Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Göteborg
2008-04-01 06:00


Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnd 11, Hisingen 2008-03-31

Satsning på barn och unga


Barn och unga med psykisk ohälsa

 

Ett statsbidrag har delats ut till Sveriges landsting för att förbättra kvaliteten och tillgängligheten i verksamheter som arbetar med barn med psykisk ohälsa.

2,7 MKR kommer att fördelas genom Hälso- och sjukvårdsnämnd 11.

Nämnden beslutade bland annat att genom den offentliga primärvården satsa på förstärkt föräldrastöd i Biskopsgården. I projektet kommer flera olika professioner att samverka för att ge barn ett bättre föräldrastöd under hela uppväxten.

Ungdomsmottagningen på Hisingen kommer också att ta del av statsbidraget för att motverka den psykiska ohälsan hos ungdomar.

 

Den nära vården på centrala Hisingen

 

Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 beslutade på sitt sammanträde i mars om en ny inriktning för den nära vården på centrala Hisingen. Den nära vården kan bestå av t.ex. vårdcentral, närsjukhus och jourmottagning. Tanken med den nära vården är att så många som möjligt av invånarna ska kunna få sin vård nära hemmet.

 

En första översyn av den nära vården på centrala Hisingen har gjorts där man bland annat tittat på befolkningsunderlag, bostadsbyggande och socioekonomiska förhållanden. 

Under 2008 kommer en mer omfattande analys att göras av behoven som invånarna på Hisingen har av hälso- och sjukvård. Analysen kommer sedan att ligga till grund för nämndens beslut om hur utbudet av vård kommer att se ut på centrala Hisingen i framtiden. 

 

 

  

 

För ytterligare information besök www.vgregion.seKontaktperson: Ordförande, Mariella Olsson (fp), 0768-91 59 49
Förste vice ordförande, Erland Lundell (m), 0706-29 38 21 Andre vice ordförande, Berndt Rhodin (s), 031-366 90 38


Läs meddelandet som PDF