Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2014-12-04 12:30


Sista sammaträdet för hälso- och sjukvårdsnämnderna i västra och östra Skaraborg


Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg genomförde idag sina sista nämndsammanträden. Nästa år träder en ny politisk organisation inom Västra Götalandsregionen i kraft och hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg avslutas vid årsskiftet.

Från den 1 januari 2015 kommer den nybildade Östra hälso- och sjukvårdsnämnden svara för beställarfrågorna inom hälso- och sjukvården i Skaraborg. Mer att läsa om den nya politiska organisationen finns på:
www.vgregion.se/hsn-1-jan-2015

Överenskommelse om bassängverksamhet

Vid de nuvarande nämnderna sista sammanträde godkändes överenskommelsen med Närhälsan om bassängverksamhet för rehabilitering 2014 och 2015. I Skaraborg gäller överenskommelsen bassänger för sjukvårdande behandling i Falköping och Mariestad.

Nämnderna godkände också 2015 års verksamhetsberättelser för Folkhälsoråden i Skaraborg.

Kontakt hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg

Claes-Göran Borg (V) ordförande 0708-52 33 54
Hasse Andersson (S) 1:e vice ordförande 0706-74 97 79
Gunilla Druve Jansson (C) 2:e vice ordförande 0707-99 51 83

Kontakt hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg

Lars-Erik Lindh (S) ordförande 0708-43 62 51
Roland Wanner (MP) 1:e vice ordförande 0733-66 03 83
Bengt Sjöberg (M) 2:e vice ordförande 0705-83 64 63


 Kontaktperson: se ovan


Läs meddelandet som PDF