Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2013-12-04 15:00


Gemensam vårdkedja smärta


För att säkerställa rehabilitering och behandling för patienter med långvarig smärta har hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg idag beslutat om en vårdkedja för smärtpatienter. Syftet är att patienterna ska få tillgång till rätt vård utifrån behov.

En första bedömning av patienten görs av allmänläkare på vårdcentralen. Patienten kan därifrån remitteras till särskilda MMR team (multimodal rehabilitering) där flera yrkeskategorier samarbeter. Vid behov kan patienten också remitteras till Skaraborgs Sjukhus Smärtenhet/smärtcentrum för fördjupad smärtanalys och avancerad smärtlindring. Under smärtrehabiliteringen kan samverkan ske mellan de olika delarna i vårdkedjan. Efter avslutad behandling på sjukhus återremitteras patienten till primärvården.

Vårdkedjan kommer att starta under 2014.

Uppdraget med en gemensam vårdkedja för Skaraborgs Sjukhus och Närhälsan ingår i en tilläggsöverenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus samt Beställd primärvård i Skaraborg. En gemensam vårdkedja gynnar patienten då ansvarsfördelningen blir tydlig och ingen patient riskerar att falla mellan stolarna.

 

Länk till hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborgs hemsida

Länk till föredragningslista och handlingar


 

 Kontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Claes-Göran Borg (V) ordförande 0708-52 33 54, Hasse Andersson (S) 1:e vice ordförande 0706-74 97 79, Gunilla Druve Jansson (C) 2:e vice ordförande 0707-99 51 83


Läs meddelandet som PDF