Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2012-03-14 15:00


Media bjuds in till kvalitetsdagarna 20-23 mars vid Skaraborgs Sjukhus

Modern klumpfotsbehandling, vaken i respiratorvård och rörelseanalys i 3D - några ämnen vid SkaS Kvalitetsdagar


”God vård i utveckling” är Skaraborgs Sjukhus vision som vi hela tiden arbetar mot och det pågår kontinuerligt många förbättrings- och utvecklingsarbeten inom sjukhuset.

Under kvalitetsdagarna den 20-23 mars arrangeras seminarier för SkaS medarbetare där ett flertal projekt- och förbättringsarbeten presenteras. Det pågår dessutom en posterutställning på samtliga sjukhusorter där tävlande kvalitetsbidrag presenteras under vecka tolv. Posterutställningarna visas i entréhallarna på sjukhusorterna och är tillgängliga för såväl personal som besökare.

På KSS hålls tisdag 20 mars och torsdag 22 mars en mängd föredrag, bland annat om hur det är att vårdas vaken i respirator, om modern klumpfotsbehandling och hur man arbetar med analys av gångstilar i 3D.

Den 21 mars på Lidköpings sjukhus presenteras bland annat arbeten kring  läkemedelsbiverkningar som orsak till inläggning på sjukhus och sexualitetens betydelse i samband med bröst- och prostatacancer.

Under avslutningsdagen den 23 mars i Falköping kommer förutom bästa kvalitetsbidrag även bästa poster och bästa presentation att utses. Ett tiotal tävlande bidrag presenteras av de ansvariga från KSS, Sjukhuset i Lidköping samt Sjukhuset i Falköping. Dessutom håller Mattias Ståhl, miljöcontroller vid SkaS en föreläsning om ”Hållbar utveckling”.

Media är inbjudna att delta vid hela eller delar av aktiviteterna under dagarna.


Se hela programmet nedan:

Tisdag den 20 mars – Kärnsjukhuset – Stora Utsikten


Kl 09.00 - 10.00  

Systemiskt möte – Teorin bakom och hur det går till

Chefer frågar ofta, varför vi inte når avsedda förändringseffekter, trots stora
ansträngningar? Kan det vara så att de förändringsinitiativ som dominerar modet inom förändringskunskapen har sin tankemodell hämtad från att det är komplicerade
problem som ska lösas?
Eugenia Strandberg, Verksamhetscontroller i NU-sjukvården 

Kl 10.05 - 10.35  

Case Management – ett samarbete mellan psykiatri och kommun

Anna Henriksson, Mikael Brage, Maud Ljungberg, Lena
Ahlin-Svensson


Kl 10.40 - 11.10  

Läkemedelsutsättning inom psykiatrin

Utifrån en hel del undersökningar vet man att vissa läkemedel inte fungerar speciellt bra ihop utan kan ge oönskade bieffekter eller till och med motverka varandra.

Gabor Szalo


Kl 11.15 - 12.00  

Nytt Lungfunktionslab i anslutning till Lungmottagningen och Allergicentrum samt Lungforskningslab

Ett nytt lungfunktionslab med nya mätmetoder, integrerat med annan lung- och allergiverksamhet ger förutsättningar för effektivare, smidigare och bättre diagnostik.

Per Gustafsson

 

-----------------------------------------------------------------

Onsdag den 21 mars – Sjukhuset i Lidköping - Samlingssalen

 

Kl 11.45 – 12.15 

Läkemedelsbiverkningar som orsak till inläggning på sjukhus – ett pilotprojekt

Lennart Welin
    
  
Kl. 12.20 - 12.50  

Sexualitetens betydelse i samband med bröst- och prostatacancer

Kicki Klaeson 


Kl. 12.55 -13.25  

GTT – Global trigger tool – ett instrument för strukturerad journalgranskning för att identifiera skador hos patienter

Yvonne Johansson och  Rose-Marie Lundmark


Kl. 14.00 - 14.30  

Arbetet vid Förbättringstavla på IVA

Titti Ring, Kerstin Sjunnesson och Monika Ask Olsson

 

-----------------------------------------------------------------
 

Torsdag den 22 mars – Kärnsjukhuset – Stora Utsikten

 

Kl 09.00 

EBD – en metod att involvera våra patienter i förbättringsarbete

genomfört projekt på Neonatalavdelning 46
Elisabeth Jonsson, Rose-Marie Lundmark, Lena Berggren, Sofia Lans och Ulrika Brunosson

Kl 09.30                

GTT – Global trigger tool – ett instrument för strukturerad journalgranskning för att identifiera skador hos patienter.

Resultat från SkaS redovisas.
Yvonne Johansson och  Rose-Marie Lundmark

Kl 10.15                 

Hur kan man förbättra kommunikation i vården?

SBAR – En metod för säker informationsöverföring
Sonja Kvint och personal från förlossningen

Praktisk övning för deltagare.

 

Kl 11.00             

Safe surgery – timeout på operationsavdelningen

Hur har konceptet fungerat på KSS?
Krister Löfving


Kl 11.30             

Vårdplaneringsteamet SiL

Kan man förbättra och underlätta Samordnad vårdplanering med specialsjuksköterskor?
Margareta Liljegren och  Anna Vestberg     


Kl 13.00 - 13.45  

Gång- och Rörelseanalys; objektivt och dynamiskt mätinstrument

Tredimensionell gång- och rörelseanalys ger unika möjligheter att kvantitativt och på ett objektivt sätt mäta och utvärdera rörelseapparatens funktion. Den kan användas hos patienter med neuromuskulära sjukdomar såsom stroke, cerebral pares, vid reumatism och ett flertal andra diagnosgrupper. Dels kan tredimensionell analys användas som stöd vid diagnostik, men också ge stöd för och utvärdera behandling.
I gånganalyslaboratoriet i Skövde utförs modern avancerad tredimensionell
rörelseanalys. 

