2011-06-27T03:30+01:00 2011-06-27T03:13+01:00 2011-06-27T03:13+01:00 Lars Helldin ny direktör för NU-sjukvården http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29858&epslanguage=sv Till ny sjukhusdirektör i NU-sjukvården har Lars Helldin utsetts. Han är idag tf sjukhusdirektör. - Lars Helldin har gjort ett utmärkt jobb som tf direktör. Tillgängligheten till vården vid sjukhuset har ökat och det är viktigt att han nu får fortsätta arbetet med ytterligare förbättringar, säger regiondirektör Johan Assarsson. Lars Helldin är 55 år, bor i Trollhättan och var tidigare områdesch... 2011-06-27T03:00+01:00 2011-06-27T03:15+01:00 2011-06-27T03:02+01:00 2011-06-27T03:02+01:00 Regionfullmäktige den 21 juni http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29813&epslanguage=sv Regionfullmäktige den 21 juni är slut. Vid mötet valde fullmäktige ledamöter och ersättare till styrelser och nämnder för mandatperioden. Man fattade även beslut om mer pengar till det Västsvenska paketet och debatterade ett flertal motioner. Hela listan med val till nämnder och styrelser Dagordning och handlingar   Media kan följa sammanträdet på plats eller via närradio, webbTV och på Västra... 2011-06-21T02:04+01:00 2011-06-21T02:30+01:00 2011-06-21T02:16+01:00 2011-06-21T02:16+01:00 Per-Olov Magnusson ny rektor för Dalslands folkhögskola http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29703&epslanguage=sv Per-Olov Magnusson, har utsetts till ny rektor för Dalslands folkhögskola i Färgelanda. Per-Olov är 47 år och idag områdeschef och rektor inom Munkedals kommun, han tillträder sin nya tjänst den 1 september. - Per-Olovs erfarenheter från arbetsledande befattningar inom skolans värld och hans förankring i Färgelanda kommer att bidra till utvecklingen av Dalslands folkhögskola, säger Birgit Bratt... 2011-06-15T03:09+01:00 2011-06-16T10:00+01:00 2011-06-15T05:50+01:00 2011-06-15T05:50+01:00 Ny regionstyrelse vald vid regionfullmäktige den 14 juni http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29668&epslanguage=sv Det nya regionfullmäktige efter omvalet samlades för första gången i Vänersborg på tisdagen. Vid sammanträdet valdes ordföranden för fullmäktige, ledamöter och ersättare till regionstyrelsen samt valberedning och arvodesberedning. Fullmäktige fattade även beslut om avslag på två motioner, avtal för Västtrafik, att köpa mark för nya regionens hus i Göteborg och om 50 miljoner kronor till... 2011-06-14T02:50+01:00 2011-06-14T03:15+01:00 2011-06-14T03:04+01:00 2011-06-14T03:04+01:00 Första regionfullmäktige efter omvalet - val av ny styrelse http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29650&epslanguage=sv Imorgon, den 14 juni, sammanträder regionfullmäktige för första gången efter omvalet. Under dagen kommer fullmäktiges nya presidium med ordförande samt förste och andre vice ordförande att väljas. Fullmäktige kommer även att välja den nya regionstyrelsen för mandatperioden samt valberedning och arvodesberedning. Regionfullmäktiges sammanträden är öppna för allmällmänheten. Tid: 14 juni klockan... 2011-06-13T01:35+01:00 2011-06-13T03:00+01:00 2011-06-13T02:28+01:00 2011-06-13T02:28+01:00 Ann-Sofi Lodin ny regiondirektör för Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29573&epslanguage=sv Ann-Sofi Lodin Det blir Ann-Sofi Lodin som blir ny regiondirektör för Västra Götalandsregionen. - Ann-Sofi Lodin är en person med lång och bred ledarerfarenhet, från olika positioner i företag och organisationer, från offentlig och privat sektor. Hon kommer att kunna leda Västra Götalandsregionen till fortsatt utveckling, säger Gert-Inge Andersson, regionstyrelsens ordförande och chef för... 2011-06-09T09:33+01:00 2011-06-09T12:00+01:00 2011-06-09T10:43+01:00 2011-06-09T10:43+01:00 Regionstyrelsen - Ytterligare investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29508&epslanguage=sv Vid regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg på tisdagen beslutade styrelsen om ytterligare pengar till investeringar i infrastrukturen i Västra Götaland, som komplettering till tidigare beslut. Det handlar om 400 miljoner till tågköp, om ytterligare 45 miljoner till det Västsvenska paketet och 70 miljoner i lån till trafikverket för längre perronger i Öxnered och Vänersborg. 45 miljoner till... 2011-06-07T11:23+01:00 2011-06-07T02:00+01:00 2011-06-07T11:28+01:00 2011-06-07T11:28+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen 7 juni http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29505&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 7 juni i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet blir det presskonferens. Tid: tisdag 7 juni, klockan 13:00 Plats: Residenset, Torget 1, i Vänersborg Media kan delta i presskonferensen antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens i Regionens Hus i Skövde och Borås. Länk till handlingar... Välkomna! 2011-06-07T11:21+01:00 2011-06-07T11:00+01:00 2011-06-07T11:22+01:00 2011-06-07T11:22+01:00 Knull de Luxe ökar kondomanvändning med kunskap och app http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29402&epslanguage=sv 40 procent av alla ungdomar mellan 15 och 24 år använder sällan eller aldrig kondom när de har sex. Resultatet redovisas i undersökningen Ungdomsbarometern som Smittskyddsinstitutet (SMI) beställt. Drygt en av sex ungdomar uppger att kondom "funkar bra i teorin, men sällan i verkligheten" och 40 procent bedömer att det inte finns någon större risk att smittas av exempelvis klamydia. Samtidigt s... 2011-06-01T11:35+01:00 2011-06-07T03:00+01:00 2011-06-01T11:43+01:00 2011-06-01T11:43+01:00 Vad gör Västra Götaland mer jämlikt ur ett HBTQ-perspektiv? http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29335&epslanguage=sv På HBTQ-festivalen den 1 juni deltar Tord Karlsson (S), ordförande i kommittén för rättighetsfrågor och Jan Alexandersson (V), ordförande i folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen, i ett idéseminarium och paneldebatt med rubriken "Var med och gör Västra Götaland mer jämlikt". Seminariet är ett samarrangemang mellan Västra Götalandsregionen, RFSL Göteborg och forum SKILL. I samtal med... 2011-05-27T11:04+01:00 2011-05-30T10:00+01:00 2011-05-27T11:14+01:00 2011-05-27T11:14+01:00 Bidrag till föreningar för projekt om mänskliga rättigheter! http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29169&epslanguage=sv Första gången som projektbidraget delas ut För första gången utlyser nu Västra Götalandsregionen projektmedel till föreningar som arbetar för att främja de mänskliga rättigheterna i Västra Götalands län. De föreningar som kan få projektbidrag ska vara verksamma i Västra Götalands län. Det är kommittén för rättighetsfrågor som utlyser projektbidraget och det totala utlysningsbeloppet är på 1... 2011-05-19T05:58+01:00 2011-05-20T10:00+01:00 2011-05-19T06:01+01:00 2011-05-19T06:01+01:00 Inbjudan till pressträff efter valet http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=29003&epslanguage=sv Tid : måndag 16 maj 2011, klockan 11-13.  Plats : Residenset, Torget 1, Vänersborg. Lokal : Biosalongen. Västra Götalandsregionen bjuder in till en pressträff dagen efter valet till regionfullmäktige. Vid pressträffen finns gruppledarna för de politiska partierna i regionfullmäktige på plats. Dessutom medverkar Folke Johansson från Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, för at... 2011-05-09T10:45+01:00 2011-05-09T02:30+01:00 2011-05-09T02:21+01:00 2011-05-09T02:21+01:00 Ett fall av mässling konstaterat i Skövde http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=28495&epslanguage=sv Sedan ett fall av mässling konstaterats vid barnmedicinkliniken vid Kärnsjukhuset i Skövde har sjukhuset och Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet under påskhelgen arbetat med smittspårning och förebyggande behandling av personer som kommit i kontakt med smittan. Exakt datum och plats för det första smittotillfället är ännu oklart. - Vi ser mycket allvarligt på utbrott av mässling. Nu... 2011-04-26T04:41+01:00 2011-04-26T05:00+01:00 2011-04-26T04:45+01:00 2011-04-26T04:45+01:00 Regionstyrelsen den 19 april http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=28376&epslanguage=sv Fem primärvårdsstyrelser kan bli en vid årsskiftet Dagens fem primärvårdsstyrelser i Västra Götalandsregionen, kan från och med 2012 bli en enda styrelse. Det beslutade regionstyrelsen på tisdagen att föreslå regionfullmäktige, som tar det slutliga beslutet. Förändringen för styrningen av primärvården är en fortsättning på de förändringar som tidigare gjorts i Västra Götalandsregionens politisk... 2011-04-19T09:18+01:00 2011-04-19T02:00+01:00 2011-04-19T12:02+01:00 2011-04-19T12:02+01:00 Ägarutskottet 20 april http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=28351&epslanguage=sv Vuxenpsykiatrin flyttar till sjukhuset Lediga lokaler på sjukhuset i Lidköping har gjort det möjligt att samla Västra Götalandsregionens psykiatriska verksamhet i Lidköping till ett ställe. Den vuxenpsykiatriska mottagningen finns idag i externt hyrda lokaler men en flytt till sjukhuset skulle innebära att den psykiatriska öppenvården, dagsjukvården och slutenvården kan erbjudas inom samma enhe... 2011-04-18T03:14+01:00 2011-04-20T02:00+01:00 2011-04-18T03:15+01:00 2011-04-18T03:15+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen 19 april http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=28320&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 19 april i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet blir det presskonferens. Tid: tisdag 19 april, klockan 13:00 Plats: Residenset, Torget 1, i Vänersborg Media kan delta i presskonferensen antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens i Regionens Hus i Skövde och Borås. Länk till handlingar... Välkomna! 