Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2008-09-25 16:00


Överenskommelser 2009 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg


Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg beslutade i dag att sommarens försöksverksamheten med omfördelade ambulansresurser ska förlängas. Nämnden vill inte att fördelningen i nuläget permanentas. Nämnden beslutade också om nästa års överenskommelser om hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg beslutade i dag rörande ambulansverksamheten i Skaraborg att

  • förlänga försöksperioden med omfördelning av ambulansresurser i Skaraborg tills vidare dock med utvärdering senast 2009-04-30 och
  • att Skaraborgs Sjukhus har att följa upp eventuella avvikelser och vid behov omedelbart gör korrigeringar och rapportera vidtagna åtgärder till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Överenskommelser 2009

Hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar varje år överenskommelser med de som utför vården. Överenskommelserna beskriver den verksamhet och de uppdrag som ska genomföras under nästa år. Överenskommelser tecknas med styrelserna för Skaraborgs Sjukhus, Primärvården Skaraborg, Handikappverksamheten, Tandvårdstyrelsen samt med styrelserna för Sahlgrenska Univeritetssjukhuset och Södra Älvsborgs Sjukhus om högspecialiserad vård. Överenskommelsen med Skaraborgs Sjukhus är inte färdigförhandlad.

Nämndens överenskommelser för 2009 innehåller bland annat:

  • Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna
  • Alla barn ska erbjudas en bedömning av munhälsan och risk för karies innan barnet är 18 månader gammalt  
  • Ungdomsmottagningar ska vara öppna på tider som underlättar tillgängligheten för ungdomar
  • Personer med kroniska sjukdomar ska erbjudas en fast vårdkontakt
  • Våld i nära relationer mot kvinnor med funktionsnedsättning ska identifieras och bemötas   

Överenskommelse Primärvården Skaraborg

De prioriterade utvecklingsområdena är tillgänglighet, psykisk ohälsa, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser samt insatser för patienter med kroniska sjukdomar och äldre. Ett exempel är vidarutvecklingen av äldrevårdsteam. Överenskommelsen med Primärvården Skaraborg gäller fram tills dess att det planerade systemet Medborgarnas Primärvård träder i kraft under nästa år.

Överenskommelse Handikappverksamhet

Ett nytt tolkbokningssystem ska införas nästa år för att underlätta tillgängligheten för dem som är i behov av tolk. Alla verksamhetsområden ska använda brukarsynpunkter i sitt förbättringsarbete.

Överenskommelse Tandvårdstyrelsen

Eftersom tandhälsan hos barn under sex år försämrats måste tidiga förebyggande åtgärder utvecklas vidare. Samverkan med förskolor är viktig. Tandvården ska också stimulera de unga vuxna som är på väg att lämna den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården (tom 21 år) att fortsätta med regelbunden tandvårdskontakt.Kontaktperson: Sara Johansson, utvecklingschef Hälso- och sjukvårdskansliet 0705-41 05 72, Lars-Erik Lindh (s) ordförande 0708-43 62 51, Bengt Sjöberg (m) 1:e vice ordförande 0705-83 64 63, Sewon Ekberg (fp), 2:e vice ordförande 0708-67 15 97


Läs meddelandet som PDF