Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Göteborg
2011-01-24 16:00


Upphandlingen av Lundby Närsjukhus klar


Tilldelningsbeslutet för upphandlingen om vårdentreprenad för Lundby Närsjukhus är nu klart. Det blev Capio Lundby Sjukhus AB som kommer att fortsätta att bedriva specialistsjukhusvård på Hisingen i Göteborg. I uppdraget ingår också att erbjuda en utvecklad närsjukvård.


Det är en av de största vårdupphandlingarna som gjorts i Sverige som nu blivit klar.
- Av fyra anbudsgivare var det Capio Lundby Sjukhus AB som stod för det bästa anbudet både när det gäller kvalitets- och kostnadsaspekter, säger hälso- och sjukvårdschef Ralph Harlid. Vi tror på ett givande samarbete och vill samtidigt tacka övriga anbudsgivare för visat intresse.

Den ena delen av uppdraget är att erbjuda Patienter på Hisingen och övriga Göteborg kvalificerad länssjukvård inom 11 specialiteter. Uppdragets andra del är att som närsjukhus, i samarbete med främst primärvården men även övriga vårdgrannar, förbättra den nära vården för Hisingsborna. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborg har de senaste åren satsat på just närsjukvården.
- Närsjukvård bygger på att öka kvaliteten och skapa mervärde för patienterna genom ett brett samarbete över specialitets- och organisationsgränser, säger Ralph Harlid.

Lundby Närsjukhus kommer att ligga kvar vid Wieselgrensplatsen, men vissa ombyggnationer och lokalanpassningar kommer att göras. Upphandlingen omfattar en avtalstid på sex år från och med 1 januari 2012, med möjlighet för Västra Götalandsregionen till tre års förlängning.Kontaktperson: Anders Östlund, ansvarig för upphandlingen, tel 0706-63 06 05
Elise Norberg Pilhem, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnd 11, Göteborg Hisingen, 0708-12 44 11


Läs meddelandet som PDF