Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2009-08-18 08:00


Dags att söka folkhälsopris Skaraborg 2009


Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg delar varje år ut varsitt folkhälsopris om 25 000 kronor. Nu är det dags att söka årets priser.

Folkhälsopriset delas ut för att stimulera samverkan mellan lokala aktörer inom folkhälsoområdet. Syftet med samverkan ska vara att optimera resurser och verka för en positiv hälsoutveckling hos invånarna i kommunen, patienter och/eller personal. Förra årets vinnare var Äldresäkerhetsgruppen i Tidaholm samt MAKT - medvetet arbete mot kvinnomisshandel för tonåringar.

folkhälsopris 2009

(Klicka på bilden för större bild)

Folkhälsopriset ska avse:

  • Aktivt arbete för att förebygga att sjukdomar och skador uppkommer
  • Befolkningsinriktat arbete för att främja goda livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor
  • Insatser som ökar individens möjlighet att själv kontrollera sin hälsa och möjlighet att förbättra den
  • Utveckling av metoder som mäter hälsa och hälsorelaterad livskvalitet

För att få nämndens folkhälsopris ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Ansökan ska avse aktiviteter/insatser där samverkan sker mellan olika lokala aktörer
  • Aktiviteten ska ha ett tydligt syfte och mål
  • Resultat ska kunna visas i form av uppföljning/utvärdering
  • Aktiviteten/insatsen ska vara till nytta för andra och ska kunna genomföras även i andra kommuner i Skaraborg

Ansökan om deltagande i pristävlingen ska vara insänd senast 22 oktober 2009 till Regionens Hus, Hälso- och sjukvårdskansliet, 542 87 MARIESTAD.Kontaktperson: Per Bjurén, planeringsledare hälso- och sjukvårdskansliet Mariestad 0501-623 33, 0708-87 56 63


Läs meddelandet som PDF