Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2014-03-27 15:30


Beslut hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg


Bildningsförbundet får fortsatt uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg att arbeta för att öka medvetenheten om kost och motion.

Västra Götalands Bildningsförbund har de senaste åren på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden arbetat med att öka medvetenheten kring nyttig kost och aktiv motion. Ungefär 6 000 skaraborgare har deltagit i olika aktiviteter. Nämnden ger nu Bildningsförbundet i uppdrag att fortsätta arbetet under 2014/2015.

Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrkte att samordningsförbunden i SkövdeHjoTiBorg och Falköping/Tidaholm från 2015 går samman till ett samordningsförbund.  Sammanslagningen ska godkännas av berörda parter. Förbunden arbetar med samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och kommuner.

Remissyttranden

Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnade vid sammanträdet synpunkter på flera remisser: förslag till regional folkhälsomodell, riktlinjer för informationssäkerhet och regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatrin. Vad gäller förslaget till utvecklingsplan för vuxenpsykiatri önskar nämnden ett större inslag av befolkningsperspektiv.

 

Länk till hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborgs hemsida

Länk till föredragningslista och handlingarKontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Claes-Göran Borg (V) ordförande 0708-52 33 54, Hasse Andersson (S) 1:e vice ordförande 0706-74 97 79, Gunilla Druve Jansson (C) 2:e vice ordförande 0707-99 51 83


Läs meddelandet som PDF