Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Göteborg
2011-12-22 12:15


Västra Götalandsregionen polisanmäler vårdcentraler


Akutläkarna Vårdcentralen Stampen, Hagaklinikens vårdcentral och Medical Center Vårdcentral och BVC, vars avtal hävdes den 1 december, har nu polisanmälts av Västra Götalandsregionen.
- Vi har gjort bedömningen att det finns grund för polisanmälan, säger hälso- och sjukvårdschef Ralph Harlid.

Efter den verksamhetsgranskning som låg till grund för hävningen av avtalen har ytterligare information granskats och regionen har där efter beslutat att gå vidare med en polisanmälan.

Med anledning av en eventuell förundersökning kommer inte Västra Götalandsregionen att kommentera frågan ytterligare.
- Polisen har fått vårt material och ärendet är i deras händer. Nu avvaktar vi resultatet av deras arbete, säger Ralph Harlid.Kontaktperson: -


Läs meddelandet som PDF