Pressmeddelande
Från Alingsås lasarett
2013-12-19 14:00


AT-läkarna på Alingsås lasarett har utsett Harald Wängberg till årets Hedersknöl


Med motiveringen: ”För att med god kännedom om varje enskild AT-läkare, stort engagemang såväl på mottagning, operation och vid bed-side-konsultation, samt ständig handledning med konstruktiv kritik, alltid med AT-läkarnas intresse och utbildning i fokus;
tilldelas 2013 års Hedersknöl, Harald Wängberg, överläkare på Kirurg- och ortopedkliniken Alingsås lasarett.

Frågor om utmärkelsen besvaras av AT-chef Petra Roxenius, telefon 0322-22 60 00, eller överläkare Harald Wängberg, telefon 0322-22 66 00

För pressbild på Harald Wängberg, kontakta kommunikatör Kristina Stålberg, kristina.stalberg@vgregion.se eller AT-chef Petra Roxenius, petra.roxenius@vgregion.se
________________________________________
Om Hedersknölen
Hedersknölen vid Alingsås lasarett är ett pedagogiskt pris som instiftades 2007.
Priset tilldelas under det gångna året, till någon som har utmärkt sig genom att på ett värdefullt sätt stöttat och handlett AT-läkare, i den kliniska vardagen på Alingsås lasarett.Kontaktperson: Petra Roxenius 0322-22 61 76
Harald Wängberg 0322-22 67 32


Läs meddelandet som PDF