Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2014-09-22 14:30


Delårsrapport hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg


Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i dag om delårsrapport per augusti. Resultatet hittills i år är + 44 miljoner kronor, prognosen för hela året är ett överskott på 20 miljoner kronor.

Den ekonomiska avvikelsen beror främst på att konsumtionen av vård inom Skaraborgs Sjukhus, men även inom övriga sjukhus i Västra Götalandsregionen, varit lägre än budgeterat.

Den psykiatriska vården

Nämnden har haft särskild fokus på den psykiatriska vården i Skaraborg och är allvarligt oroad för att invånarna inte får den vård de behöver. Situationen är bekymmersam. Rekrytering av läkare, psykologer och sjuksköterskor fortsätter. Under hösten kommer stafettläkare finnas inom vuxenpsykiatrin.

Nämnden kommer under hösten ha fortsatt fokus på psykiatri, liksom urologi, gynekologi och ortopedi för att följa upp att invånarna får tillgång till den vård de är i behov av.

Vårdval Rehab

Vårdvalet för rehabilitering startade den 1 september med åtta enheter i västra Skaraborg och fler enheter planerar att starta senare.

Folkhälsa

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg har tagit initiativ till utbildningar om sociala investeringar. Samtliga kommuner i Skaraborg har deltagit. Det har lett fram till konkreta resultat, bland annat sociala investeringsfonder.

 Kontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Claes-Göran Borg (V) ordförande 0708-52 33 54, Hasse Andersson (S) 1:e vice ordförande 0706-74 97 79, Gunilla Druve Jansson (C) 2:e vice ordförande 0707-99 51 83


Läs meddelandet som PDF