Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2013-10-24 16:00


Folkhälsopris i östra Skaraborg


Hjos arbete med kommunens vision är vinnare av 2013 års folkhälsopris i östra Skaraborg. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden östra skaraborg idag. Nämnden beslutade också om nästa års budget.

Regionbidraget för hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg för 2014 är 2,72 miljarder kronor. Det är en ökning med 53 miljoner kronor jämfört med 2013. Nämnden beslutade om en lokal riskdelning tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg. Riskdelningen innebär att vid behov kan budgetandelar föras över mellan nämnderna för att öka det sammanlagda beställningsutrymmet.

Folkhälsopris 2013

Som vinnare av folkhälsopriset i östra skaraborg 2013 utses Hjo för arbetet med kommunens vision. Med hälp av delaktighet, inflytande och medborgardialog har enagagemang skapats för Hjos utveckling. Målet har varit att så många medborgare som möjligt ska delta och att invånarna känner att de kan påverka sin framtida levnadsmiljö och att utveckla bättre livsvillkor för alla.

Nämndens motivering är:
Hjo kommun har på ett naturligt och framgångsrikt dätt inkluderat folkhälsofrågorna i sitt visionsarbete. Kommunen har aktivt och framgångsrikt arbetat med att få delaktighet och engagemang bland kommuninvånarna.
Kontaktperson Hjo kommun: Edvin Ekholm, kommunsekreterare 0503-351 40

 

Länk till föredragningslista och handlingar

Länk till hälso- och sjukvårdsnämndens hemsidaKontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Lars-Erik Lindh (S) ordförande 0708-43 62 51, Roland Wanner (MP) 1:e vice ordförande 0733-66 03 83, Bengt Sjöberg (M) 2:e vice ordförande 0705-83 64 63


Läs meddelandet som PDF