Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2013-04-23 15:00


Beslut från hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg


Hälso- och sjukvårdnämnden östra Skaraborg beslutade i dag om insatser för rehabiliteringsgarantin och sjukskrivningsprocessen under 2013.

Majoriteten av all sjukfrånvaro i Sverige beror på rygg- och nackbesvär, och lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa. Den nationella satsningen på rehabiliteringsgarantin och sjukskrivningsprocessen görs inom dessa diagnosgrupper, både för den som redan är sjukskriven och den som annars riskerar att bli det

Sjukskrivningsprocessen

Budget för åtgärdsplanen år 2013 i östra nämnden är 6,5 miljoner kronor för att kvalitetssäkra och effektivisera sjukskrivningsprocessen inom hälso- och sjukvården i Skaraborg. Några av satsningarna är:

  • Försäkringsmedicinskt Forum ska vara ett stöd för primärvård och länssjukvård i försäkringsmedicinska frågor. 
  • Rehabiliteringskoordinatorer ska koordinera, utveckla och stödja verksamheten i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen samt stödja patienten så denne får tillgång till snabb, effektiv och relevant bedömning/rehabilitering.
  • Våld i nära relation kan vara bakomliggande orsak till en del sjukskrivningar. Under året kommer frågan uppmärksammas.

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin är till för den som är sjukskriven eller riskerar att bli sjukskriven på grund långvarig smärta eller psykisk ohälsa. Diagnosgrupperna som omfattas är personer i åldern 16-67 år. Total budget för 2013 års rehabiliteringsgaranti i Skaraborg är 22 miljoner kronor.

I Skaraborg har Närhälsan från och med 2013 fyra team för att arbeta med multimodal rehabilitering. Skaraborgs sjukhus har ett team. Utöver detta har två privata vårdgivare uppdraget att öka tillgängligheten till multimodal rehabilitering.

Delårsrapport mars

Resultatet för perioden januari – mars uppgår till - 0,1 miljoner kronor. Stora frågor som nämnden behandlat under perioden är förändringarna inom somatik och psykiatri på Skaraborgs Sjukhus.

 

Länk till föredragningslista och handlingar

Länk till hälso- och sjukvårdsnämndens hemsida

  Kontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Lars-Erik Lindh (S) ordförande 0708-43 62 51, Roland Wanner (MP) 1:e vice ordförande 0733-66 03 83, Bengt Sjöberg (M) 2:e vice ordförande 0705-83 64 63


Läs meddelandet som PDF