Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2011-10-20 15:00


Beslut från hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg


Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg beslutade i dag att satsa 200 000 kronor årligen i tre år för att utveckla föräldrastödet i Gullspångs kommun. Syftet är att erbjuda stöd till föräldrar genom barnets hela uppväxt.

Föräldrastödet kommer att samordnas av Familjecentrum och familjerna ska ges förutsättingar att vara barnets främsta resurs.Tidigare har Familjecentrum vänt sig till föräldrar med barn 0-6 år, men på sikt ska målgruppen vara 0-18 år.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beviljat bidrag till projekt för socioekonomiskt utsatta grupper i Skövde och Töreboda. Det övergripande målet med satsningarna är att invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020.

Månadsrapport september

Prognosen för hälso- och sjukvårdsnämnden 2011 är en positiv avvikelse på 14,8 miljoner kronor.

 

Läs mer

Länk till föredragningslista och handlingar

Länk till hälso- och sjukvårdsnämndens hemsida

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg är en av tolv hälso-och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen. Nämndens uppgift är att företräda invånarna i Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm eller Töreboda. Nämndens gör beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning. Beställningarna innehåller en beskrivning av vad som ska göras för att tillgodose befolkningens behov.Kontaktperson: Kontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Lars-Erik Lindh (S) ordförande 0708-43 62 51, Roland Wanner (MP) 1:e vice ordförande 0733-66 03 83, Bengt Sjöberg (M) 2:e vice ordförande 0705-83 64 63


Läs meddelandet som PDF