Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Borås
2009-08-25 16:45


HSN 8 godkände tre tilläggsavtal om samverkan i lokalt folkhälsoarbete


Sammanträde 25 augusti 2009 Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad (HSN 8)

Tilläggsavtal om samverkan med Tranemo kommun i lokalt folkhälsoarbete
Nämnden godkände det inkomna förslaget till tilläggsavtal avseende fördjupad samverkan i lokalt folkhälsoarbete mellan Tranemo kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad.Ordföranden fick i uppdrag att teckna tilläggsavtal med Tranemo kommun.

Tranemo kommun har inkommit med ett förslag till tilläggsavtal avseende utvecklingsarbete ”Välbefinnande vid 65+”. Syftet med projektet är att öka livskvaliteten och välbefinnandet för att på så sätt minska risken för sjukdom bland kommunens äldre invånare.

Nämnden har i sin folkhälsobudget avsatt 58 tkr för ett tilläggsavtal med Tranemo kommun. Detta motsvarar 5 kr/invånare. Kommunen avsätter motsvarande belopp.

Hälso- och sjukvårdskansliet bedömer att förslaget till tilläggsavtal väl motsvarar de uppsatta kriterierna för fördjupad samverkan som regleras i basavtalet om samverkan i lokalt folkhälsoarbete.

Tilläggsavtal om samverkan med Svenljunga kommun i lokalt folkhälsoarbete
Nämnden godkände det inkomna förslaget till tilläggsavtal avseende fördjupad samverkan i lokalt folkhälsoarbete mellan Svenljunga kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad.Ordföranden fick i uppdrag att teckna tilläggsavtal med Svenljunga kommun.

Svenljunga kommun har inkommit med ett förslag till tilläggsavtal avseende insatser som syftar till ökad delaktighet och medbestämmande bland människor som bor i Svenljunga kommun enligt det nationella målområdet ”Delaktighet och inflytande i samhället” (Målområde 1).

Syftet är att stärka människors egenmakt (möjlighet och kraft), minska utanförskapet samt öka jämställdhet och motverka diskriminering. Målgruppen är alla invånare i Svenljunga kommun med speciellt fokus på ungdomar, äldre och minoritetsgrupper.

Nämnden har i sin folkhälsobudget avsatt 52 tkr för ett tilläggsavtal med Svenljunga kommun. Detta motsvarar 5 kr/invånare. Kommunen avsätter motsvarande belopp.

Hälso- och sjukvårdskansliet bedömer att förslaget till tilläggsavtal väl motsvarar de uppsatta kriterierna för fördjupad samverkan som regleras i basavtalet om samverkan i lokalt folkhälsoarbete.

Tilläggsavtal om samverkan med Ulricehamns kommun i lokalt folkhälsoarbete
Nämnden godkände det inkomna förslaget till tilläggsavtal avseende fördjupad samverkan i lokalt folkhälsoarbete mellan Ulricehamns kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad. Ordföranden fick i uppdrag att teckna tilläggsavtal med Ulricehamns kommun.

Ulricehamns kommun har inkommit med ett förslag till tilläggsavtal avseende ”Ungdomens Hus”. Syftet är att skapa en mötesplats med möjlighet till meningsfull fritid för ungdomar. Målgruppen är ungdomar i åldern 16-24 år.

Nämnden har i sin folkhälsobudget avsatt cirka 113 tkr för ett tilläggsavtal med Ulricehamns kommun. Detta motsvarar 5 kr/invånare. Kommunen avsätter motsvarande belopp.

Hälso- och sjukvårdskansliet bedömer att förslaget till tilläggsavtal väl motsvarar de uppsatta kriterierna för fördjupad samverkan som regleras i basavtalet om samverkan i lokalt folkhälsoarbete.

Besök oss på webben:
Nämndens webbplats
Hälso- och sjukvårdskansliet BoråsKontaktperson: Hälso- och sjukvårdschef Madeleine Andersson 033-17 48 15,
Planeringsledare Gunnel Sjöberg 033-17 48 43, Nämndsekreterare Anneli Torstensson 033-17 48 44


Läs meddelandet som PDF