2011-04-18T09:36+01:00 2011-04-18T09:45+01:00 2011-04-18T09:38+01:00 2011-04-18T09:38+01:00 Regionfullmäktige den 12 april http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=28275&epslanguage=sv Efter närmare 12 timmar av debatt, frågor och beslut är regionfullmäktige den 12 april slut. Fullmäktige beslutade bland annat om det avtal som innebär att Västra Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska ta över ansvaret för Västtrafik. Vidare beslutade mötet om sälja en fastighet vid Uddetorps naturbruksgymnasium, att hyra ut mark för vindkraftsetablering i Munkedal, att godkänna Västra... 2011-04-12T05:49+01:00 2011-04-12T10:00+01:00 2011-04-12T05:51+01:00 2011-04-12T05:51+01:00 Västra Götalandsregionens miljöstipendiater 2011 utsedda http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=28249&epslanguage=sv En person och två grupper. De är mottagare av Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium 2011. Stipendierna på sammanlagt 40 000 kronor delades ut av regionfullmäktiges ordförande Kjell Nordström (S) och miljönämndens ordförande Sören Kviberg (V) under fullmäktiges sammanträde i Vänersborg på tisdagen. Stipendiaterna belönas för särskilda insatser inom regionens interna miljöarbete.... 2011-04-12T11:26+01:00 2011-04-12T03:45+01:00 2011-04-12T03:35+01:00 2011-04-12T03:35+01:00 Samlad information till media om regionvalet http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=28238&epslanguage=sv Med anledning av regionvalet den 15 maj hölls under torsdagen den 6 april ett presseminarium på GöteborgsOperan. Medverkade gjorde bland annat representanter för de politiska partierna i Västra Götaland samt val- och regionforskarna Sören Holmberg och Lennart Nilsson. Pressmaterialet som delades ut i samband med seminariet finns nu publicerat på Västra Götalandsregionens hemsida www.vgregion.se... 2011-04-08T01:36+01:00 2011-04-08T01:45+01:00 2011-04-08T01:39+01:00 2011-04-08T01:39+01:00 Ny chef för hälso- och sjukvårdskansliet i Mariestad http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=28222&epslanguage=sv Till ny chef för hälso- och sjukvårdskansliet i Mariestad har Susanne Tedsjö utsetts. Hon jobbar idag med övergripande strategiska utvecklingsfrågor vid hälso- och sjukvårdsavdelningen i regionkansliet. - Susanne Tedsjö har med sig erfarenheter både från praktiskt vårdarbete, från olika analys- och projektledaruppdrag och som chef inom hälso- och sjukvården. Det är en styrka i uppdraget som... 2011-04-08T10:41+01:00 2011-04-08T11:00+01:00 2011-04-08T10:43+01:00 2011-04-08T10:43+01:00 "No action today - no cure tomorrow" http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=28180&epslanguage=sv Vi lever i en tid då vi ser det som en självklarhet att ha antibiotika. För några decennier sedan var vanliga infektioner ibland dödliga. WHO strävar efter ett globalt åtagande att säkra antibiotika för kommande generationer. Devisen för Världshälsoorganisationens, WHOs, Världshälsodag syftar på behovet att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Varje antibiotikakur har ett pris... 2011-04-06T11:12+01:00 2011-04-07T09:00+01:00 2011-04-06T12:39+01:00 2011-04-06T12:39+01:00 Tidigare kulturchef lämnar Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=28144&epslanguage=sv Den tidigare kulturchefen Kristian Berg kommer att lämna Västra Götalandsregionen helt efter sommaren. - Vi har träffat en sådan överenskommelse. Han har fullgjort det uppdrag han fick för drygt ett år sedan och fram till sommaren kommer han nu att fullfölja överlämningen av den rapport han sammanställt som underlag till Västra Götalandsregionens nya kulturpolitik, säger regiondirektör Johan... 2011-04-05T02:52+01:00 2011-04-06T11:00+01:00 2011-04-05T02:56+01:00 2011-04-05T02:56+01:00 Regionstyrelsen 5 april http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=28121&epslanguage=sv Halverad energianvändning vid Kärnsjukhuset 2030 Västra Götalandsregionen arbetar för att halvera energianvändningen i sina egna fastigheter fram till år 2030. Därför föreslog regionstyrelsen vid tisdagens sammanträde att 50 miljoner kronor investeras för att minska energianvändningen vid Kärnsjukhuset i Skövde. Med stigande elpriser och debatt om energins miljöpåverkan är det naturligt att äve... 2011-04-05T12:09+01:00 2011-04-05T02:00+01:00 2011-04-05T11:05+01:00 2011-04-05T11:05+01:00 Regionstyrelsen den 22 mars http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=27893&epslanguage=sv 2010 - ett år med goda resultat 2010 präglades av flera stora händelser i Västra Götalandsregionen. En ny politisk gruppering tog ledningen efter valet. Det Västsvenska paketet med stora satsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Västsverige klubbades. 2010 var också Västra Götalandsregionens sista år som försöksregion i och med att det regionala utvecklingsansvaret permanentades den ... 2011-03-22T01:16+01:00 2011-03-22T02:00+01:00 2011-03-22T01:22+01:00 2011-03-22T01:22+01:00 500 får chans till feriepraktik i Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=27596&epslanguage=sv För 13:e året i rad erbjuder Västra Götalandsregionen sommaren 2011 feriepraktik till cirka 500 gymnasieungdomar. Praktiken syftar till att ge kunskap om regionens verksamhet, öka intresset för bland annat vården och medverka till medvetna yrkesval.   - Västra Götalandsregionen satsar 7,6 miljoner i år på att ungdomar ska få både yrkeserfarenhet och kunskap om våra verksamheter. Vår förhoppning... 2011-03-15T01:01+01:00 2011-03-16T10:00+01:00 2011-03-15T01:05+01:00 2011-03-15T01:05+01:00 Ny chef för Frölunda Specialistsjukhus http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=27568&epslanguage=sv Till ny chef för Frölunda Specialistsjukhus har Madeleine Andersson utsetts. Hon är idag chef för hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Borås. - Madeleine Andersson har genom sin långa erfarenhet av att vara ledare inom hälso- och sjukvården ett brett perspektiv på vårdfrågorna, något som är värdefullt i rollen som sjukhusdirektör, säger regiondirektör Johan Assarsson. Madeleine Andersson är ... 2011-03-14T10:29+01:00 2011-03-14T11:00+01:00 2011-03-14T10:32+01:00 2011-03-14T10:32+01:00 Regionstyrelsen den 8 mars http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=27458&epslanguage=sv Vid dagens styrelsesammanträde fattade styrelsen bland annat beslut om miljöpolitiskt program, två motioner och att planera för destruktionsanläggningar för lustgas.   Miljöpolitiskt program samlar miljömålen för Västra Götalandsregionen 2020 är Västra Götalandsregionen inte längre beroende av fossil energi. Det är ett av flera miljömål för Västra Götalandsregionens miljöarbete på både kort och... 2011-03-07T02:16+01:00 2011-03-08T01:50+01:00 2011-03-07T02:24+01:00 2011-03-07T02:24+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen 8 mars http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=27455&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 8 mars i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet blir det presskonferens. Tid: tisdag 8 mars, klockan 13:00 Plats: Residenset, Torget 1, i Vänersborg Media kan delta i presskonferensen antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens i Regionens Hus i Skövde och Borås. Länk till handlingar... Välkomna! 2011-03-07T01:35+01:00 2011-03-06T01:40+01:00 2011-03-07T01:36+01:00 2011-03-07T01:36+01:00 Beslut i ägarutskottet den 2 mars http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=27420&epslanguage=sv Ombyggnad till närsjukhus i Skene fortsätter I maj startar nästa etapp av ombygganden av Södra Älvsborgs Sjukhus Skene. I alla fall om Västra Götalandsregionens ägarutskott får sin vilja igenom. I ett förslag till regionstyrelsen föreslog utskottet vid dagens sammanträde att sjukhuset i Skene byggs om för 63 miljoner kronor. Målet är ett patientnära sjukhus - Skene Vård- och hälsocentrum och... 2011-03-01T05:23+01:00 2011-03-02T01:00+01:00 2011-03-01T05:50+01:00 2011-03-01T05:50+01:00 Beslut i regionstyrelsen den 22 februari http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=27301&epslanguage=sv Vid regionstyrelsesammanträdet i Vänersborg den 22 februari tog styrelsen beslut om samverkan kring språktolkverksamhet, beslutade om yttranden över två statliga betänkanden samt ett yttrande om vägutredningen för E20 förbi Hova i Gullspång. Gemensam språktolkförmedling i Västra Götaland Ett förslag till en gemensam språktolkförmedling för Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Trollhättans... 2011-02-21T04:43+01:00 2011-02-22T02:00+01:00 2011-02-22T01:47+01:00 2011-02-22T01:47+01:00 Regionen tar över läkemedelsförsörjningen i egen regi - avtal sluts med två leverantörer http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=27274&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen har beslutat att träffa avtal med två leverantörer som ska sköta regionens läkemedelsförsörjning från och med 1 mars 2012. Apoteket Farmaci AB ska ha hand om det regionala läkemedelsförrådet och Apotek Produktion och Laboratorier AB ska sköta tillverkningen av läkemedel som behöver tillredas på plats. För de två avtalen betalar regionen sammanlagt 68 miljoner kronor per... 2011-02-16T03:57+01:00 2011-02-18T10:15+01:00 2011-02-18T09:57+01:00 2011-02-18T09:57+01:00 Ingen presskonferens efter regionstyrelsen den 22 februari http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=27271&epslanguage=sv Det blir ingen presskonferens efter regionstyrelsens sammanträde den 22 februari. Pressmeddelande kommer att skickas ut efter mötets slut. Handlingar till sammanträdet den 22 februari Vänliga hälsningar Niclas Samsioe pressekreterare 2011-02-16T10:59+01:00 2011-02-21T08:00+01:00 2011-02-16T11:18+01:00 2011-02-16T11:18+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen 8 februari http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=27099&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 8 februari i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet blir det presskonferens. Tid: tisdag 8 februari, klockan 13:00 Plats: Residenset, Torget 1, i Vänersborg Media kan delta i presskonferensen antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens i Regionens Hus i Skövde och Borås. Länk till handlingar... Välkomna! 