Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-04-26 17:00


Ett fall av mässling konstaterat i Skövde


Sedan ett fall av mässling konstaterats vid barnmedicinkliniken vid Kärnsjukhuset i Skövde har sjukhuset och Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet under påskhelgen arbetat med smittspårning och förebyggande behandling av personer som kommit i kontakt med smittan. Exakt datum och plats för det första smittotillfället är ännu oklart.

– Vi ser mycket allvarligt på utbrott av mässling. Nu arbetar vi med att hitta källan och orsaken till utbrottet, framförallt arbetar vi med att förhindra att smittan sprids, säger Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Ring 1177 vid misstanke om smitta

Personer som misstänker att de själva eller att någon i dess närhet är smittade ska kontakta sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177. Sjukdomens symtom är hög feber, rethosta, röda ögon, huvudvärk, halsont och i ett senare skede även rodnande hudutslag. För att undvika att utsätta andra patienter på sjukhus och vårdcentraler för mässlingsmitta bör man ringa 1177 istället för att besöka sjukvården innan man fått besked om vart man ska vända sig.

– I stort sett alla som saknar immunförsvar mot mässlingen kan smittas och bli sjuka. Det är därför mycket viktigt att vi får kontakt med eventuellt ytterligare personer som smittats, säger Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Mässling är en mycket allvarlig och smittsam virusinfektion som sprids via luftburna viruspartiklar. Sjukdomen räknas som en av barnsjukdomarna och kan vara svår för framförallt små barn som kan drabbas av allvarliga följdsjukdomar. Men sjukdomen kan även drabba vuxna med allvarliga komplikationer som följd.

Inkubationstiden för mässling kan variera. Vanligen tar det cirka tio dagar från det att man smittats till dess att sjukdomen bryter ut men tiden kan variera mellan en till tre veckor. Mässling kan i vissa fall förhindras om man får vaccin eller läkemedel inom några dagar efter att man blivit utsatt för smitta.

Mässling behandlas sedan 1970-talet främst förebyggande. Sedan allmän vaccinering i barnvaccinprogrammet infördes 1982 har sjukdomen varit mycket sällsynt. Barn mellan 6-18 månader har innan vaccinering nedsatt skydd mot mässling och är därför mottagliga mot sjukdomen.

För ytterligare sjukdomsinformation se www.smittskyddsinstitutet.se

Om mässlingen på 1177.seKontaktperson: Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten, 0500-432430


Läs meddelandet som PDF