Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Göteborg
2009-08-26 14:36


Pressmeddelande från hälso- och sjukvårdsnämnd 5

Ökning av tillgången till sjukvård


Andelen personer i Västra Götaland som uppger att de har tillgång till den sjukvård de behöver har ökat till 74 %. Från 2002 till 2008 har andelen ökat med 11 procentenheter, från 63 % till 74 %.

83 % av de med självupplevd dålig hälsa i centrala och västra Göteborg uppger att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Denna andel har stigit med 29 procentenheter sedan 2002.

Hälso- och sjukvårdsnämnden för centrala och västra Göteborg (HSN 5) fick idag vid sitt sammanträde information om den regionala årsrapporten av Vårdbarometern som handlar om invånarnas uppfattning om, erfarenheter av och attityder till hälso- och sjukvården.

Förtroendet för vård hos privata specialister är högre i Göteborgsområdet jämfört med övriga Västra Götaland och Sverige. Förtroendet för sjukhusvården är lägre jämfört med övriga Västra Götaland.

På frågan om läkaren/sjuksköterskan har tagit upp livsstilsfrågor det senaste året är resultatet något lägre jämfört med Västra Götaland som helhet. Något fler har dock blivit ordinerade fysisk aktivitet.

Vårdbarometern är en nationell undersökning där telefonintervjuer görs med slumpmässigt utvalda personer över 18 år om deras uppfattning om, erfarenheter av och attityder till hälso- och sjukvården. Västra Götalandsregionen har ett tilläggsurval till undersökningen för att kunna analysera data på lokal nivå samt göra inomregionala jämförelser.

Rapporten finns att hämta på regionens hemsida: http://www.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Halso--och-sjukvardsavdelningen/Analysenhet/DokumentHandlingar/Rapporter-publicerade-2009Kontaktperson: Ordförande Frank Andersson (S), tfn 0705-41 72 96, frank.andersson@vgregion.se
1:e vice ordförande Magnus Berntsson (KD) tfn 0707-14 47 39, 2:a vice ordförande Karin Greenberg (C) tfn 0706-85 07 00


Läs meddelandet som PDF