2011-02-07T05:50+01:00 2011-02-07T06:30+01:00 2011-02-07T06:14+01:00 2011-02-07T06:14+01:00 Ekonomi i rätt riktning http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=27065&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens resultat för 2010 blev ett överskott på 205 miljoner kronor. Det visar bokslutskommunikén för 2010 som presenterades vid regionstyrelsens sammanträde på tisdagen. Trots de senaste årens ekonomiska oro har regionen klarat sig bättre än väntat. Resultatet för 2010 är 119 miljoner kronor bättre jämfört med resultatet för 2009. - Det är oerhört roligt att vi fått ett... 2011-02-07T11:16+01:00 2011-02-08T02:05+01:00 2011-02-07T12:57+01:00 2011-02-07T12:57+01:00 Regionfullmäktige den 1 februari http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26860&epslanguage=sv Regionfullmäktige den 1 februari är avslutat. Under mötet fattade ledamöterna bland annat beslut om tåginvesteringar, avgift för hälsoundersökningar, att underåriga slipper krav på vårdavgifter, att vården för svårt sjuka barn och ungdomar ska utvecklas samt att Västra Götalandsregionen ska utreda om man kan skapa ett Centrum för kvinnor med svår endometrios. Mötet gick under dagen att följa me... 2011-02-01T03:21+01:00 2011-02-01T03:40+01:00 2011-02-01T03:33+01:00 2011-02-01T03:33+01:00 Vem i vården har helhetsperspektivet? http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26790&epslanguage=sv Under förra året registrerades 4153 klagomål och synpunkter på vården hos patientnämnderna i Västra Götaland. Det visar patientnämndernas årsredovisning för 2010. 60 procent av anmälningarna gjordes av kvinnor. Nästan hälften av alla synpunkter handlade om vård och behandling, drygt en tredjedel om organisations- och resursfrågor och resterande anmälningar handlade om problem med bemötande. För... 2011-01-31T02:19+01:00 2011-02-04T11:30+01:00 2011-01-31T05:37+01:00 2011-01-31T05:37+01:00 Vem i vården har helhetsperspektivet? http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26783&epslanguage=sv Fredagen den 4 februari inbjuds media till presskonferens om patientnämndernas årsredovisning för 2010. På fyra olika platser, i Borås, Göteborg, Mariestad och Uddevalla, berättar de lokala nämnderna om det gångna årets resultat för sina respektive områden. Patientnämnden i Borås Tid: fredagen den 4 februari kl 10.00-12.00 Plats: Regionens Hus, Solhem, Ekenäsgatan 15, Borås Konferensrum Utsikte... 2011-01-31T02:12+01:00 2011-02-02T10:00+01:00 2011-01-31T02:16+01:00 2011-01-31T02:16+01:00 Administrativ direktör utsedd i Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26780&epslanguage=sv Till administrativ direktör i Västra Götalandsregionen har Birgit Bratt utsetts. Hon är idag chefsjurist i samma organisation och tillträder sin nya tjänst omgående. - Tjänsten som administrativ direktör är en nyckelposition i det nya regionkansliet, som alltmer ska hitta samarbets- och samverkanslösningar både inom kansliet och i arbetet med regionens övriga verksamheter. Birgit Bratt har den... 2011-01-31T02:08+01:00 2011-01-31T05:00+01:00 2011-01-31T04:02+01:00 2011-01-31T04:02+01:00 Vart tredje antibiotikarecept skall bort - då måste alla dra sitt strå till stacken http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26755&epslanguage=sv Nu sätter regeringen tuffa mål för att bekämpa utvecklingen av antibiotikaresistens. För att uppnå regeringens mål, 250 recept per 1000 invånare och år, krävs att läkare följer de behandlingsrekommendationer som finns, men även att allmänheten bidrar. Strama presenterar nu antibiotikaförskrivningsdata för 2010. I Sverige förskrevs förra året 390 recept per 1000 invånare och i Västra Götaland 40... 2011-01-28T10:30+01:00 2011-01-28T12:00+01:00 2011-01-28T12:05+01:00 2011-01-28T12:05+01:00 På jakt efter nyckeln till en effektivare sjukvård http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26683&epslanguage=sv Forskare vid Chalmers och ledare i Västra Götalandsregionen samarbetar kring utmaningen att öka kvaliteten i hälso- och sjukvården. Ett av målen är att få en helhetssyn på hela vårdkedjan, från förebyggande vård till rehabilitering. Den amerikanska hälso- och sjukvårdsorganisationen Kaiser Permanente med ansvar för 8.6 miljoner patienter har lyckats att effektivisera sjukvården och samtidigt... 2011-01-19T09:37+01:00 2011-01-19T09:55+01:00 2011-01-19T09:52+01:00 2011-01-19T09:52+01:00 Regionstyrelsen den 18 januari http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26665&epslanguage=sv Vid sammanträdet den 18 januari i Vänersborg tog regionstyrelsen bland annat beslut om miljardinvesteringar i kollektivtrafik, infrastruktur, fastigheter och utrustning till vården. Styrelsen beslutade även om att utveckla vården för svårt sjuka barn. Handlingar till regionstyrelsens sammanträde Västtrafik investerar miljarder i nya tåg Västtrafik behöver köpa in nya tåg för att klara den... 2011-01-18T12:16+01:00 2011-01-18T02:00+01:00 2011-01-18T01:49+01:00 2011-01-18T01:49+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26661&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 18 januari i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet blir det presskonferens. Tid: tisdag 18 januari, klockan 13:00 Plats: Residenset, Torget 1, i Vänersborg Media kan delta i presskonferensen antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens i Regionens Hus i Skövde och Borås. Länk till handlingar... Välkomna! 2011-01-17T02:08+01:00 2011-01-17T02:08+01:00 2011-01-17T02:22+01:00 2011-01-17T02:22+01:00 Nytt projekt om Framtidens sjukvård http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26649&epslanguage=sv Hur ska vården i Västra Götaland fungera och vara utformad 2025? Allt fler äldre vårdtagare och färre arbetande ställer nya krav på vården. Ett nytt projekt ska utreda frågan om framtidens sjukvård. Det beslutade hälso- och sjukvårdsutskottet vid dagens sammanträde i Vänersborg. Projektet Framtidens sjukvård ska, i ett brett samarbete med Västra Götalandregionens verksamheter och kommunerna i... 2011-01-12T11:19+01:00 2011-01-12T04:00+01:00 2011-01-12T04:49+01:00 2011-01-12T04:49+01:00 Ny politisk kommitté - kommittén för rättighetsfrågor http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26646&epslanguage=sv Den 1 januari 2011 inrättades en ny kommitté för rättighetsfrågor i Västra Götalandsregionen. Kommittén är unik i sitt slag och är regionens svar på hur den regionala samhällsnivån tar ansvar för de internationella konventioner och deklarationer som Sverige har anslutit sig till. Delta i samhället på lika villkor Kommittén för rättighetsfrågor ska utifrån ett helhetsperspektiv främja alla... 2011-01-11T05:55+01:00 2011-01-12T03:00+01:00 2011-01-12T12:10+01:00 2011-01-12T12:10+01:00 Presskonferens efter hälso- och sjukvårdsutskottet 12 januari http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26643&epslanguage=sv Hälso- och sjukvårdsutskottet sammanträder onsdagen den 12 januari. Efter mötet inbjuder vi till presskonferens. Dag: Onsdag 12 januari Tid: Kl 14:00 Plats: Residenset, Vänersborg   Det finns möjlighet att delta i presskonferensen via videouppkoppling från Regionens Hus i Borås och Mariestad.   Välkomna! 2011-01-11T03:41+01:00 2011-01-11T03:41+01:00 2011-01-11T03:44+01:00 2011-01-11T03:44+01:00 Ann Stokland tf sjukhusdirektör för Frölunda Specialistsjukhus http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26626&epslanguage=sv Ann Stokland blir under sex månader tillförordnad sjukhusdirektör för Frölunda Specialistsjukhus. Under tiden kvarstår hon som sjukhusdirektör för Kungälvs sjukhus. - Ann Stokland har god kunskap om Frölunda Specialistsjukhus, och jag är angelägen om en snabb men bra lösning för Frölunda, säger regiondirektör Johan Assarsson. Ann Stokland, 58, går in som tillförordnad sjukhusdirektör för Frölun... 2011-01-10T01:56+01:00 2011-01-10T03:40+01:00 2011-01-10T03:05+01:00 2011-01-10T03:05+01:00 Sten Axelsson ny servicedirektör i Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26624&epslanguage=sv Sten Axelsson har utsetts till ny servicedirektör i Västra Götalandsregionen. - Han har i sin nuvarande roll som chef för NU-sjukvården visat på ett tydligt och resultatorienterat ledarskap, säger regiondirektör Johan Assarsson. Sten Axelsson tillträder sitt nya uppdrag den 1 februari och blir därmed ansvarig för Västra Götalandsregionens serviceförvaltning Regionservice. Verksamheten har 3 700... 2011-01-10T01:52+01:00 2011-01-10T04:30+01:00 2011-01-10T04:41+01:00 2011-01-10T04:41+01:00 Ann Söderström ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26620&epslanguage=sv Ann Söderström har utsetts till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen. - Hon är en person som på många sätt visat att hon är en god ledare, och hon har också högt förtroende i organisationen, säger regiondirektör Johan Assarsson. Ann Söderström, 49, är idag chef för smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen, med ett övergripande strategiskt ansvar för smittskyddsfrågorn... 