Pressmeddelande
Från Folktandvården Västra Götaland
2013-12-18 15:50


Folktandvården investerar 71 miljoner 2014


Rapport från Folktandvårdens styrelsemöte den 18 december 2013

Folktandvården investerar 71 miljoner på ombyggnad och nya kliniker

Under 2014 investerar Folktandvården 71 miljoner kronor för nya kliniker, renovering av befintliga lokaler och riktade insatser i väntrum, reception och allmänna utrymmen.

-Det handlar om både ny- och ombyggnationer och satsningar för att förhöja standarden och förbättra upplevelsen för kunderna, säger Jens Söder, ordförande.

-Med 111 utbudspunkter inom allmäntandvård, 30 kliniker inom specialisttandvård på 15 orter samt två utbildningskliniker har vi ett stort behov av att kontinuerligt underhålla och anpassa lokaler och utrustning till verksamhetens behov, säger Lars-Inge Stomberg, vice ordförande.

Exempel på åtgärder i Folktandvårdens investeringsplan för 2014 är

  • Planering för nytt specialisthus vid Skaraborgs sjukhus, Skövde
  • Nya gemensamma lokaler för allmäntandvård och specialisttandvård i Skövde
  • Nya lokaler i Kungshamn
  • Stor ombyggnad i befintliga lokaler i Stenungsund
  • Nya etableringar på Hisingen - i Kvillebäcken och vid Norra Älvstranden.

Övervägande positivt för Folktandvården i medarbetarundersökning

Folktandvården har ett bra resultat i Västra Götalandsregionens nyligen genomförda medarbetarundersökning. Svarsfrekvensen är hög och totalbedömning på förvaltningsnivå positiv. Samtidigt pekar undersökningen på några specifika områden där det finns utrymme för förbättring.

– På förvaltningsnivå har vi en förändringskraft i organisationen med bland annat medarbetarkraft, effektivitet och socialt klimat som sticker ut positivt i resultatet. Många upplever att arbetet bedrivs effektivt och de närmaste cheferna uppfattas av många som förändringsbenägna, tydliga och konsekventa i sitt agerande.

Undersökningen pekar samtidigt ut målkvalitet och upplevd stress som områden där det finns utrymme för förbättring, säger tandvårdsdirektör Gunnar Eriksson och fortsätter:

– Vi vill att våra mål ska vara mätbara, realistiska och påverkbara. Vi har arbetat en hel del med det men vi behöver komma längre. Det är viktigt för oss alla att veta vilka mål som gäller, inte minst målen för var och en individuellt, att kunna ha en dialog om målen och få feedback på hur det går. Lyckas vi bra med det tror vi också att det påverkar upplevelsen av stress.Kontaktperson: Jens Söder, ordförande, tel 0735-33 52 55,
Lars-Inge Stomberg, vice ordförande, tel 0709-93 11 90, Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör, tel 0706-45 00 28.


Läs meddelandet som PDF