Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2014-09-26 14:30


Delårsrappport hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg


Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i dag om delårsrapport per augusti. Resultatet hittills i år är + 34 miljoner kronor, prognosen för hela året är ett överskott på 7 miljoner kronor.

Den ekonomiska avvikelsen beror främst på ett överskott inom region- och rikssjukvård.

Vårdsamverkan

Inom Vårdsamverkan Skaraborg har ett projekt om Mobil Närvård Skaraborg startat för at införa närsjukvårdsteam, palliativt team och mobil hemsjukvårdsläkare. Motsvarande verksamhet finns sedan tidigare i västra Skaraborg.

Den psykiatriska vården

Nämnden har haft särskilt fokus på den psykiatriska vården i Skaraborg och är allvarligt oroad över för att invånarna inte får den vård de behöver. Rekrytering av personal fortsätter. Under hösten kommer stafettläkare finnas inom vuxenpsykiatrin.

Flytten av öppenvårdsmottagningar har pågått under året och som sista mottagning flyttar Mariestad in i sjukhuset under hösten.

Vårdval Rehab

Vårdvalet för rehabilitering startade den 1 september med åtta enheter i östra Skaraborg och ytterligare en enhet planerar att starta senare.

 Kontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Lars-Erik Lindh (S) ordförande 0708-43 62 51, Roland Wanner (MP) 1:e vice ordförande 0733-66 03 83, Bengt Sjöberg (M) 2:e vice ordförande 0705-83 64 63


Läs meddelandet som PDF