Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Borås
2009-08-25 12:45


HSN 6 godkände två tilläggsavtal om samverkan i lokalt folkhälsoarbete


Sammanträde 25 augusti 2009 Hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg (HSN 6)

Tilläggsavtal om samverkan med Herrljunga kommun i lokalt folkhälsoarbete
Nämnden godkände förslag till tilläggsavtal avseende fördjupad samverkan i lokalt folkhälsoarbete mellan Herrljunga kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden i Mittenälvsborg. Man beslutade att ge ordföranden i uppdrag att teckna tilläggsavtal med Herrljunga kommun.

Herrljunga kommun har inkommit med ett förslag till tilläggsavtal avseende kostprojekt i syfte att stimulera befolkningen till en bättre hälsa och ett friskare liv.
Nämnden har i sin folkhälsobudget avsatt 74 tkr för ett tilläggsavtal med Herrljunga kommun. Detta motsvarar 8 kr/invånare.

Hälso- och sjukvårdskansliet bedömer att förslaget till tilläggsavtal väl motsvarar de uppsatta kriterier för fördjupad samverkan som regleras i basavtalet om samverkan i lokalt folkhälsoarbete.

Tilläggsavtal om samverkan med Alingsås kommun i lokalt folkhälsoarbete
Nämnden godkände förslag till tilläggsavtal avseende fördjupad samverkan i lokalt folkhälsoarbete mellan Alingsås kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden i Mittenälvsborg. Man beslutade att ge ordföranden i uppdrag att teckna tilläggsavtal med Alingsås kommun.

Alingsås kommun har inkommit med ett förslag till tilläggsavtal för goda uppväxtvillkor och hälsosam livsstil bland barn och ungdomar. Genom ett ökat föräldrastöd, samverkan, satsning på alkohol- och drogförebyggande arbete vill kommunen skapa bättre förutsättningar för goda uppväxtvillkor bland barn och ungdomar. Den kommande familjecentralen utgör ett av naven i detta arbete.

Nämnden har i sin folkhälsobudget avsatt 298 tkr för ett tilläggsavtal med Alingsås kommun. Detta motsvarar 8 kr/invånare.

Hälso- och sjukvårdskansliet bedömer att förslaget till tilläggsavtal väl motsvarar de uppsatta kriterier för fördjupad samverkan som regleras i basavtalet om samverkan i lokalt folkhälsoarbete.
 

Besök oss på webben:

Nämndens webbplats

Hälso- och sjukvårdskansliet BoråsKontaktperson: Hälso- och sjukvårdschef Madeleine Andersson 033-17 48 15,
Planeringsledare Gunnel Sjöberg 033-17 48 43, Nämndsekreterare Anneli Torstensson 33-17 48 44


Läs meddelandet som PDF