Pressmeddelande
Från Västra Götalandsregionen
2007-10-19 10:45


Klamydia.se får ansedd EU-utmärkelse


Internettjänsten klamydia.se som används i Västra Götalandsregionen har fått en fin utmärkelse i ePractice.eu. Epractice.eu är en tävling för bästa offentliga Internettjänsterna inom EU. Tjänsten har således valts ut som ett av de mest framstående bidragen från alla EU-länder under 2007.

I tävlingen fick klamydia.se så höga poäng att vi kan använda oss av logotypen Good Practice Label som varande en av de högst rankade Internettjänsterna i portalen. Klamydia.se kommer också att finnas på EU:s förteckning över de bästa e-tjänsterna i Europa.

Klamydia.se är en mottagning på Internet. En kostnadsfri tjänst där den som tror sig ha blivit smittad av könssjukdomen klamydia kan testa sig. Man beställer ett test till sin bostadsadress och kan sedan med en personlig kod gå in på webbsidan och får sitt svar. Vid positivt provsvar kan patienten sedan gå vidare till någon av regionens vårdinrättningar och få behandling.

Hittills har över 7000 tester gjorts. Enkelheten i tjänsten har inneburit att andelen som testar sig ökat. Glädjande är också att könsfördelningen är mycket jämn i jämförelse med traditionell testning, där man inte når killarna på samma vis. Vid traditionell testning är det tre fjärdedelar kvinnor som testar sig.

- Det är en modern och jämställd välfärdstjänst och vi är stolta att få den här utmärkelsen, säger folkhälsokommitténs ordförande Karin Engdahl.

I våras fick klamydia.se ett hedersomnämnande i tävlingen Guldlänken som är motsvarande tävling om bästa internettjänst inom offentliga sektorn i Sverige.

Tjänsten håller också på att etablera sig i Europa med start i Danmark alldeles nyligen.

www.klamydia.se

www.ePractice.eu/faqKontaktperson: Folkhälsokommitténs ordförande Karin Engdahl (s), 0709-102907, eller Folkhälsokommitténs kansli utvecklingsledare Maria Gäbel 031-630742 eller 0709-170655.


Läs meddelandet som PDF