Pressmeddelande
Från Folkhälsokommitténs sekretariat
2015-04-10 06:55


Ansök om eller nominera till Västra Götalandsregionens folkhälsostipendium


Nu är det dags att ansöka om eller nominera till Västra Götalandsregionens folkhälsostipendium. Såväl ideell förening/organisation som enskild person, som i sitt arbete eller uppdrag främjar en god folkhälsa i Västra Götaland, kan söka stipendiet som är på 50.000 kr. Ansöknings-/nomineringstiden varar till och med 30 juni. 

Syftet med stipendiet är att främja och stimulera ett gott folkhälsoarbete i Västra Götaland. 2014 delades folkhälsostipendiet ut för första gången och mottagare var då Suicidprevention i Väst för stöd till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa genom webbplatsen Livlinan.org. 

Beslut om mottagare av stipendiet fattar folkhälsokommittén vid sitt septembermöte och stipendiet delas ut vid regionfullmäktiges sammanträde i november. 

Läs mer om Västra Götalandsregionens folkhälsostipendium

Kontaktperson
Rutger Gram, utvecklingsledare folkhälsokommitténs sekretariat, tfn 0706-23 65 42Kontaktperson: Presskontakt: Angélique Rooth, tfn 0761-456385, folkhälsokommitténs sekretariat, Västra Götalandsregionen.


Läs meddelandet som PDF