Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Göteborg
2011-02-02 09:45


Ny psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Göteborg


Västra Götalandsregionen har fattat tilldelningsbeslut gällande upphandlingen av öppenvårdspsykiatri i centrala och västra Göteborg. Det blev det stockholmsbaserade företaget WeMind AB som kommer att ansvara för en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, som geografiskt kommer att vara placerad i centrala Göteborg.
Det tidigare avtalet med Svensk Hälsovårdsförvaltning AB löper ut 31 mars 2011. Det nya avtalet gäller från 1 april i år till och med 31 mars 2013, med möjlighet för Västra Götalandsregionen att förlänga i ytterligare 2 år. Verksamheten ska ligga på en vårdnivå mellan sluten psykiatrisk vård och den vård som primärvården ska erbjuda. Det förutsätter ett samarbete med primärvården och den öppna och slutna psykiatriska vården som drivs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

WeMind AB är ett vårdföretag som idag endast finns i Stockholm, där de driver en öppenpsykiatrisk mottagning på uppdrag av Stockholms läns landsting sedan 2009.Kontaktperson: Ulla Bäckekihl, upphandlingsansvarig, hälso- och sjukvårdskansliet Göteborg, tel 0768-18 72 38
Urban Pettersson, VD, WeMind AB, tel 0708-55 34 20


Läs meddelandet som PDF