Pressmeddelande
Från FoU-rådet Göteborg och Södra Bohuslän
2014-01-10 06:30


Beslut om forskningsbidrag från FoU-rådet för Göteborg- och Södra Bohuslän


Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän beviljar varje termin forskningsanslag för att stimulera till forskning. Forskning är viktigt för att kunna ge en god och säker vård. I första hand skall rådet stödja forskning inom områden som traditionellt inte varit forskningsaktiva t ex rehabilitering, primärvård och allmäntandvård.

Till vårens ansökningsomgång inkom 64 ansökningar med generellt sett hög kvalitet. Rådet hade möjlighet att bevilja 18 av dessa forskningsmedel. Detta ger en beviljandegrad på 28 %.

De som projekt som blivit beviljade medel denna omgång är:

Helena Ödesjö, Närhälsan Torslanda Vårdcentral: Effekter på läkemedelsförskrivning efter ökad ersättning för läkemedels-avstämning hos patienter 75 år och äldre i primärvården, Diarienr: VGFOUGSB-391891
Helena.Odesjo@vgregion.se
031-747 86 40

Thomas Andersson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, avd 136: Patientrapporterad postoperativ återhämtning efter pankreas- och esofaguskirurgi, Diarienr: VGFOUGSB-392571
Thomas.k.Andersson@vgregion.se
031-342 11 36


Jenny Danielsbacka, Sahlgrenska Universitetssjukhuset sjukgymnastikavdelningen: Långtidsuppföljning av lungfunktion och fysisk kapacitet hos patienter som vårdats för akut lungemboli, Diarienr: VGFOUGSB-393111.
Jenny.danielsbacka@vgregion.se
031-342 11 95

Caisa Hofgren, Habilitering och Hälsa, Göteborg och Södra Bohuslän: Exekutiva funktioners betydelse för aktivitetsutförande och vardagsfunktion, Diarienr: VGFOUGSB-393821
Caisa.hofgren@reghab.gu.se
031-759 22 00

Anna Laurenius, Sektionen för Endokrinologi, diabetologi och metabolism: Dumpingsydromet efter gastric bypass för behandling av sjuklig fetma – komplikation eller önskvärd mekanism? Diarienr: VGFOUGSB-393831
Anna.laurenius@vgregion.se
031-93 73 93


Roland Zügner, Lundbergs Laboratorium, ortopedisk forskning, rörelseanalys: Jämförande studie av dynamiska höftledsrörelser mellan ett optiskt rörelsemätningssystem (ProReflex) och röntgenstereofotogrametrisk analys, (RSA) Diarienr: VGFOUGSB-393931
Roland.zugner@gmail.com
031-343 81 18

Kristina Skallsjö, Folktandvården VGR, Sjukhustandvården Mölndal: Apikal parodontit som infektionsorsak hos patienter med lymfom som behandlas med cytostatika, Diarienr: VGFOUGSB-394111
Kristina.skallsjo@vgregion.se
031-86 15 72

Malin Wiklund, Sahlgrenska Universitetssjukhuset  Sjukgymnastiken: Självskattad fysisk aktivitet och kapacitet innan och 18 månader efter viktreducerande kirurgi, Diarienr: VGFOUGSB-396791
Malin.vikllund@vgregion.se
031-3429321

Ingrid Larsson, Obesitasmottagningen, Hetsätningsstörning bland vuxna med sjuklig fetma samt behandlingsutfall vid kirurgisk respektive icke-kirurgisk viktminsknings-behandling, Diarienr: VGFOUGSB-396841
Ingrid.larsson@medfak.gu.se
031-3424500


Emma Wigsten Västra Götalandsregionen Rotbehandling i Folktandvården. Studier kring indikationer, kostnader och kliniskt resultat efter ett år, Diarienr: VGFOUGSB-396901
Emma.r.wigsten@vgregion.se
031-7050550

Lars Rönnbäck Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neurosjukvården, Tidig behandling med omega-3 fettsyror mot långvarig mental trötthet efter lindrig skallskada – en förstudie, Diarienr: VGFOUGSB-396921
Lars.ronnback@neuro.gu.se
031-3421569


Jenny Öhman, Folktandvården VGR, Specialisttandvården, Special kliniken för Oral Medicin och sjukhustandvård: Premaligna och maligna orala slemhinnesjukdomar – prognosbedömningar ur kliniska, immunologiska och genetiska aspekter, Diarienr: VGFOUGSB-397181
Jenny.ohman@vgregion.se
031-741 34 45

Karin E Lind, Handcenter Göteborg: Resultat av tidig rehabilitering efter operation av TFCC-skada jämfört med konventionell rehabilitering. Retroperspektiv undersökning, VGFOUGSB-397211
Karin.lind@handcenter.se
031-85 04 47

Marie Studahl, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Infektionskliniken, Östra sjukhuset: Acyclovirkoncentrationer vid herpesvirusinfektioner i centrala nervsystemet, Diarienr: VGFOUGSB-395151
Marie.Studahl@infecet.gu.se
031-84 91 54

Maisa Rydén, Walman, Utbildningskliniken för vuxentandvården: Vuxna patienters användning av copingstrategier vid tandvård och strategiernas relation till grad av tanvvårdsrädsla, Diarienr: VGFOUGSB-395651
Maisa.walman-ryden@vgregion.se
031-786 38 88

Karin Romberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sjukgymnastiken: Andningsfunktion hos vuxna med behandlad scolios  - en validitetsstudie av fyra mätmetoder, Diarienr: VGFOUGSB-395701.
Karin.romberg@vgregion.se
031-342 11 95

Ingrid Hultenheim Klintberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukgymnastiken Mölndal: Effekt av kylbehandling efter armbågskirurgi, Diarienr: VGFOUGSB-395991
Ingrid.hultenheim-klintberg@vgregion.se
031-343 14 64

Anders Wallmo, Handcenter: TFCC-reinsertion vid post-traumatisk DRU-ledsinstabilitet, Diarienr: VGFOUGSB-396401
Anders.wallmo@handcenter.se
031-85 04 40

Mer information om anslagen för Hälso- och sjukvård i Göteborg och Södra Bohuslän finner du på FoU-rådet Göteborg och Södra Bohusläns hemsida: www.researchweb.org/is/gsb. Samlingsinformation om Västra Götalandsregionens anslag till forskning med inriktning mot hälso- och sjukvård återfinns här: www.vgregion.se/fouanslagvgr.

 Kontaktperson: FoU-rådssekreterare Inger Hansson, E-post: inger.marie.hansson@vgregion.se, tel: 031-346 06 67, mobil: 0705-91 38 25


Läs meddelandet som PDF