Pressmeddelande
Från Folkhälsokommitténs sekretariat
2011-10-24 08:35


Konferens i Uddevalla 27 oktober

Hälsoraketen - en hälsofrämjande metod för barn, föräldrar, förskola, skola och idrottsföreningar


Under oktober arrangerar Västra Götalandsregionens kommitté för folkhälsofrågor, i samarbete med Partille kommun, Göteborgs universitet och IDEFICSstudien, konferensen Hälsoraketen - hälsofrämjande och förebyggande insatser mot livsstilsrelaterad ohälsa hos barn och unga. Hälsoraketen är en arbetsmetod med insatser riktade till barn, föräldrar, förskolor och skolor med syfte att ge barn och unga möjlighet till en hälsosam livsstil och en hälsofrämande miljö.

Metoden finns beskriven i en praktisk handbok - Hälsoraketen - som är  indelad i tolv moduler: 1. Involvera hela kommunen, 2. Dags att sprida budskapet, 3. Folkhälsa och politik går hand i hand, 4. Knyt kontakter för ett framgångsrikt samarbete, 5. Må bra på schemat, 6. Den aktiva skolgården, 7. Hälsa i läroplanen, 8. Törstsläckaren nummer ett, 9. Fram med frukt och grönsaker, 10. Inspiration till föräldrar, 11. Mödra- och barnhälsovården, folktandvården och elevhälsan och 12. Det hälsofrämjande föreningslivet.

Metodhandboken Hälsoraketen (pdf-fil) 

- Västra Götalandsregionen har som mål att andelen barn och unga med övervikt och fetma ska minska. En insats för att nå målet är att sprida kunskap om hur kommuner och stadsdelar kan jobba med metodhandboken Hälsoraketen. Det gör vi bland annat med fyra konferenser under oktober, säger Jan Alexandersson (V), ordförande i kommittén för folkhälsofrågor.

Konferensen genomförs vid fyra tillfällen på fyra orter i Västra Götaland:

Halvdag kl. 9.30-12.00, kaffe serveras kl. 09.00-9.30

  • Borås 6 oktober
  • Skövde 13 oktober, Scandic Hotel Billingen  
  • Göteborg 20 oktober
  • Uddevalla 27 oktober

Program Hälsoraketen (pdf-fil)

Målgrupper är politiker och tjänstemän i Västra Götlandsregionen och i kommunerna i Västra Götaland som har ansvar för barn- och ungdomsfrågor samt professioner i verksamheter för barn- och ungdomar.

Media är välkomna att delta.Kontaktperson: Annika Nilsson-Green, enheten för folkhälsofrågor, Västra Götalandsregionen, tfn 0708-93 17 17
Presskontakt: Angelique Rooth, enheten för folkhälsofrågor Västra Götalandsregionen.


Läs meddelandet som PDF