Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2014-05-08 14:00


Beslut hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg


Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg godkände idag delårsrapporten för årets första tre månader. Resultatet är minus en miljon kronor.

Nämnden har under början av året haft särskilt fokus på den psykiatriska vården och är oroad över att invånarna inte får tillgång till den vård de behöver. Sjuksköterskebristen inom psykiatrin är stor. Ett problemområde är väntetiden för neuropsykiatriska utredningar för vuxna.

Tolkprojekt inom 1177 Vårdguiden

Nämnden godkände idag en tilläggsöverenskommelse om tolktjänst vid telefonrådgivning på 1177 Vårdguiden. Västra Götalandsregionen har tidigare ingått i ett pilotprojekt där tolking på somaliska och arabiska erbjudits vid samtal till 1177. Utvärdering visar på positiva effekter och rekommendationen är att tolktjänst ska ingå som en ordinarie del i 1177 Vårdguidens verksamhet. Beslut är ännu inte fattat på nationell nivå, men arbetet fortsätter inom Västra Götalandsregionen i avvaktan på beslut om permanent införande av tolktjänst inom 1177.

Byte av leverantör för munhälsobedömning

Nämnden beslutade i dag att inte förlänga avtalet om munhälsobedömningar med företaget Oral Care. Företaget är en av tre leverantörer i Skaraborg. Områden som idag tillhör Oral Care kommer att överföras till Folktandvården, som når högre resultat både vad gäller antalet utförda munhälsobedämningar och utbildningar i munhälsa. Munhälsobedömning innebär en enklare kontroll av mun och tänder och erbjuds till personer som har behov av omfattande vård och omsorg.

 

Länk till föredragningslista och handlingar

Länk till hälso- och sjukvårdsnämndens hemsida


 Kontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Lars-Erik Lindh (S) ordförande 0708-43 62 51, Roland Wanner (MP) 1:e vice ordförande 0733-66 03 83, Bengt Sjöberg (M) 2:e vice ordförande 0705-83 64 63


Läs meddelandet som PDF