Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2014-09-01 13:00


Strategidag om hälsofrämjande skolutveckling och samarbete för barns bästa


Media är välkommen till en strategidag om hälsofrämjande skolutveckling. Möjlighet för barn att klara skolan och att må bra är viktiga förutsättningar för att barn och unga skall klara sig bra i vuxenlivet.

Datum: Fredag 5 september
Tid: 08.30-16.00
Plats: Högskolan i Skövde, Högskolevägen. Insikten, Portalen, Gothia Science Park

Utveckling av socioekonomiskt synsätt och sociala investeringar i Skaraborg

Under åren 2011-2014 har Skaraborgs samtliga 15 kommuner samt hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Mariestad genomgått utbildning i att värdera de socioekonomiska effekterna av prevention, tidiga och samordnade insatser samt rehabilitering. Utbildningen på sex dagar har letts av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. Professionen bland de som deltagit i utbildningen har varit blandad, t.ex. ekonomer, socialchefer, rektorer, verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare.

Efter utbildningen

Efter att man utbildat personal har processen för ett socioekonomiskt synsätt med sociala investeringar fortsatt i kommunerna. En del kommuner har avsatt särskilda medel till tidiga, samordnade insatser. En kommun genomför en större satsning på förskolan, en annan tog socioekonomiska hänsyn vid ekonomiska nerdragningar osv.

Den fortsatta processen stöds på olika sätt, bland annat arrangeras strategidagar med utbildning för politiker och tjänstemän. Årets strategidag, den 5 september, handlar om hälsofrämjande skolutveckling och samverkan för barns bästa som ett led i utvecklingsarbetet av tidiga samordnade insatser, sociala investeringar.

Huvudföreläsare är:

  • Ing-Marie Wieselgren, leder Psynkprojektet, SKL, som har till uppgift att synkronisera insatserna för barn och ungdomars psykiska hälsa
  • Berth Danermark, har nyligen avslutat ett utvärderingsuppdrag åt SKL om samverkan för barns psykiska hälsa.

 Dessutom delar kommuner i Skaraborg sina erfarenheter från det lokala arbetet.

Program 5 september

 

Strategidagen arrangeras av Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Högskolan i Skövde och Idéer för livet.

 Kontaktperson: Elisabeth Brandt, folkhälsoplanerare 0700-82 45 63, Gunilla Carlsson, folkhälsoplanerare 0501-75 50 24


Läs meddelandet som PDF