Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2014-06-16 14:30


Beslut hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg


Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg beslutade idag att godkänna kontrakt med elva vårdenheter inom Vårdval Rehab.

Från och med 1 september 2014 inför Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab. De rehabenheter som uppfyller Västra Götalandsregionens krav ska erbjuda sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå. Kraven är samma för offentliga och privata vårdgivare. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg tecknar kontrakt med följande vårdgivare:

 • Närhälsan Falköping Rehabmottagning
 • Närhälsan Lidköping Rehabmottagning
 • Närhälsan Grästorp Rehabmottagning
 • Närhälsan Nossebro Rehabmottagning
 • Närhälsan Vara Rehabmottagning
 • Närhälsan Skara Rehabmottagning
 • Sjukgymnastiken i Götene EK
 • RehabCentrum Lidköping
 • Bräcke Diakoni Primärvårdsrehab Falköping
 • Bräcke Diakoni Primärvårdsrehab Skara
 • Fysiorehab i Lidköping

Ungdomsdialog

Nämnden har vid så kallade ungdomsdialoger träffat ungdomar för att diskutera vård och hälsa. Dialogerna genomförs för att stärka demokratin och för att ungdomars åsikter ska beaktas i nämndens arbete.

Tre gymnasieskolor har besökts och drygt 600 ungdomar har besvarat en enkät som nämnden delade ut. Enkäten visar att killar i högre grad än tjejer upplever att de mår bra och har stor möjlighet att själva påverka sin hälsa. 87 procent av killarna uppgav att de mår bra eler mycket bra, motsvarande uppgift för tjejerna är 79 procent.

Skolorna som besökts är Ållebergsgymnasiet i Falköping, Katedralskolan i Skara och De la Gardiegymnasiet i Lidköping.

Nämnden har tidigare genomfört dialoger med andra målgrupper, till exempel äldre. Synpunkter som kommit in under dialogerna har bland annat använts när nämndens mål för kommande år formuleras.

 

Länk till hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborgs hemsida

Länk till föredragningslista och handlingar


 Kontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Claes-Göran Borg (V) ordförande 0708-52 33 54, Hasse Andersson (S) 1:e vice ordförande 0706-74 97 79, Gunilla Druve Jansson (C) 2:e vice ordförande 0707-99 51 83


Läs meddelandet som PDF