Jacques Riad

Kl 13.50 - 14.35 

Modern klumpfotsbehandling från Hippokrates till Ponseti

Sedan vi införde Ponsetimetoden i Skövde har resultatet av klumpfotsbehandlingen förbättrats påtaligt. Mycket få behöver opereras nu mot att klumpfot tidigare var en av de vanligaste barnortopediska diagnoserna på operationsprogrammen. Ponseti (1914-2009) studerade fotens rörelsemönster och utvecklade utifrån detta en mycket specifik redressionsteknik och efterbehandling för klumpfötter.
Redan Hippokrates, ”läkekonstens fader” (460-c:a 377 f.Kr) hade kommit fram till samma principer och gett oss de första skriftliga instruktionerna för klumpfotsbehandling, men tyvärr föll dessa kunskaper i glömska. Kunskap och färdigheter måste hela tiden förvaltas och föras vidare, annars upprepas gamla misstag. 
Arne Johansson     

 

Kl 14.55 - 15.25 

Kontinuitet i vårdandet minskar sjukhusrädsla hos barn som genomgår dagkirurgi


Att opereras kan vara skrämmande för ett barn. Men med teckningar, kontinuitet och dialoger som utgår från barnest språk kan stressen och rädslan minskas – liksom
användningen av smärtstillande medel efter operation.     
Berith Wennström

Kl 15.30 – 16.00 

Att vårdas vaken i respirator – Patienters och närståendes upplevelser från en intensivvårdsavdelning

Resultaten i avhandlingen visar att det är svårt och plågsamt att vårdas vaken under pågående respiratorbehandling, men att vårdarna kan, genom att ”stå patienten bi”, lindra det som är plågsamt och hjälpa patienten klara av situationen. Om så sker
föredrar patienterna att vara vakna.
Veronika Karlsson

-----------------------------------------------------------------
 

Fredag den 23 mars – Sjukhuset i Falköping, Jättesalen

 
Tid: fredagen den 23 mars, kl. 14.45
Plats: Jättesalen, Sjukhuset i Falköping

Korta presentationer av kvalitetsarbete, deltagare i tävling

kl 09.00 Kliniska komplikationer och riskfaktorer för komplikation vid njurbiopsi och njurtransplantatsbiopsi, Björn Peters, Yvonne Andersson, Maria Jasniskij, Ann-Marie Hernitz, Henrik Hadimeri samt övrig personal på Njurkliniken KSS.


kl 09.15 Läkemedelsutsättning inom psykiatri, Andreas Leschinger, Håkan Ganelind, Gabor Szalo, Csilla Soos, SiF 

kl 10.00 Egenutbildningsmaterial
Malin Silvander, Gunilla Setterberg, Sofia Karlsson, Mariette Wirheim, Ann-Charlotte Sunnergren, Gösta Göthlund, Annica Svanström, SiF

kl 10.15 Våld i nära relation
Margaretha Lundin, Louise Andersson

kl 10.30 Barnteam på akuten
Hanna Brunskog, Manjula Vaghijani, Birgitta Blom-Magnusson, Christini Ladaki, Maria Söderberg, Elisabeth Hellström, KSS

kl 10.45 BB-vård i hemmet
Kerstin Broberg, Hilde Tidemann, KSS

kl 11.00 Kvalitet och effektivitet vid barnnarkoser
Ann-Marie Anerös, Kerstin R Bengtsson, Annika Brämerson, Eva Carlzon, Irene Dalemo, Rebecka Enander, Kristina Glansén, Petra Jungslätt, Mats Johansson, Robert Nyström, Eva Strandqvist, Ulla Thunberg, Anestesi/operation, barnmottagning SiL, ÖNH, SkaS

kl 11.15 Bättre flyt på operation
Catarina Holmström, Louise Brinkhammar, Marie Lillieborg, Maria Lagergren, Andreas Möhlendick, Isabella Persson, Zahraa Madhi, Stefan Skullman, Magnus Olsson, Tore Hannu, Olle Nyholm, Anestesi/operation KSS, Kirurgen KSS 


kl 12.30 KAD – varför – hur länge?
Maj-Britt Forsell, Hans Hedelin, Frida Johansson, Åsa Karlberg, Silke Wagener, Lena Wallström, Tereze Wångdahl, Ortopedi, Anestesi/operation/IVA, Akuten KSS

kl 12.45 Stab Ny process och IT-stöd för behörighetshantering, Eva Sundström, Håkan Jonsson, Magnus Cullberg

kl 13.30 Hållbar utveckling, föreläsning av Mattias Ståhl, miljöcontroller, SkaS


kl 14.45 Prisutdelning, plats: Jättesalen, Sjukhuset i Falköping

Efter prisutdelningen ges media möjlighet att få en visning av posterutställningen med de tävlande kvalitetsbidragen.Kontaktperson: Kontaktperson: Nils-Olof Olsson, tfn: 0500-47 83 16 eller 0768-348804, e-post: nils-olof.olsson@vgregion.se


Läs meddelandet som PDF