Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Göteborg
2008-09-25 15:25


Pressmeddelande från hälso- och sjukvårdsnämnd 5

20 miljoner extra till vården


Antalet väntande till sjukhusvård måste minska. Därför har Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) 5 idag beslutat att ställa 20 miljoner kronor till förfogande för åtgärder för att klara vårdgarantin.

 

Sjukhusen har svårt att klara vårdgarantin 2008. Därför har de i uppdrag att ta fram handlingsplaner för vad som krävs för att uppfylla vårdgarantin.

 

HSN 5 ställer 20 miljoner kronor till förfogande för att kunna öka användningen av externa vårdgivare. Sjukhusens långsiktiga ansvar för vårdgarantin, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt, påverkas inte av detta beslut.

 

Ordförande för HSN 5 Frank Andersson (s) har därför idag getts i uppdrag att, i samråd med förste och andra vice ordförande, under 2008 bevilja medel om högst 20 miljoner kronor för åtgärder för att klara vårdgarantin. Avstämning ska ske gentemot sjukhusens handlingsplaner. Medlen ska inte gå till att finansiera sjukhusens ordinarie verksamhet.

 

Överenskommelser om vård 2009

HSN 5 har idag även behandlat bland annat överenskommelserna med Primärvården Göteborg och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Primärvården Göteborg

HSN 5 har i överenskommelsen med Primärvården Göteborg för 2009 gjort följande extrasatsningar för invånarna i Centrum-Väster:

-  Barnhuset förstärks med ytterligare läkarkompetens

- Vårdcentralen Karl Johan och mödra- och barnhälsovården i Majorna förstärks med psykolog

- Föreningen Bojen förstärks med läkare

- Förstärkning för att klara språkscreening av alla 2,5- och 3-åringar

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

HSN 5 har i överenskommelsen med SU för 2009 gjort följande extrasatsningar för invånarna i Centrum-Väster:

- Omhändertagandet för personer med psykisk sjukdom och samtidigt missbruk ska förbättras genom att förslag på åtgärder tas fram

- SLÖP-enheten förstärks på grund av befolkningsökning

- SLÖP-enhetens prestationsvolymer höjs

- Specialistinsats till resursvårdcentralerna Kungshöjd och Frölunda förstärks med ytterligare ortopedtimmarKontaktperson: Ordförande Frank Andersson (s) tfn 0705-41 72 96,
1:e vice ordförande Magnus Berntsson (kd) tfn 0707-14 47 39, 2:a vice ordförande Karin Greenberg (c) tfn 0706-85 07 00


Läs meddelandet som PDF