Pressmeddelande
Från Folkhälsokommitténs sekretariat
2008-04-02 06:00


PÅMINNELSE Pressinbjudan

Konferens i Skövde, 2 april, om förebyggande arbete kring våld i nära relationer


Utväg Skaraborg* startade i januari 2007 ett förebyggande arbete kring våld i nära relationer – Skolprojekt Utväg – som i första hand vänder sig till pedagoger och elever i högstadiet och gymnasiet i Skaraborg. Under det första verksamhetsåret har skolinformatörerna Christina Nettelbladh Malm och Peter Gustafsson mött över 1000 ungdomar i 50 klasser.

- I den här gruppen med unga kvinnor och män är det lättare att förebygga och behandla. I varje skolklass finns oftast en eller två som har erfarenheter av våld i familjen. Dessutom såg vi inom Utväg Skaraborg en ökad andel unga flickor som var utsatta för våld från sina pojkvänner. Därför känns det viktigt att nå ner i åldrarna med ett förebyggande arbete, vilket Skolprojekt Utväg gör, säger Ann Volmar, verksamhetsledare för Utväg Skaraborg och initiativtagare till Skolprojekt Utväg.

Den 2 april arrangerar Utväg Skaraborg, tillsammans med Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen, en konferens om förebyggande arbete kring våld i nära relationer där bland annat skolinformatörerna berättar om Skolprojekt Utväg, presenterar den modell för självutvärdering som de jobbat med och resultatet av utvärderingen.

- Våld i nära relationer är en angelägen folkhälsofråga där kunskapsbrist, tystnad och skam är hindrande faktorer i det förebyggande arbetet. Skolprojekt Utväg använder en ny och intressant metod för att arbeta förebyggande och därför vill vi medverka till att sprida information om projektet och metoden, säger Tommy Larsson (kd), vice ordförande Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen.

Konferensen vänder sig främst till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner i Skaraborg, Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnd 9 och 10 och Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen men vi vill även bjuda in representanter för media att delta under hela eller delar av dagen.

Vid konferensen medverkar:
Ann Wolmar, verksamhetsledare för Utväg Skaraborg, skolinformatörerna Christina Nettelbladh-Malm och Peter Gustafsson, Göte Emilsson, ordförande Utvägs styrgrupp, Tommy Larsson, vice ordförande, Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen, Annika Jakobsson, Socialmedicinska institutionen, Göteborgs universitet samt Elis Envall, Socialstyrelsen.

Dag: Onsdag 2 april 2008
Tid: Kl 9.30-15.15
Plats: Kyrkans hus, Kyrkogatan 5, Skövde

*Utväg Skaraborg – samverkan för kvinnofrid är en myndighetssamverkan med syfte att förhindra upprepning av våld, minska förekomsten av våld och på längre sikt att mäns våld inte ska förekomma överhuvudtaget. För ytterligare information, se utvag.se

Konferensprogram – Våld i nära relationer – en folkhälsofråga

Välkomna!Kontaktperson: Ann Wolmar, verksamhetsledare Utväg Skaraborg, tfn 0706-638485
Anne Svensson, utvecklingsledare Folkhälsokommitténs kansli, tfn 0733-648612 Tommy Larsson (kd), vice ordförande Folkhälsokommittén, tfn 0705-103236 Angélique Rooth, presskontakt Folkhälsokommitténs kansli, tfn 0761-456385


Läs meddelandet som PDF