Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Göteborg
2011-10-27 16:00


Hälso- och sjukvårdsnämnd 5, Göteborg, centrum-väster

Vårdcentraler riskerar stängning


De två vårdcentraler i centrala Göteborg, som fått allvarlig kritik vid den årliga verksamhetsgranskningen, har fram till 18 november på sig att inkomma med godtagbara förklaringar till de påtalade bristerna. I annat fall säger Västra Götalandsregionen upp VG Primärvårdsavtalet. Detta beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden för Göteborg, centrum-väster vid sitt sammanträde 27 oktober.

Det var vid den årliga verksamhetsuppföljningen som hälso- och sjukvårdskansliet upptäckte att vårdcentralerna Akutläkarna Stampen och Hagakliniken på flera punkter inte följt de riktlinjer som anges i Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård. Otillräcklig läkarbemanning och felaktig journalhantering är exempel på brister som upptäckts hos Akutläkarna. Vid granskningen av Hagakliniken rörde anmärkningarna bland annat oriktigt ersatta remisser i stor omfattning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sammanträdet att skicka en erinran till båda vårdcentralerna. Det innebär att de har fram till 18 november på sig att skicka in godtagbara förklaringar till verksamhetsbristerna till hälso- och sjukvårdskansliet. Om detta inte sker, eller om förklaringarna inte bedöms tillfredsställande, kommer Västra Götalandsregionen att säga upp avtalet. Sägs avtalet upp innebär det att vårdgivaren inte längre har rätt att bedriva vårdcentralsverksamhet inom VG Primärvård.Kontaktperson: Mikael Malm (MP), 1:e vice ordförande HSN 5, tel 0739-02 10 19, mikael.malm@mp.se
Ralph Harlid, hälso- och sjukvårdschef Göteborg, tel 031-63 05 91, ralph.harlid@vgregion.se


Läs meddelandet som PDF