Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Göteborg
2008-03-27 12:30


Pressmeddelande från hälso- och sjukvårdsnämnd 5

Mål och inriktning 2009-2011


Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) 5 antog vid sitt sammanträde den 26 mars ett mål- och inriktningsdokument för perioden 2009-2011. Nämnden kommer under kommande period fortsätta att fokusera på behovsgrupperna barn och ungdomar, äldre, kroniker och funktionshindrade personer samt psykiatri och psykisk ohälsa.

 

Mål- och inriktningsdokumentet tar upp följande områden:

En hälsofrämjande hälso- och sjukvård – förbättrad hälsa för befolkningen

God information och dialog om hälso- och sjukvård till medborgarna

Rätt att välja var vård ska fås

Rätt till fast vårdkontakt

Gott bemötande och förtroende

God tillgänglighet till sjukvårdsrådgivning

Följsamhet till vårdgarantin

En jämställd och jämlik hälso- och sjukvård

Fokusera satsningar på specifika behovsgrupper:

     - Barn och ungdomar

     - Äldre, kroniker, funktionshindrade personer

     - Psykiatri och psykisk ohälsa

Utveckla närsjukvården

Samverkan mellan olika vårdgivare och aktörer

Tydlighet i uppföljning och beställning

Optimera vårdtider med bibehållen eller förbättrad hög kvalitet

Närsjukvårdens andel av resurserna ska öka

 

Bakom mål- och inriktningsdokumentet för 2009-2011 står (s), (c), (fp) och (v). Partierna (kd), (m) och (mp) röstade vid sammanträdet på ett eget förslag till mål och inriktning för 2009-2011.

 

Nämndens mål- och inriktningsdokument finns på nämndens hemsida; www.vgregion.se/hsn5Kontaktperson: Ordförande Frank Andersson (s) tel 0705-41 72 96,
1:e vice ordförande Magnus Berntsson (kd) tel 0707-14 47 39, 2:a vice ordförande Karin Greenberg (c) tel 0706-85 07 00


Läs meddelandet som PDF