Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2014-06-17 14:30


Beslut hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg


Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg beslutade idag att godkänna kontrakt med elva vårdenheter inom Vårdval Rehab.

Från och med 1 september 2014 inför Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab. De rehabenheter som uppfyller Västra Götalandsregionens krav ska erbjuda sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå. Kraven är samma för offentliga och privata vårdgivare. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg tecknar kontrakt med följande vårdgivare:

  • Närhälsan Tidaholm rehabmottagning
  • Närhälsan Tibro rehabmottagning
  • Närhälsan Skövde rehabmottagning
  • Närhälsan Karlsborg rehabmottagning
  • Närhälsan Hjo rehabmottagning
  • Närhälsan Mariestad rehabmottagning
  • Närhälsan Töreboda rehabmottagning
  • Närhälsan Gullspång rehabmottagning

Hävning av avtal om munhälsobedömning

På grund av konkurs hävs avtalet mellan nämnden och företaget 3D Dentomed om munhälsobedömningar i Mariestad. Verksamheten övertas av Folktandvården.

Remiss om Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen

Nämnden har svarat på en remiss om överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen. Social ekonomi är ett begrepp för verksamheter som har allmän- eller medlemsnyttan som drivkraft, inte vinstintresse. Arbetet sker i den ideella sektorn.

Nämnden ser positivt på samarbete med den sociala ekonomin. I utvecklingen av välfärden har idéburna verksamheter en viktig roll. I första hand finns möjligheter att utveckla samarbete och partnerskap inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande området samt inom det lokala folkhälsoarbetet.

 

Länk till föredragningslista och handlingar

Länk till hälso- och sjukvårdsnämndens hemsida


 Kontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Lars-Erik Lindh (S) ordförande 0708-43 62 51, Roland Wanner (MP) 1:e vice ordförande 0733-66 03 83, Bengt Sjöberg (M) 2:e vice ordförande 0705-83 64 63


Läs meddelandet som PDF