2011-01-05T03:51+01:00 2011-01-10T03:30+01:00 2011-01-05T03:54+01:00 2011-01-05T03:54+01:00 Johan Assarsson slutar som regiondirektör http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26516&epslanguage=sv I september 2011 lämnar regiondirektör Johan Assarsson sin tjänst. Johan Assarsson ( Högupplöst bild ) Fler pressbilder - Det är med blandade känslor jag tagit det här beslutet, men det känns som rätt tidpunkt. Västra Götalandsregionen står stabil efter tolv år och det är ett bra tillfälle för en ny regiondirektör att gå in i nästa utvecklingsfas, säger Johan Assarsson. - Johan Assarsson har... 2010-12-20T07:46+01:00 2010-12-22T11:30+01:00 2010-12-22T09:24+01:00 2010-12-22T09:24+01:00 Fortsatt god ekonomi för Västra Götalandsregionen - resultatprognos på 50 miljoner för 2010 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26364&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen räknar med ett överskott på 50 miljoner kronor för helåret 2010. Det visar resultatprognosen i årets sista delårsrapport. Prognosen är lägre än tidigare och beror på beslutet att redan i år betala regionens kostnader för de omfattande infrastruktursatsningarna i Västra Götaland. - Det kan tyckas motsägelsefullt att den lägre resultatprognosen främst är ett resultat av g... 2010-12-13T09:21+01:00 2010-12-14T02:30+01:00 2010-12-13T02:13+01:00 2010-12-13T02:13+01:00 Regionstyrelsen den 14 december i korthet http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26355&epslanguage=sv Vid regionstyrelsens sammanträde behandlade styrelsen 21 ärenden. Bland annat behandlade styrelsen förslaget till avgift för hälsoundersökning, delårsrapporten för oktober månad med en prognos för årsresultatet för 2010 samt förskott på 130 miljoner till infrastruktursatsningar på norra Bohusbanan och E20 i Vara. Ett ärende bordlades.   Handlingar till regionstyrelsens sammanträde Fullmäktigeär... 2010-12-13T09:05+01:00 2010-12-14T02:30+01:00 2010-12-13T02:12+01:00 2010-12-13T02:12+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26334&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 14 december i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet blir det presskonferens. Efter regionstyrelsens presskonferens inbjuds media till ytterligare ett informationstillfälle med rubriken "Hygiensjuksköterskor minskar magsjuka bland förskolebarn i Göteborg" Se separat inbjudan . Regionstyrelsens presskonferens: Tid: tisdag 14 december, klockan 13:00... 2010-12-10T03:09+01:00 2010-12-10T05:00+01:00 2010-12-10T04:39+01:00 2010-12-10T04:39+01:00 Ett tillgängligt samhälle 2010!? http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=26070&epslanguage=sv Sverige ska vara tillgängligt 2010. Ett tillgängligt samhälle är nödvändigt för några, och bra för alla. Hur har tillgänglighetsarbetet gått? Har vi ett tillgängligt samhälle nu när det endast återstår en månad kvar på år 2010? En bok om erfarenheter I stället för en traditionell tjänstemannarapport har handikappkommittén valt att göra en bok för att ge kunskap om hur långt man har nått i... 2010-11-30T01:46+01:00 2010-11-30T03:00+01:00 2010-11-30T02:54+01:00 2010-11-30T02:54+01:00 Ökat ekonomiskt förtroende för Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=25863&epslanguage=sv Det ekonomiska förtroendet för Västra Götalandsregionen har ökat. Ratingföretaget Standard & Poor´s har höjt ratingen för Västra Götalandsregionen till AAA. Västra Götalandsregionen fortsätter därmed att finnas med i toppen bland de offentliga verksamheter och företag i Sverige som bedöms ha det högsta ekonomiska förtroendet och den bästa betalningsförmågan, en bedömning som för regionens del... 2010-11-23T12:47+01:00 2010-11-23T01:15+01:00 2010-11-23T01:09+01:00 2010-11-23T01:09+01:00 Beslut i regionstyrelsen den 16 november http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=25683&epslanguage=sv Regionstyrelsens sammanträdde på tisdagen var det första mötet för den nya styrelsen efter valet. Vid sammanträdet behandlade styrelsen bland annat budgeten för 2011 och justeringar i den politiska organisationen, en ny personalvision samt utsåg ledamöter och ersättare i regionstyrelsens utskott. Nya satsningar på 243 miljoner i budgeten Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att... 2010-11-12T05:38+01:00 2010-11-16T02:00+01:00 2010-11-16T12:07+01:00 2010-11-16T12:07+01:00 Regionstyrelsen den 16 november i korthet http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=25680&epslanguage=sv Vid regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg den 16 november fattade styrelsen bland annat beslut om en ny personalvision, ledamöter och ersättare i regionstyrelsens utskott, ändringar av den politiska organisationen samt budget för 2011.   FULLMÄKTIGEÄRENDEN Regionstyrelsens beslut i fullmäktigeärenden är rekommenationer till beslut i regionfullmäktige där det slutgiltiga beslutet fattas.... 2010-11-12T05:32+01:00 2010-11-16T02:00+01:00 2010-11-16T12:14+01:00 2010-11-16T12:14+01:00 Vi gör det jämt! http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=25201&epslanguage=sv Hur kan jämställdhet göra vård och service bättre för alla? Det belyser Kunskapscentrum för Jämställd vård i Västra Götalandsregionen och Program Gör det Jämt genom en unik utställning i Nordstan i Göteborg 19-20 oktober 2010.   Alla människor har samma värde och ska ges samma tillgång till god vård. Det är utgångspunkten för det arbete som Kunskapscentrum för Jämställd vård i Västra... 2010-10-14T06:15+01:00 2010-10-15T11:00+01:00 2010-10-14T06:21+01:00 2010-10-14T06:21+01:00 Regionstyrelsen den 5 oktober - ekonomi och patientmåltider http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=25097&epslanguage=sv Vid regionstyrelsens sammanträde på tisdagen fattade styrelsen beslut i sju ärenden. Dessutom fick styrelsen information om de ekonomiska prognoserna för 2010 samt information om projektet Framtidens måltider.   Prognos för 2010 - överskott på 500 miljoner Västra Götalandsregionens ekonomiska utveckling är fortsatt positiv. Det visar delårsrapporten för augusti 2010 med en prognos på 500 miljon... 2010-10-05T12:34+01:00 2010-10-05T02:00+01:00 2010-10-05T12:53+01:00 2010-10-05T12:53+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen den 28 september http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=24981&epslanguage=sv Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 28 september i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet blir det presskonferens. Tid: tisdag 28 september, klockan 13:00 Plats: Residenset, Torget 1, i Vänersborg Lokal: sessionssalen våning 2 Media kan delta i presskonferensen antingen på plats i Vänersborg eller via videokonferens i Regionens Hus i Skövde och Borås. Länk till handlingar... Välkomna! 2010-09-27T04:11+01:00 2010-09-27T04:30+01:00 2010-09-27T04:12+01:00 2010-09-27T04:12+01:00 Beslut i regionstyrelsen den 28 september http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=24971&epslanguage=sv Fullmäktigeärenden Fullmäktigeärendena är regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige. Hanteringen av val och nomineringar förenklas Regionstyrelsen beslutade i ett förslag till regionfullmäktige att berednings- och beslutsordningen för val och nomineringar, från januari 2000, ska bytas mot en ny aktuell och enklare ordning. Berednings- och beslutsordningen specificerar samtliga va... 2010-09-27T03:52+01:00 2010-09-28T02:00+01:00 2010-09-27T03:57+01:00 2010-09-27T03:57+01:00 Följ satsningarna på forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=24855&epslanguage=sv Behoven av att snabbt kunna ge svar på hur landstingen i Sverige satsar sina forskningsanslag för hälso- och sjukvård ökar. Nu ger vi tillgång till en ständigt dagsaktuell tjänst som stöd till frågeställningarna. Hur mycket har vi hittills i år satsat på diabetesrelaterad forskning? Vilken typ av forskning satsar vi på inom området tandvård? Svaren på de och liknande frågor kan du som besöker... 2010-09-22T03:54+01:00 2010-09-24T12:00+01:00 2010-09-22T04:03+01:00 2010-09-22T04:03+01:00 Regionfullmäktige den 21 september http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=24838&epslanguage=sv Det näst sista regionfullmäktige för mandatperioden är avslutat. Mötet blev ovanligt kort och avslutades redan vid 15-tiden på tisdagseftermiddagen. Fullmäktige debatterade och fattade bland annat beslut om försäljning av en fastighet i Uddevalla, tomträttsavtal för Sahlgrenska i Göteborg, partistöd för kommande mandatperiod och garanti för tillbyggand av Göteborgs Operan. Dessutom fattade... 2010-09-21T02:25+01:00 2010-09-21T03:10+01:00 2010-09-21T02:34+01:00 2010-09-21T02:34+01:00 100 000 kronor till handikappidrottare i Västra Götaland http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=24731&epslanguage=sv Det årliga stipendium på 100 000 kronor till handikappidrott i Västra Götaland går i år till Simon Jacobsen, sitski, Anna Carin Ahlqvist, bordtennis, Robin Ljungkvist, bowling och kula, Göteborgs rullstolsidrottsförening, rullstolsinnebandy och Marita Mattsson, ledare inom ridning. Nytt för årets stipendieutnämning är att idrottare som utövar sporterna sitski, ridning, kula och bowling får... 2010-09-09T04:54+01:00 2010-09-13T10:15+01:00 2010-09-13T09:59+01:00 2010-09-13T09:59+01:00 Regionstyrelsen 7 september 2010 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=24666&epslanguage=sv Fullmäktigeärenden Fullmäktigeärendena är regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige. Tillbyggnad GöteborgsOperan Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att gå in som garant för de ökade hyreskostnader som en tillbyggnad av GöteborgsOperan medför. Göteborgs stad äger operans hus och tomt. Tillbyggnaden av ett nytt scenkonsthus beräknas kosta 150 miljoner kronor.... 