Pressmeddelande
Från FoU-rådet Skaraborg
2014-01-20 06:00


Tilldelade forsknings- och utvecklingsanslag


Lokala FoU-rådet i Skaraborg beviljar varje termin forskningsanslag för att stimulera till forskning. Forskning är viktig för att ge en god och säker vård.

Till ansökningsomgången hösten 2013 inkom 19 ansökningar, 13 av dessa beviljades medel.

Beslut om forskningsbidrag från FoU-rådet för Skaraborg:

Närhälsan:

Karin Starzmann, Närhälsan Tidan vårdcentral: Sjukskrivning av patienter i primärvården. Läkares upplevelser och attityder. Fokusgruppsintervjuer i Skaraborg.

Paolina Weidinger, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Skaraborg: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom: Prevalens, läkemedelsanvändning och samsjuklighet.

Klas Fellbrant, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral Skövde: DIARYD (Diabetes i S:a Ryd) - Screening av typ 2 diabetes i en syriansk invandrarpopulation - En longitudinell studie med mixed method design.

Tobias Andersson, Närhälsan Norrmalm vårdcentral Skövde: Långtidsuppföljning av mortalitet och dödsorsaker hos patienterna i Skaraborgs Diabetesregister jämfört med bakgrundsbefolkningen.

Sofia Dalemo, Närhälsan Guldvingen vårdcentral Lidköping: Livskvalitet och sjukvårdskonsumtion hos patienter med höga kalciumvärden i svensk primärvård.

Privata vårdgivare:

Katharina Verheijen, Vårdcentralen Vilan, Bräcke Diakoni: Livskvalitet hos kvinnor med och utan handledsfraktur och risk för osteoporos.

Folktandvård:

Canan Kaya, Oral protetik, Skaraborgs sjukhus Skövde: En retrospektiv uppföljningsstudie av singelimplantat i överkäken efter >10 år.

Ewa Nyström, Folktandvårdens administration Skövde: Kunskap och attityder till munhälsa och munvård hos tjänstemän och personal i kommunal äldreomsorg.

Skaraborgs sjukhus:

Yüksel Peker, Sömnmedicinska enheten, Skaraborgs sjukhus Skövde: Effekt av mandibelframdragande behandling hos patienter med obstruktiv sömnapné: En prospektiv uppföljningsstudie.

Johan Dahlén Gyllencreutz, Hudkliniken, Skaraborgs sjukhus Skövde: Diagnostisk säkerhet och samstämmighet vid användning av teledermatoskopiska remisser för tumörpatienter.

Anita Johansson, Vuxenpsykiatriska mottagningen Skövde: Att vara förälder till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom.

Telmo Ramos, Ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus Skövde: Behandling av underbensfrakturer med Ilizarov extern fixation.

Kajsa Stubendorff, Reumatologkliniken, Skaraborgs sjukhus Skövde: Prognostiska markörer för neurodenerativ sjukdom − Lewy body demens och Alzheimer's sjukdom.


Mer information om anslagen för Hälso- och sjukvård i Skaraborg finner du på FoU-rådet Skaraborgs hemsida: www.researchweb.org/is/skaraborg.
Samlingsinformation om Västra Götalandsregionens anslag till forskning med inriktning mot hälso- och sjukvård finner du här: www.vgregion.se/fouanslagvgr.Kontaktperson: Kontaktperson: FoU-rådssekreterare Johanna Låstberg, e-post: johanna.s.lastberg@vgregion.se, tel: 0500-47 85 94, mobil: 0730-47 96 90


Läs meddelandet som PDF