Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2013-03-18 15:00


Beslut hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg


Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg behandlade idag bland annat ett ärende om förändringar i vuxenpsykiatrin.

Som en del i genomförandet av Vision Psykiatri 2015 kommer öppenvårdsverksamheterna i Skaraborg att koncentreras till sjukhusorterna Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad. I västra Skaraborg innebär det att öppenvårdsmottagningar kommer flyttas från Skara och Vara. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har beslutat om förändringen, hälso- och sjukvårdsnämnderna delges beslutet för godkännande.

Nämnden godkänner förslaget under förutsättning att sjukhuset tillgodoser patienternas behov av en säker och tillgänglig vård. Det är enligt nämnden nödvändigt att mobila team och SLÖP-platser inom psykiatrin fungerar innan förändringen genomförs. Psykiatrin måste också utveckla stödet till första linjens vård (primärvården). 

Genom förändringarna säkras den långsiktiga bemanningen inom psykiatrin och kommunikationen mellan olika professioner förenklas.

Fortsatt uppdrag till Västra Götalands Bildningsförbund

Nämnden beslutade i dag att ge ett fortsatt uppdrag till Västra Götalands Bildningsförbund för att öka medvetenheten om nyttig kost och aktiv motion. Bildningsförbundet ersätts med 750 000 kronor för läsåret 2013/2014. Under 2012 deltog 4 000 skaraborgare på olika sätt i Bildningsförbundets aktiviteter kring kost och motion.

 

Länk till hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborgs hemsida

Länk till föredragningslista och handlingarKontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Claes-Göran Borg (V) ordförande 0708-52 33 54, Hasse Andersson (S) 1:e vice ordförande 0706-74 97 79, Gunilla Druve Jansson (C) 2:e vice ordförande 0707-99 51 83


Läs meddelandet som PDF