Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2008-03-26 16:00


Beslut från Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg


Det blir ytterligare en privat specialistläkare i Falköping och Grästorps vårdcentral får ny entreprenör från och med årsskiftet. Dessutom har förslag till mål och inriktning för år 2009 fastställts genom beslut av Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg idag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg har idag fastställt förslag till mål och inriktning för år 2009. Dokumentet ska ligga till grund för den preliminära budgeten och visar vilka områden nämnden vill prioritera under nästa år. Några av de prioriterade målen 2009 är:

  • Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna.
  • Tillgängligheten till tolk för döva och hörselskadade ska öka.
  • Hälso- och sjukvården ska i mötet med patienten stödja och motivera patienten till förändringar i sin livsstil.

  • Förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar ska minska.

Ny entreprenör vid vårdcentralen i Grästorp

Från och med 1 januari 2009 kommer Avesina AB att driva vårdcentralen i Grästorp. De som arbetar på vårdcentralen erbjuds att arbeta vidare hos den nya entreprenören. Företaget driver för närvarande två andra vårdcentraler i Västra Götaland. Nuvarande vårdgivare Carema Primärvård fortsätter driva vårdcentralen som vanligt året ut.

Ny privat läkare i Falköping

För att förbättra tillgängligheten ska under slutet av 2008 ytterligare en privat specialistläkare etablera sig i Falköping. Detta efter att hälso- och sjukvårdsnämnden idag tecknat ett avtal med Afsaneh Pourhamidi Nilsson som är specialistläkare inom invärtes- och allmänmedicin.

Dubbelt så många anställda vid rättspsykiatriska avdelningen

Den planerade om- och tillbyggnaden av den rättspsykiatriska vården i Falköping beräknas vara klar under 2010. Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att Regionstyrelsen bland annat finansierar den ökade driftkostnaden. Inför utbyggnaden ska personalstyrkan vid enheten fördubblas.Kontaktperson: Gunbrith O Palo, hälso- och sjukvårdschef 0705-32 66 89, Bengt Andersson (c) ordförande 0702-09 50 09, Bertil Jonsson (m) 1:e vice ordförande 0705-49 55 50


Läs meddelandet som PDF