2010-09-03T01:25+01:00 2010-09-07T02:10+01:00 2010-09-03T03:16+01:00 2010-09-03T03:16+01:00 Utfrågning under Almedalsveckan om regionernas framtid http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=24366&epslanguage=sv Den 3 juni tog riksdagen beslutet att Västra Götalandsregionen och Region Skåne och får sitt regionala utvecklingsuppdrag permanent, från och med årsskiftet 2011. Men hur ser regionernas framtid i Sverige ut? Under politikerveckan i Almedalen blir det en utfrågning om detta. Västra Götalandsregionen och Region Skåne har bjudit in kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (KD) och... 2010-07-02T03:08+01:00 2010-07-02T03:20+01:00 2010-07-02T03:10+01:00 2010-07-02T03:10+01:00 Beslut i regionstyrelsen 22 juni http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=24174&epslanguage=sv Vid regionstyrelsens sista möte före sommaruppehållet fattade styrelsen beslut i 23 ärenden. Man behandlade bland annat frågor om att undvika ohälsosamma transfetter, särskilda canceravdelningar för ungdomar och vuxna samt förslag om partistöd för kommande mandatperiod. Styrelsen fattade även beslut om att Botaniska trädgårdens spegeldamm ska rustas för en miljon kronor, att inleda en dialog me... 2010-06-21T02:28+01:00 2010-06-22T02:30+01:00 2010-06-22T11:53+01:00 2010-06-22T11:53+01:00 500 får chans till feriepraktik i Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=21962&epslanguage=sv För tolfte året i rad erbjuder Västra Götalandsregionen feriepraktik till cirka 500 gymnasieungdomar. Praktiken syftar till att ge kunskap om regionens verksamhet, öka intresset för bland annat vården och medverka till medvetna yrkesval. - Västra Götalandsregionen satsar 7,6 miljoner i år på att ungdomar ska få yrkeserfarenhet. Vår förhoppning är att de ska hitta ett framtidsyrke hos oss, säger... 2010-03-15T03:58+01:00 2010-03-16T10:00+01:00 2010-03-16T10:02+01:00 2010-03-16T10:02+01:00 Tillförordnad sjukhusdirektör utsedd för Södra Älvsborgs Sjukhus http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=21678&epslanguage=sv Pressbild: Christer Wettervik Till tillförordnad sjukhusdirektör för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har Christer Wettervik utsetts. Han är idag medicinsk direktör vid sjukhuset. Christer Wettervik tillträder tjänsten den 1 mars och är förordnad av regiondirektören året ut. - Christer Wettervik har ett långt förflutet på sjukhuset, bland annat som chefläkare och har också spelat en stor roll i... 2010-02-24T10:42+01:00 2010-02-24T11:00+01:00 2010-02-24T10:57+01:00 2010-02-24T10:57+01:00 Västra Götalandsregionen får del av Kömiljarden http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=20898&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen får ta del av regeringens Kömiljard för att korta kö- och väntetiderna i vården. Det visar den fördelning av regeringens extrapengar till regioner och landsting som presenterades av socialminister Göran Hägglund och SKL:s ordförande Anders Knape vid en presskonferens under fredagen. - Genom långsiktighet, målmedvetenhet och extrainsatser har vi kortat köerna till vården... 2009-12-18T08:58+01:00 2009-12-18T11:45+01:00 2009-12-18T11:37+01:00 2009-12-18T11:37+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen 15 december http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=20765&epslanguage=sv Media hälsas välkomna till presskonferens efter regionstyrelsens sammanträde tisdagen den 15 december. Med anledning av regionstyrelsens beslut om bidrag till sommarens besök i Göteborg och Västra Götaland av polarprisvinnaren José Antonio Aberu och Simon Bolivar Youth Orchestra från Venezuela deltar även även Kenneth Orrgren, styrelseordförande för Göteborgs Symfoniker AB. Tid: Tisdag, 15... 2009-12-14T11:15+01:00 2009-12-14T11:45+01:00 2009-12-14T11:26+01:00 2009-12-14T11:26+01:00 Regionstyrelsens beslut i korthet den 15 december http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=20761&epslanguage=sv Fullmäktigeärenden (Beslutas av regionfullmäktige) Motion om översyn av inseminationsverksamheterna på SU besvarad För åtgärda diskriminering av lesbiska par har Göran Larsson (MP) i en motion till regionfullmäktige föreslagit att regionen ska göra en översyn av inseminationsverksamheten vid Sahlgrenska Univeristetssjukhuset, SU. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att... 2009-12-14T10:40+01:00 2009-12-15T02:00+01:00 2009-12-15T02:08+01:00 2009-12-15T02:08+01:00 Unik ungdomsorkester från Venezuela och polarprisvinnare besöker Västra Götaland http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=20759&epslanguage=sv Regionstyrelsen vill ytterligare stötta det unga kultur- och musiklivet i Västra Götaland och beslutade därför att bevilja Göteborgssymfonikernas ansökan om 2,5 miljoner kronor till sommarens besök av Simon Bolivar Youth Orchestra och polarprisvinnaren José Antonio Abréu från Venezuela. Under fem dagar i juni ska de unga musikerna under ledning av Göteborgssymfonikernas chefsdirigent Gustavo... 2009-12-14T10:34+01:00 2009-12-15T02:00+01:00 2009-12-15T02:08+01:00 2009-12-15T02:08+01:00 Fortsatt hög rating för Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=20561&epslanguage=sv För nionde året i rad finns Västra Götalandsregionen med som en av de främsta bland offentliga verksamheter och företag i Sverige som bedöms ha den bästa betalningsförmågan. Även 2009 ger ratingföretaget Standard & Poor's regionen den högsta ratingen på kort sikt och den näst högsta på lång sikt. Standard & Poor's är ett internationellt ratingföretag som gör en bedömning av företags och... 2009-12-03T01:55+01:00 2009-12-04T01:30+01:00 2009-12-04T01:30+01:00 2009-12-04T01:30+01:00 Nytt uppdrag för Västra Götalandsregionens kulturchef http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=20555&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens kulturchef, Kristian Berg, får nytt uppdrag inom organisationen. - Han kommer framför allt att arbeta med att ta fram en ny kulturvision för Västra Götalandsregionen, säger regiondirektör Johan Assarsson. Den nuvarande kulturvisionen antogs av regionfullmäktige i september 2005. Visionen utgår från varje medborgares behov av kultur och poängterar bland annat mångfald,... 2009-12-03T08:22+01:00 2009-12-03T08:25+01:00 2009-12-03T08:25+01:00 2009-12-03T08:25+01:00 Regionstyrelsen skriver under museiavtal http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=20486&epslanguage=sv Regionstyrelsen beslutade vid tisdagens sammanträde att skriva under det nya huvudavtalet för museiverksamheten vid Västergötlands museum i Skara och Bohusläns museum i Uddevalla. Efter drygt ett års utredning och samtal under ledning av den särskilda samordnaren Christina Rogestam är parterna nu överens och beredda att skriva under nya avtal för museerna. Principerna fastlades i en gemensam... 2009-11-30T03:52+01:00 2009-12-01T02:00+01:00 2009-11-30T03:54+01:00 2009-11-30T03:54+01:00 Regionstyrelsens beslut i korthet den 1 december http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=20478&epslanguage=sv Fullmäktigeärenden Regionen reviderar de finansiella riktlinjerna Regionstyrelsen beslutade föreslå att regionfullmäktige godkänner förändringarna i riktlinjerna för finansförvaltningen och pensionsmedelsförvaltningen. Styrelsen beslutade också för egen del att godkänna förändringarna i dokumenten Riktlinje gällande kapitalförvaltningen avseende Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser och... 2009-11-30T03:30+01:00 2009-12-01T02:00+01:00 2009-12-01T11:22+01:00 2009-12-01T11:22+01:00 Pensionärer och designers skapar möbler i hemmet http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=20208&epslanguage=sv Pensionärer, designers och handikapprörelsen har tillsammans utvecklat möbler för aktiv vila i hemmet. "Följeslagaren", en unik kombination av serveringsvagn, rollator och sängbord är ett exempel. Allmänheten bjuds in att prova och ge synpunkter under vecka 48  på Vänersborgs bibliotek. Pressen är välkommen måndag den 23 november klockan 13 för att träffa deltagare ur projektet. -"Det var väldi... 2009-11-17T01:19+01:00 2009-11-19T08:00+01:00 2009-11-17T01:27+01:00 2009-11-17T01:27+01:00 Utredningarna om Värmland - Västra Götaland igång http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=20166&epslanguage=sv Arbetet med fem analyser som ska ge underlag för beslut om en eventuell framtida ny region är nu igång. Vid sitt möte på fredagen fick den gemensamma politiska styrgruppen för utredningen om regionbildning Värmland - Västra Götaland en lägesrapport. - Vi kan konstatera att utredarna har kommit igång bra, men det återstår fortfarande många frågor att titta på, säger Ulric Andersson, landstingsst... 2009-11-13T04:22+01:00 2009-11-13T04:40+01:00 2009-11-13T04:33+01:00 2009-11-13T04:33+01:00 Bred manifestation för klimatet http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=19857&epslanguage=sv Vid en högtidlig ceremoni på torsdagen, undertecknades en gemensam viljeyttring för ett brett och fortsatt klimatarbete i Västra Götaland. - Klimatet är en ödesfråga för framtiden. Med dagens manifestation visar vi att det finns ett stort engagemang för klimatfrågan i Västra Götaland, och att många olika aktörer är beredda att agera mer konkret, säger Roland Andersson, regionstyrelsens ordföran... 2009-10-29T03:47+01:00 2009-10-29T04:10+01:00 2009-10-29T03:55+01:00 2009-10-29T03:55+01:00 Klimatarbetet i Västra Götaland manifesteras http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=19746&epslanguage=sv Torsdagen den 29 oktober arrangerar Västra Götalandsregionen ett första Forum Västra Götaland - en mötesplats för angelägna framtidsfrågor. Den här gången står klimatet i fokus. Den 8 september beslutade regionfullmäktige om en klimatstrategi för Västra Götaland. Strategin har arbetats fram under den tvååriga processen "Smart Energi", där omkring 600 representanter från bland annat kommuner,... 