Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2012-12-13 15:30


Folkhälsopris delades ut till Töreboda och Skövde


Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg delade idag ut sitt folkhälsopris till Familjecentralen Spindeln i Töreboda och SANT-verksamheten i Skövde. De tilldelas 15 000 respektive 10 000 kronor för sitt framgångsrika folkhälsoarbete.

Folkhälsopriset delas ut årligen och ska avse:

  • Aktivt arbete för att förebygga att sjukdomar och skador uppkommer
  • Befolkningsinriktat arbete för att främja goda livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor
  • Insatser som ökar individens möjlighet att själv kontrollera sin hälsa och möjlighet att förbättra den
  • Utveckling av metoder som mäter hälsa och hälsorelaterad livskvalitet

Läs mer om folkhälsopriset på nämndens hemsida

Följande ansökning inkom till folkhälsopris östra Skaraborg 2012

Familjecentralen Spindeln, Töreboda
SANT-verksamheten, Skövde
Kommunstyrelsens förvaltning, Hjo
Familjecentralen, Karlsborg
Beroendecentrum, MTG
IF Friskis och Svettis, Mariestad
Information om stamning
Projektet Tre M, dialoggrupper för överviktiga
Hund för alla, Studiefrämjandet Norra Skaraborg
Hälsopromenad, Energy Express


 

Länk till föredragningslista och handlingar

Länk till hälso- och sjukvårdsnämndens hemsida

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg är en av tolv hälso-och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen. Nämndens uppgift är att företräda invånarna i Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm eller Töreboda. Nämndens gör beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning. Beställningarna innehåller en beskrivning av vad som ska göras för att tillgodose befolkningens behov.
Kontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Lars-Erik Lindh (S) ordförande 0708-43 62 51, Roland Wanner (MP) 1:e vice ordförande 0733-66 03 83, Bengt Sjöberg (M) 2:e vice ordförande 0705-83 64 63


Läs meddelandet som PDF