Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2013-09-27 16:00


Beslut från hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg


Skaraborgs Sjukhus får extrapengar för att förstärka akutsjukvården i år. De ökade kostnaderna för satsningen ingår också i tilläggsöverenskommelsen för 2014 mellan hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden idag.

Enligt en skrivelse från Skaraborgs Sjukhus har antalet patienter på akutmottagningen i Skövde ökat med 23 procent sedan 2007. För att möta ökningen tilldelas sjukhuset fem miljoner kronor i år för att tillsätta extra vårdlag samt tillfälliga vårdplatser inom den kirurgiska akutvårdsavdelningen. Kostnaden delas lika mellan de båda hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg. De nya vårdplatserna ska öppnas vid patienttoppar. Liknande platser finns redan inom den medicinska vårdavdelningen.

Tilläggsöverenskommelse Skaraborgs Sjukhus 2014

De ökade kostnaderna för akutsjukvården ingår också i den tilläggsöverenskommelse för 2014 med Skaraborgs Sjukhus som nämnden idag godkände. Kostnaden för nästa år beräknas till 12 miljoner kronor.

I tilläggsöverenskommelsen ingår också att permanenta det palliativa vårdteamet som finns i västra skaraborg. Ansvaret för teamet ligger på Skaraborgs Sjukhus, samverkan ska ske med Hospice Gabriel, Lidköping. Dessutom ska sjukhuset i samverkan med primärvården ta fram en gemensam vårdkedja för behandling och rehabilitering av patienter med långvarig icke-malign smärta, vårdkedjan ska gälla från januari 2014.

Överenskommelse om beställd primärvård 2014

Nämnden godkände överenskommelsen 2014 med styrelsen för beställd primärvård. Överenskommelsen rör den primärvård som inte utförs på vårdcentraler inom vårdvalet VG Primärvård; till exempel sjukvårdsrådgivningen 1177 och ungdomsmottagningar.

Enligt beslut från 2013 pågår en utveckling och förändring av det hälsofrämjande arbetssättet inom Skaraborg. Hälsoäventyret Oasen i Vara har fått en annan inriktning, med anledning av detta ingår inte Hälsoäventyret Oasen och Hälsoteket i Falköping i 2014 års beställning. 

 

Länk till hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborgs hemsida

Länk till föredragningslista och handlingarKontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Claes-Göran Borg (V) ordförande 0708-52 33 54, Hasse Andersson (S) 1:e vice ordförande 0706-74 97 79, Gunilla Druve Jansson (C) 2:e vice ordförande 0707-99 51 83


Läs meddelandet som PDF