2009-10-28T09:38+01:00 2009-10-28T10:00+01:00 2009-10-28T09:59+01:00 2009-10-28T09:59+01:00 Ny chef för Västra Götalandsregionens patientnämndskansli http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=19714&epslanguage=sv Den 1 november tillträder Yvonne Tellskog som ny chef för Västra Götalandsregionens patientnämndskansli. - Patientnämndernas verksamhet är viktig ur många aspekter. De synpunkter som fångas upp den vägen bidrar till kvalitetsutveckling i vården, säger Yvonne Tellskog. Yvonne Tellskog är 53 år, bor i Trollhättan och kommer närmast från tjänsten som habiliteringschef inom Handikappförvaltningen i... 2009-10-26T03:43+01:00 2009-10-28T10:00+01:00 2009-10-26T03:47+01:00 2009-10-26T03:47+01:00 Västra Götalandsregionen vill sälja 31 fastigheter http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=19706&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag från fastighetsnämnden 2008 sälja 31 fastigheter. Främst är det fråga om 17 vårdcentraler men förslaget gäller även flera vårdhem och ambulansstationer runt om i länet. Försäljningen gäller enbart byggnaderna och påverkar inte verksamheten i fastigheterna. Förslaget har tidigare behandlats i regionstyrelsen 2008 men då återremitterades ärendet.... 2009-10-26T03:13+01:00 2009-10-27T03:00+01:00 2009-10-27T12:29+01:00 2009-10-27T12:29+01:00 Beslut i regionstyrelsen 27 oktober http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=19701&epslanguage=sv Fullmäktigeärenden Västra Götalandsregionen vill sälja 31 fastigheter Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag från fastighetsnämnden 2008 sälja 31 fastigheter. Främst är det fråga om 17 vårdcentraler men förslaget gäller även flera vårdhem och ambulansstationer runt om i länet. Försäljningen gäller enbart byggnaderna och påverkar inte verksamheten i fastigheterna. Vänsterpartiet och... 2009-10-26T03:01+01:00 2009-10-27T03:00+01:00 2009-10-26T03:11+01:00 2009-10-26T03:11+01:00 Lyckad informationskampanj om vårdvalet i Västra Götaland http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=19655&epslanguage=sv Den 1 oktober startade VG Primärvård - Västra Götalandsregionens vårdvalsmodell.  En färsk undersökning visar att 86 procent av invånarna i Västra Götaland känner till möjligheten att välja vårdcentral. I undersökningen som gjorts av TUI, Turismens Utredningsinstitut, och SIFO ingick 850 slumpmässigt utvalda personer i Västra Götaland. Syftet var att utvärdera effekten av Västra Götalandsregion... 2009-10-23T09:10+01:00 2009-10-23T10:45+01:00 2009-10-23T10:39+01:00 2009-10-23T10:39+01:00 Regionfullmäktige den 19 och 20 oktober http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=19586&epslanguage=sv Regionfullmäktiges tvådagarsmöte den 19-20 oktober är avslutat. Den 19 var en temadag för ledamöterna med temat Västra Götalandsregionen - Då, nu och i framtiden. Den 20 hölls ordinarie beslutssammanträde med förhandlingar. Regionfullmäktige fattade bland annat beslut om infrastruktursatsningar i Västra Götaland och beslutade att sända yttranden till regeringen om de regionala och nationella... 2009-10-20T04:11+01:00 2009-10-20T04:45+01:00 2009-10-20T04:29+01:00 2009-10-20T04:29+01:00 Utdelning av Västra Götalandsregionens handikappidrottsstipendium 2009 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=19548&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens handikappidrottsstipendium 2009 delades idag ut till Christoffer Lindhe, Ulricehamn, simning, Nicolina Pernheim, Västra Frölunda, judo och goalball, Peter Ojala, Lilla Edet, Friskis och svettis och rullstolsinnebandy och TIF:s hjältar, Trollhättan. Stipendiet på sammanlagt 100 000 kronor delades ut av regionfullmäktiges ordförande Hans Aronsson i samband med... 2009-10-20T11:49+01:00 2009-10-20T03:00+01:00 2009-10-20T03:11+01:00 2009-10-20T03:11+01:00 Nya steg mot det västsvenska infrastrukturpaketet http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=19448&epslanguage=sv Nya steg på väg mot det västsvenska infrastrukturpaketet togs idag då  regionstyrelsen i Västra Götaland ställde sig bakom ett förslag till avtal om syfte, finansiering och fortsatt arbete för paketets genomförande. Nästa vecka behandlar regionfullmäktige avtalet och motsvarande kommer att göras hos övriga avtalsparter, det vill säga Landstinget i Halland, Göteborgs Stad och Göteborgsregionens... 2009-10-13T03:40+01:00 2009-10-13T05:20+01:00 2009-10-13T05:12+01:00 2009-10-13T05:12+01:00 Beslut i regionstyrelsen 13 oktober http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=19442&epslanguage=sv Vid ett extra insatt sammanträde i Göteborg den 13 oktober fattade regionstyrelsen bland annat beslut om yttranden och avtal kring infrastruktursatsningar i Västra Götaland de kommande tio åren. Dessutom beslutade styrelsen om registreringsersättning till vården för vaccinering mot den nya influensan och om en studierektorfunktion för läkarutbildningen inom VG Primärvård. Fullmäktigeärenden... 2009-10-13T12:42+01:00 2009-10-13T05:20+01:00 2009-10-13T04:53+01:00 2009-10-13T04:53+01:00 Ändrad tid för presskonferens efter regionstyrelsen 13 oktober http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=19423&epslanguage=sv Media hälsas välkommen till presskonferens efter regionstyrelsens extra sammanträde den 13 oktober. Observera att ny tid för presskonferensen är 16:30.   Vid sammanträdet behandlar styrelsen bland annat: . Förslaget till regional plan för transportinfrastrukturen under perioden 2010-2021 . Yttrande över förslaget till nationell plan för transportsystemet 2010-2021 . Avtal med anledning av det... 2009-10-13T09:22+01:00 2009-10-13T09:45+01:00 2009-10-13T09:39+01:00 2009-10-13T09:39+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen 6 oktober http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=19302&epslanguage=sv Media hälsas välkomna till presskonferens efter regionstyrelsens sammanträde tisdagen den 6 oktober. Tid: Tisdag, 6 oktober klockan 13.00 Plats: Residenset, sessionssalen våning 2, Torget 1, Vänersborg (Med reservation för ändring till lokal Vänern) Det finns möjlighet att delta i presskonferensen via videouppkoppling i Regionens Hus i Skövde och Borås. Länk till handlingar... Välkomna! Niclas... 2009-10-05T11:14+01:00 2009-10-05T11:30+01:00 2009-10-05T11:17+01:00 2009-10-05T11:17+01:00 Bättre resultatprognos än väntat för Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=19298&epslanguage=sv Resultatet blir något bättre än väntat för Västra Götalandsregionen 2009. Det framgår av delårsresultatet för augusti som presenterades för regionstyrelsen vid tisdagens sammanträde i Vänersborg. Underskottet för 2009 förväntas bli minus 550 miljoner kronor. Det är en förbättring med 350 miljoner kronor i jämförelse med den tidigare beräkningen på minus 900 miljoner kronor. Den förbättrade... 2009-10-05T11:06+01:00 2009-10-06T02:00+01:00 2009-10-06T12:23+01:00 2009-10-06T12:23+01:00 Regionstyrelsens beslut i korthet den 6 oktober http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=19296&epslanguage=sv Fullmäktigeärenden Västra Götalandsregionen köper mark till naturbruksgymnasiet i Dingle Naturbruksgymnasiet i Dingle vill köpa 4,9 hektar mark till skoljordbruket. Området finns i anslutning till skolan som idag arrenderar marken av den nuvarande ägaren. Köpeskillingen är på 200 000 kronor. Gymnasienämnden och fastighetsnämnden har tillstyrkt markköpet och regionstyrelsen beslutade att föreslå... 2009-10-05T10:58+01:00 2009-10-06T02:00+01:00 2009-10-06T12:22+01:00 2009-10-06T12:22+01:00 Presskonferens om utredningen om regionbildning Värmland - Västra Götaland http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=19040&epslanguage=sv Måndagen den 28 september sammanträder den politiska styrgruppen för utredningen om regionbildning Värmland - Västra Götaland. Det blir styrgruppens andra möte (det första hölls i Sunne i maj) och gruppen har att ta beslut om de utredningar och analyser som närmast ska göras. Utrednings- och analysarbetet syftar till att beskriva konsekvenser av och förutsättningar för en ny regionbildning, som... 2009-09-24T01:07+01:00 2009-09-24T02:00+01:00 2009-09-24T01:31+01:00 2009-09-24T01:31+01:00 Beslut i regionstyrelsen den 22 september http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=18825&epslanguage=sv Fullmäktigeärenden Ägaravtal för Västtrafik förlängs ett år Västtrafiks aktieägaravtal mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i länet bör förlängas ett år. Det beslutade regionstyrelsen i ett förslag till beslut i regionfullmäktige. Avtalet som redan är förlängt med två år, förlängs nu ytterligare ett år i väntan på att modellen för Västtrafiks ägande och ett nytt avtal ses över.... 2009-09-21T10:57+01:00 2009-09-22T02:40+01:00 2009-09-22T11:59+01:00 2009-09-22T11:59+01:00 Regionfullmäktige den 8 september http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=18661&epslanguage=sv Vid tisdagens regionfullmäktigesammanträde i Vänersborg fattade fullmäktige beslut om en ny klimatstrategi för Västra Götaland. Regionfullmäktige beslutade också om att undersöka förutsättningarna för hospice för barn och unga, om nya patientavgifter och om avgiftsfri vaccination mot pandemisk influensa med mera. Vid mötet behandlades tio ärenden, nio motioner, åtta frågor och två interpellatio... 2009-09-08T04:14+01:00 2009-09-08T05:40+01:00 2009-09-08T05:26+01:00 2009-09-08T05:26+01:00 Beslut i regionstyrelsen 1 september http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=18569&epslanguage=sv Förslag till västsvenskt infrastrukturpaket Vid dagens sammanträde beslutade regionstyrelsen i ett förslag till regionfullmäktige att fullmäktige ställer sig bakom beredningsgruppen för regionutvecklings förslag till ett västsvenskt infrastrukturpaket på 30 miljarder kronor. Paketet har en tydlig inriktning mot järnvägs- och kollektivtrafikinvesteringar samt mot Marieholmstunneln, satsningar so... 2009-09-01T12:06+01:00 2009-09-01T01:55+01:00 2009-09-01T12:25+01:00 2009-09-01T12:25+01:00 Regionstyrelsens beslut i korthet den 25 augusti http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=18428&epslanguage=sv Fullmäktigeärenden Klimatstrategi för Västra Götaland Regionstyrelsen beslutade att föreslå att regionfullmäktige fastslår förslaget till regional klimatstrategi. Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande. Se separat pressmeddelande Avtal för Regionarkivet anpassas utifrån dagens förutsättningar Arkivnämnden föreslår regionfullmäktige att Regionarkivet anpassas... 2009-08-25T09:13+01:00 2009-08-25T02:00+01:00 2009-08-25T11:51+01:00 2009-08-25T11:51+01:00 Förslag till klimatstrategi för Västra Götaland http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=18425&epslanguage=sv 2030 ska den västsvenska ekonomin inte längre vara beroende av fossil energi och medborgarna och näringslivet ska ha en trygg och långsiktigt hållbar energiförbrukning. Så sammanfattas målet för den klimatstrategi som nu ligger färdig för Västra Götaland och som både ska minska klimatpåverkan och skapa hållbar tillväxt och nya jobb. Under ett par år har fler än 600 personer från näringslivet,... 2009-08-25T09:09+01:00 2009-08-25T02:00+01:00 2009-08-25T11:53+01:00 2009-08-25T11:53+01:00 Presskonferens efter regionstyrelsen 25 augusti http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=18421&epslanguage=sv Media hälsas välkomna till presskonferens efter regionstyrelsens sammanträde tisdagen den 25 augusti. Styrelsens sammanträde kommer på grund av renovering att ske i Regionens Hus på Östergatan men presskonferensen blir i Residenset som vanligt. Tid: Tisdag, 25 augusti klockan 13.00 Plats: Residenset, Torget 1, Vänersborg Det finns möjlighet att delta i presskonferensen via videouppkoppling i... 2009-08-24T02:29+01:00 2009-08-24T02:00+01:00 2009-08-24T02:35+01:00 2009-08-24T02:35+01:00 Två nya influensafall konstaterade på Gothia Cup http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=18287&epslanguage=sv Ytterligare två deltagare i Gothia Cup har idag torsdag, konstaterats ha den nya influensan A(H1N1)v. De bägge spelarna som är från samma lag, insjuknade vid, respektive kort efter, ankomst till Göteborg den gångna helgen. Efter provtagning i början av veckan har båda varit isolerade och frånskilda från övriga deltagare. Förutom det första influensafallet som rapporterades i tisdags har inga... 2009-07-16T04:53+01:00 2009-07-16T05:00+01:00 2009-07-16T05:09+01:00 2009-07-16T05:09+01:00 Ett influensafall konstaterat på Gothia Cup http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=18262&epslanguage=sv En spelare, som i helgen insjuknat med övergående feber och luftvägssymptom, har idag konstaterats ha den nya influensan A(H1N1)v. Smittotillfället bedöms ha skett innan ankomst till Gothia Cup. Inga ytterligare fall har konstaterats. - Deltagaren är nu på bättringsvägen men för säkerhets skull vidtas nu isoleringsåtgärder enligt gemensam planering, säger Per Follin, biträdande smittskyddsläkar... 2009-07-14T05:15+01:00 2009-07-14T05:00+01:00 2009-07-14T05:42+01:00 2009-07-14T05:42+01:00 Beslut om regionbudget för 2010 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=17774&epslanguage=sv En majoritet i regionfullmäktige ställde sig bakom budgeten för nästa år och planer för 2011 och 2012. Regionfullmäktige beslutade efter 11 timmar och 30 minuter, 124 inlägg och 121 repliker att fastslå socialdemokraternas, folkpartiets och centerpartiets gemensamma budgetförslag för 2010. Skattesatsen blir nästa år oförändrad, 10 kronor och 45 öre. Under regionfullmäktiges sammanträde har... 2009-06-16T03:26+01:00 2009-06-16T06:00+01:00 2009-06-16T03:31+01:00 2009-06-16T03:31+01:00 Ny sjukhusdirektör för Alingsås lasarett http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=17732&epslanguage=sv Hans Holmberg blir ny sjukhusdirektör för Alingsås lasarett. - Alingsås lasarett är ett mycket välskött sjukhus och jag ser fram emot att få jobba med den fortsatta utvecklingen där, säger Hans Holmberg. Hans Holmberg är 55 år, och har ett mångårigt förflutet som chef och chefläkare inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. - Jag trivs med att vara chef, att driva frågor som gör att de... 2009-06-16T09:33+01:00 2009-06-16T10:00+01:00 2009-06-16T09:42+01:00 2009-06-16T09:42+01:00 Kultur- och designpris utdelat i regionfullmäktige http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=17724&epslanguage=sv I samband med regionfullmäktiges sammanträde 15 juni delades årets kulturpris ut och två arbetsstipendium från Design med omtanke. Kulturpriset gick i år till Jan Ling, musiker, forskare, professor och folkbildare. Jan Ling är från Göteborg och kulturpriset är på 100.000 kronor. Kulturnämndens motivering till priset är: Ling har genom sitt mångårigt konsekventa och brinnande arbete för musik i... 2009-06-15T02:26+01:00 2009-06-15T02:55+01:00 2009-06-15T02:52+01:00 2009-06-15T02:52+01:00 Västra Götalandsregionen får bidrag ur Kömiljarden http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=17645&epslanguage=sv Med ett långsiktigt arbete både bakom och framför sig kommer Västra Götalandsregionen få åtskilliga extramiljoner när den så kallade Kömiljarden börjar delas ut nästa år. Fördelning av Kömiljarden På onsdagen presenterade Anders Knape, ordförande SKL, samt socialminister Göran Hägglund halvtidsresultatet i Kömiljarden. SKL och regeringen har i överenskommelsen Kömiljarden enats om en konstrukti... 2009-06-10T12:56+01:00 2009-06-10T01:00+01:00 2009-06-10T01:12+01:00 2009-06-10T01:12+01:00 Västra Götalandsregionen vill säkra framtidens behov av läkare http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=17549&epslanguage=sv Vid fredagens sammanträde beslutade personalutskottet om ett antal förslag för att säkra framtida behov av läkare i Västra Götalandsregionen. Förslagen innebär en tydligare struktur för utbildningsfrågorna.   För AT innebär förslagen att utbildningsplatserna ökar från 182 till 200 fram till hösten 2010. Att öka antalet AT-tjänster till en nivå som svarar mot Västra Götalandsregionens långsiktig... 2009-06-05T12:40+01:00 2009-06-05T04:00+01:00 2009-06-05T12:54+01:00 2009-06-05T12:54+01:00 Ökade kostnader och försämrad produktivitet vid regionens sjukhus http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=17536&epslanguage=sv För andra året i rad minskar produktiviteten vid Västra Götalandsregionens sjukhus. Försämringen beror framförallt på allt högre kostnader.  Det fick politikerna i personal- och ekonomiutskotten information om vid det gemensamma mötet under fredagen. Resultatet är hämtat ur produktivitetsrapporten för regionens sjukhus som visar på den årliga utvecklingen för prestationer, kostnader och persona... 2009-06-04T01:28+01:00 2009-06-05T01:00+01:00 2009-06-05T09:27+01:00 2009-06-05T09:27+01:00 Regionstyrelsen den 2 juni http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=17471&epslanguage=sv Vid förmiddagens styrelsesammanträde i Vänerborg fattade regionstyrelsen bland annat beslut om att införa en E-handelslösning, att Västra Götalandsregionens personalmatsalar ska bli nyckelhålsmärkta och att 223 vårdenheter godkänns för VG Primärvård. E-handelslösning förväntas spara miljoner Varje år handlar Västra Götalandsregionen varor och tjänster för 14 miljarder kronor från externa... 2009-06-01T02:56+01:00 2009-06-02T02:10+01:00 2009-06-02T02:06+01:00 2009-06-02T02:06+01:00 Regionstyrelsens beslut i korthet 2 juni http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=17469&epslanguage=sv Fullmäktigeärenden (beslutas av regionfullmäktige) Regionfullmäktiges och styrelsens sammanträden 2010 Regionstyrelsen beslutade att föreslå att regionfullmäktige under 2010 sammanträder nio dagar fördelat på åtta sammanträden, den 2 februari, 16 mars, 27 april, 14-15 juni (budgetsammanträde), 21 september, 19 oktober och den 30 november. Regionstyrelsen beslutade att sammanträda vid 17... 2009-06-01T02:54+01:00 2009-06-02T02:10+01:00 2009-06-02T02:08+01:00 2009-06-02T02:08+01:00 Direktör för Angereds Närsjukhus utsedd http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=16989&epslanguage=sv Till sjukhusdirektör för Angereds Närsjukhus har Marina Olsson utsetts. - Jag ser fram emot att få vara med och utveckla den nära sjukvården för alla som finns i området, tillsammans med dem som påbörjat uppbyggnaden av sjukhuset. Det känns som ett väldigt angeläget uppdrag, säger Marina Olsson. Marina Olsson är 48 år och legitimerad sjuksköterska. Mellan 1999 och 2008 var hon ordförande i... 2009-05-07T04:13+01:00 2009-05-07T04:20+01:00 2009-05-07T04:16+01:00 2009-05-07T04:16+01:00 Nytt centrum för utveckling av kvalitetsregister i vården http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=16971&epslanguage=sv På onsdag den 6 maj invigs Västra Götalandsregionens nya enhet Registercentrum för Nationella kvalitetsregister vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg. Med Registercentrum samlas kraft och kompetens för att vidareutveckla de kvalitetsregister som Västra Götalandsregionen är värd för. Det ska också stödja uppbyggnaden av nya register. Kvalitetsregistren inom svensk hälso- och... 2009-05-05T03:36+01:00 2009-05-05T03:50+01:00 2009-05-05T03:44+01:00 2009-05-05T03:44+01:00 Prognos för 2009 - minus 900 miljoner http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=16969&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens underskott för 2009 beräknas bli minus 900 miljoner kronor. Det är betydligt mer än vad som tidigare beräknats. Den informationen fick politikerna vid ekonomiutskottets sammanträde på onsdagen. Det är framförallt de försämrade skatteprognoserna från SKL, Sveriges kommuner och Landsting, som påverkar resultatet negativt. Enligt SKL:s prognoser ökar kostnader och löner... 2009-05-05T03:31+01:00 2009-05-06T04:35+01:00 2009-05-06T04:32+01:00 2009-05-06T04:32+01:00 Regionfullmäktige den 28 april http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=16863&epslanguage=sv Vid tisdagens fullmäktigesammanträde i Vänersborg behandlades tio ärenden, Västra Götalandsregionens miljöstipendium delades ut, fem interpellationer och sex frågor besvarades och ärendet om Marieholmsförbindelsen utgick. Miljöstipendium för miljövänligare resande och byggande Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium delas 2009 ut till Primärvården Skaraborg och Bengt-Ove Ström vid... 2009-04-28T03:42+01:00 2009-04-28T04:45+01:00 2009-04-28T04:35+01:00 2009-04-28T04:35+01:00 Beslut i korthet från Regionstyrelsens möte den 7 april http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=16466&epslanguage=sv Vid regionstyrelsens sammanträde den 7 april 2009 fattade styrelsen beslut om årsredovisningen för 2008 med bokslutsdispositioner. Styrelsen fattade även beslut om att slå samman strålterapin på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås med Sahlgrenska Universitetssjukhuset mm.   Se även pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde   Fullmäktigeärenden (ska avgöras av regionfullmäktige)... 2009-04-06T04:53+01:00 2009-04-07T02:00+01:00 2009-04-07T12:06+01:00 2009-04-07T12:06+01:00 De flesta av målen för 2008 uppnådda http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=16464&epslanguage=sv 2008 var ett bra år för Västra Götalandsregionen. Av årsredovisningen för 2008 framgår det att de flesta av de mål som regionfullmäktige beslutat om har uppnåtts. Regionstyrelsen föreslår i ett beslut vid tisdagens möte i Vänersborg att regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2008. Fortsatt satsning på regionutveckling Västra Götalandsregionen har under året antagit en maritim strategi... 2009-04-06T04:51+01:00 2009-04-07T02:00+01:00 2009-04-07T12:05+01:00 2009-04-07T12:05+01:00 Västra Götalandsregionen säljer Restad gård http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=16401&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen säljer det före detta mentalsjukhuset Restad gård utanför Vänersborg för 42 miljoner kronor. Köpare är Niklasberg Bostäder AB. Restad gård har varit till salu en längre tid och finns med bland Västra Götalandsregionens så kallade avvecklingsfastigheter. Försäljningen av fastigheten följer den fastighetsstrategi som Västra Götalandsregionen beslutade om 2007. Strategin... 2009-04-01T08:40+01:00 2009-04-01T01:45+01:00 2009-04-01T01:40+01:00 2009-04-01T01:40+01:00 Regionstyrelsens beslut i korthet http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=16217&epslanguage=sv Regionfullmäktigeärenden (beslutas i regionfullmäktige) Tidigare utbyggnad av Lundbyleden och Torslandavägen Västra Götalandsregionen bör lämna ett förskott på 280 miljoner kronor till Vägverket för att påskynda utbyggnaden av Lundbyleden, E6, och Torslandavägen, väg 155, i Göteborg. Det beslutade regionstyrelsen under tisdagen i ett förslag till regionfullmäktige. Förskottet är en förutsättnin... 2009-03-23T03:20+01:00 2009-03-24T02:00+01:00 2009-03-24T12:04+01:00 2009-03-24T12:04+01:00 2008 ett bra år - Västra Götalandsregionen är väl rustat för sämre tider http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=16216&epslanguage=sv 2008 var ett bra år för Västra Götalandsregionen. Trots den ekonomiska nedgången under andra halvan av året blev regionorganisationens överskott 777 miljoner kronor för 2008. Tillgängligheten till vården har ökat, flera stora satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik har gjorts och aldrig tidigare har investeringarna varit så stora, drygt två miljarder kronor. Resultaten och årsredovisnin... 2009-03-23T03:19+01:00 2009-03-24T02:00+01:00 2009-03-24T01:56+01:00 2009-03-24T01:56+01:00 500 får chans till feriepraktik i Västra Götalandsregionen http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=15938&epslanguage=sv För elfte året i rad erbjuder Västra Götalandsregionen feriepraktik till cirka 500 gymnasieungdomar. Praktiken syftar till att ge kunskap om regionens verksamhet, öka intresset för bland annat vården och medverka till medvetna yrkesval. - Västra Götalandsregionen satsar 7,6 miljoner i år på att ungdomar ska få yrkeserfarenhet. Vår förhoppning är att de ska hitta ett framtidsyrke hos oss, säger... 2009-03-09T03:06+01:00 2009-03-12T03:30+01:00 2009-03-10T07:46+01:00 2009-03-10T07:46+01:00 Västra Götalandsregionen vill stimulera arbetsmarknaden inom byggsektorn med 200 miljoner. http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=15826&epslanguage=sv Västra Götalandsregionens politiker vill dämpa effekterna av lågkonjunkturen inom byggsektorn. Därför beslutade ekonomiutskottet vid onsdagens sammanträde i ett förslag till regionstyrelsen att underhållsarbeten och investeringar för 200 miljoner kronor ska genomföras under 2009. Beslutet som är ett förslag till regionstyrelsen innebär att planerat underhåll och investeringar kan genomföras... 2009-02-27T04:10+01:00 2009-03-04T02:55+01:00 2009-03-04T02:50+01:00 2009-03-04T02:50+01:00 Nu krävs det samarbete! http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=15655&epslanguage=sv Med anledning av den situation som SAAB och den svenska fordonsindustrin befinner sig i anser vi att regeringen måste: Aktivt följa rekonstruktionsarbetet av SAAB Skapa lösningar för fordonstillverkarnas och underleverantörernas lånebehov Besluta om förstärkning av miljöerna för forskning och utveckling i Trollhättan och Västra Götaland Vi har en samsyn och en ambition att Västra Götaland även ... 2009-02-20T12:23+01:00 2009-02-20T02:45+01:00 2009-02-20T12:53+01:00 2009-02-20T12:53+01:00 Fri tandvård för den som fyller 20 eller 21 i år http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=14870&epslanguage=sv Den fria barn- och ungdomstandvården förlängs med två år för unga vuxna som fyller 20 år under 2009. 21-åringarna får fortsatt fri tandvård under ett år. Det är innebörden av det beslut som fattats av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och som började gälla vid nyåret. - Alla som fyller 20 eller 21 år under 2009 kommer att få information hemskickad, säger tandvårdschef Ann-Marie Olhed... 2009-01-02T12:44+01:00 2009-01-02T01:30+01:00 2009-01-02T12:56+01:00 2009-01-02T12:56+01:00 Västra Götalandsregionen förbereder försäljning av 31 fastigheter http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=13276&epslanguage=sv Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag från ekonomiutskottet sälja 31 fastigheter. Främst är det fråga om 17 vårdcentraler men förslaget gäller även flera vårdhem och ambulansstationer runt om i länet. Försäljningen gäller enbart byggnaderna och påverkar inte verksamheten i fastigheterna. Förslaget att sälja fastigheterna följer Västra Götalandsregionens fastighetsstrategi. Enligt... 2008-09-30T04:43+01:00 2008-10-01T01:30+01:00 2008-10-01T01:08+01:00 2008-10-01T01:08+01:00 ny modell för hantering av sjukskrivningar http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=12951&epslanguage=sv Med en ny modell för att sjukanmäla sig och ett nytt system för att sköta pågående sjukskrivningar och rehabilitering ska hanteringen effektiviseras och sjukfrånvaron minska i Västra Götalandsregionen. Det beslutade personalutskottet vid dagens sammanträde.   Hög och långvarig sjukfrånvaro för med sig stora kostnader, påverkar effektiviteten, arbetsmiljön och de enskilda medarbetarna. Därför sk... 2008-09-15T03:16+01:00 2008-09-17T04:00+01:00 2008-09-15T03:18+01:00 2008-09-15T03:18+01:00 Strejken avblåst http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=11906&epslanguage=sv I morgon kan all hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen börja återgå till normal verksamhet efter att konflikten med Vårdförbundet är löst. Idag har båda parter accepterat medlarnas bud. Det betyder att den pågående strejken på sjukhuset i Lidköping och på Frölunda Specialistsjukhus nu är avblåst. Därmed dras också varslet mot Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillbaka. Varslet skulle... 2008-05-28T04:50+01:00 2008-05-28T06:30+01:00 2008-05-28T04:57+01:00 2008-05-28T04:57+01:00 Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett öppnar igen efter två veckors strejk http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=11440&epslanguage=sv Imorgon klockan 12 återgår akutmottagningarna vid Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett till normal verksamhet. Samtidigt som den andra strejkperioden är över har nya varsel lagts som påverkar sjukvården i Västra Götalandsregionen. Verksamheter vid Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs Sjukhus och Skaraborgs Sjukhus omfattades he... 2008-05-15T02:51+01:00 2008-05-15T03:30+01:00 2008-05-15T02:54+01:00 2008-05-15T02:54+01:00 100 000 kr till handikappidrottare i Västra Götaland http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=7128&epslanguage=sv Elvira Kivi, Trollhättan, judo, Sofia Ek, Vargön, simmare och Kerstin Svensson, Vänersborg, ledare/tränare får Västra Götalandsregionens handikappidrottsstipendium 2007. Regionfullmäktige beslutade i maj 2000 att inrätta ett årligt stipendium på 100 000 kronor till handikappidrott i Västra Götaland.  Västra Götalandsregionen vill med stipendiet synliggöra handikappidrotten och det delas ut till... 2007-09-05T10:40+01:00 2007-09-06T05:00+01:00 2007-09-05T10:57+01:00 2007-09-05T10:57+01:00